Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Κατά 30% μειώθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο...


Δραματικές διαστάσεις προσλαμβάνει η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, όπως αυτά προκύπτουν από το σύστημα ελέγχου των αμοιβών των μηχανικών.............

Μετά την ελάχιστη ανάκαμψη που εμφανίστηκε τον Μάρτιο στην έκδοση των οικοδομικών αδειών (0,16%) και στις επιβλέψεις (15,27%) έναντι του Μαρτίου του 2008, συνεχίστηκε με εντυπωσιακό και επιταχυνόμενο ρυθμό η μείωση κατά τον Απρίλιο και Μάιο, φθάνοντας σε ότι αφορά τη μείωση των οικοδομικών αδειών στο 18,92 και 30,09% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2008 !

Συγκεκριμένα Ειδικότερα και κατά μήνα η οικοδομική δραστηριότητα το 2009 έναντι του 2008 εξελίχθηκε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ % ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ %

Ιανουάριος -29,87 -61,78
Φεβρουάριος -21,53 -16,24
Μάρτιος + 0,16 +15,27
Απρίλιος -18,92 - 6,36
Μάιος -30,09 -19,00


Να σημειωθεί ότι και κατά τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΕΕ, συνεχίζεται η ίδια αρνητική εξέλιξη σε σχέση με το 2008, με τεράστιες επιπτώσεις στην απασχόληση των μηχανικών και όλων των συναφών επαγγελμάτων και το εισόδημά τους που βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Την ίδια ώρα, ακόμη και τα αμφιβόλου επίδρασης και σκοπιμότητας– και οπωσδήποτε περιορισμένα – μέτρα που είχε προ καιρού εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομίας χάριν της τόνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, όπως είχε πει (εγγύηση του επιπλέον 25% του δανείου που δεν χορηγούν οι τράπεζες, μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων από 1,2 σε 1%, αύξηση από 20 σε 40% του ποσοστού των τόκων στεγαστικών δανείων που θα αφαιρούνται από το φόρο εισοδήματος και για τμήμα δανείου ως 350.000 ευρώ, καθώς, επίσης και την αναγγελία για προκήρυξη προγράμματος του ΕΣΠΑ που θα αναφέρεται σε έργα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980), όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, αλλά ούτε καν – όσα από αυτά απαιτείται – δεν έχουν προωθηθεί για νομοθέτηση.

Θυμίζουμε ότι το ΤΕΕ έχει υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά να αλλάξουν το κλίμα στην αγορά ακινήτων, αλλά και να επηρεάσουν (θετικά) τα δημόσια οικονομικά, ούτε, φυσικά, να συμβάλλουν στην αναθέρμανση του κλάδου και προπαντός τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων, που θα έπρεπε να είναι και το κύριο ζητούμενο στην περίοδο της κρίσης.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία του ΤΕΕ είναι απολύτως επικαιροποιημένα, αντικατοπτρίζουν τις ανά μήνα συναλλαγές σε σχέση με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ανάληψη επίβλεψης νέων οικοδομών και ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία των ανά τη χώρα Πολεοδομικών Γραφείων. Με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΥΕ δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευφορίας για ανάκαμψη στην οικοδομική δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση με τη πραγματικότητα. Τα στοιχεία που έδωσε η ΕΣΥΕ αφορούν τον Μάρτιο, μόνο μήνα που καταγράφεται με θετικό πρόσημο έναντι του αντίστοιχου του 2008.