Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Λιγότερα νέα έργα στην Μεσσηνία ελλείψει κονδυλίων...


Με θετική εισήγηση παρέπεμψε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο χθες η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών την κατανομή κονδυλίων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για οδοποιία και άλλα έργα, πολλά εκ των οποίων είναι συνεχιζόμενα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Στάθης Αναστασόπουλος, υπάρχει υστέρηση ως προς τους πόρους διότι το κράτος δεν έδωσε πέρυσι στις Νομαρχίες ποσό περί τα 2 εκατ. ευρώ (συνολική υπεσχημένη χρηματοδότηση προς Νομαρχίες, που δεν υλοποιήθηκε, 120 εκατ.), με αποτέλεσμα να υπάρξει «φρενάρισμα» ως προς τα νέα έργα..............

Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλά συνεχιζόμενα, ενώ στα καινούργια περιλαμβάνονται ως έργα πρώτης προτεραιότητας, με χρηματοδότηση που διεκδικείται από το πρόγραμμα του οποίου προΐσταται ο κ. Μολυβιάτης, η βελτίωση - συντήρηση διαδημοτικού δρόμου Χανδρινός - Πλατανόβρυση - Αμπελόκηποι - Μηλίτσα - Βλασέικα - Γριζόκαμπος – Φοινικούντα, προϋπ. 1.150.000 ευρώ, όπως και ο παράπλευρος δρόμος Ε.Ο. Ασπροχώματος - Μεσσήνης (από ποταμό Άρι έως Πάμισο), προϋπ. 400.000 ευρώ.


Ωρίμαση έργων
Όσον αφορά σε πολλά έργα για τα οποία κατανέμονται μικρά ποσά, ο κ. Αναστασόπουλος αντιπαρήλθε τη μομφή του Παναγιώτη Αλευρά ότι αυτό γίνεται για ψηφοθηρία και τόνισε ότι στόχος είναι να ωριμάζουν μελετητικά. Ο Νίκος Πατσαρίνος εκτίμησε πως «μπατάραμε υπέρ των δρόμων» και ότι «χρηματοδοτούμε εργασίες αρμοδιότητας υπουργείων». Ο αντινομάρχης επεσήμανε πως «δε σταματάμε να διεκδικούμε» και τόνισε ότι «για τα πυρόπληκτα δεν έχουμε σταματήσει τη διεκδίκηση», επισημαίνοντας όμως πως από το πρόγραμμα Χούμπνερ «δεν έχουμε δει τίποτα».

Θεσμοθετημένοι πόροι
τριπλάσιοι από παλιότερα
Ο κ. Αναστασόπουλος στην εισήγησή του επεσήμανε πως «μπορούμε να καταρτίζουμε το πρόγραμμα μας σύμφωνα με θεσμοθετημένους πόρους με τη βεβαιότητα των ετήσιων ποσών χρηματοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων θα ανέλθει για φέτος συνολικά στα 9,6 εκ. ευρώ (προϋπολογισμός 3πλάσιος σε σχέση με προγράμματα πριν το 2005) και αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα: ΚΑΠ –οδοποιία 2.920.000 ευρώ, ΚΑΠ - επενδύσεις 4.608.204 ευρώ, Τέλη άδειας- μεταβίβασης οχημάτων 2.125.000 ευρώ».

Δύο εργολαβίες για δρόμους
Με το φετινό πρόγραμμα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επεμβαίνει με δύο μεγάλες εργολαβίες σε προβληματικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού, καθώς και για βελτιώσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών (κόψιμο στροφών), όπου θα υπάρξουν συνεννοήσεις με παρόδιους ιδιοκτήτες. Οι δύο αυτές εργολαβίες είναι:
1. Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας οδικού δικτύου Ν. Μεσσηνίας (χωματουργικά - τεχνικά), προϋπ. 1.150.000 (φέτος 600.000)
2. Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας οδικού δικτυού Ν. Μεσσηνίας (ασφαλτικά - σήμανση), π/υ 1.150.000 (φέτος 600.000).

ΚΑΠ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Παρακάτω παρατίθενται τα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα βελτίωσης- συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας (ΚΑΠ-2009). Το ποσό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε έργο είναι ο προϋπολογισμός.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1. Βελτίωση-συντήρηση 6ης Ε.Ο. τμήμα Μεσσήνη-Μπούκα (β’ φάση), 350.000
2. Βελτίωση-συντήρηση 7ης Ε.Ο. (τμήμα Βαλύρα-όρια νομού-Επικούριος Απόλλωνας) Β’ φάση, 1.300.000
3. Συντήρηση δρόμων προς αρχαιολογικούς χώρους περιοχής ποταμού Νέδα, 350.000
4. Βελτίωση-συντήρηση 12ης Ε.Ο. Λογγά - Καλλιθέα - Πύλος (Β’ φάση 2007), 400.000
5. Βελτίωση-συντήρηση 22ης - 26ης & 8ης Ε.Ο. (τμήμα Μουριατάδα - Σελλάς - Αετός -εθνική οδός και είσοδος Τριπύλας), 1.150.000
6. Βελτίωση οδοποιίας ορεινού όγκου Ταϋγέτου, 405.000
7. Βελτίωση διαδημοτικού δρόμου Χριστιάνοι - Μουζάκι – Χώρα, 540.000
8. Βελτίωση - συντήρηση του οδικού άξονα Αρχαία Μεσσήνη - Ζερμπίσια - Κεφαλληνού - Ρεματιά – Μάλθη, 650.000
9. Βελτίωση - συντήρηση του οδικού άξονα Αρχαία Μεσσήνη - Ζερμπίσια - Κεφαλληνού - Ρεματιά – Μάλθη (Β’ φάση), 250.000
10. Μελέτη κτηματογράφησης - σύνταξης κτηματολογίου και πράξης αναλογισμού της οδού Ελαία - Φόνισσα – Καρυές, 35.700
11. Βελτίωση - συντήρηση 10ης Ε.Ο. (Καζάρμα - Τουλούπα Χάνια), 1.185.000

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1. Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας οδικού δικτύου Ν. Μεσσηνίας (χωματουργικά - τεχνικά), 1.150.000
2. Επεμβάσεις αναβάθμισης ασφάλειας οδικού δικτύου Ν. Μεσσηνίας (ασφαλτικά - σήμανση), 1.150.000

ΚΑΠ/2009 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1. Απαλλοτριώσεις σε βασικό οδικό δίκτυο - ρέματα νομού, 200.000
2. Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου πρώην επαρχιών Καλαμάτας – Μεσσήνης, 850.000
3. Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου πρώην επαρχιών Τριφυλίας – Πυλίας, 850.000
4. Βελτίωση παλιάς εθνικής οδού Καλό Νερό-Ελαία-όρια νομού (Β’ φάση), 50.000
5. Βελτίωση - συντήρηση δρόμου εθνική οδός Ασπρόχωμα - Μεσσήνη (τοποθεσία Καρυδιά) μέχρι παραλία και εκβολές Παμίσου (Γ΄ φάση), 450.000
6. Βελτίωση - συντήρηση διαδημοτικού δρόμου Χανδρινός - Πλατανόβρυση - Αμπελόκηποι - Μηλίτσα - Βλασέικα - Γριζόκαμπος – Φοινικούντα, 1.150.000 (προτεινόμενο από Μολυβιάτη)
7. Βελτίωση - συντήρηση 19ης Ε.Ο. Κυπαρισσία - Περδικονέρι - Πλάτη - Χριστιάνοι - Μουζάκι – Χώρα, 1.000.000
8. Ολοκλήρωση δρόμου Καρνάσι - Αγία Θεοδώρα, 200.000
9. Παράπλευρη οδός με νέα είσοδο Καλαμάτας, 40.000
10. Βελτίωση - συντήρηση 29ης Ε.Ο. Πλατάνια – Αυλώνα, 250.000
11. Βελτίωση - συντήρηση δρόμου Γαργαλιάνοι – Βάλτα, 540.000
12. Παράπλευρος δρόμος Ε.Ο. Ασπροχώματος - Μεσσήνης (από ποταμό Άρι έως Πάμισο), 400.000 (προτεινόμενο από Μολυβιάτη)
13. Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελέτης «Νέα οδογέφυρα Νεοχωρίου, προστασίας κοίτης οδών πρόσβασης και υποστηρικτικές μελέτες», 35.700
14. Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελέτης «Βελτίωση οδοποιίας 7ης Ε.Ο. (παράκαμψη Εύας - παράκαμψη Βαλύρας) Ν. Μεσσηνίας», 35.700
15. Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελέτης «Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα - Άγ. Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη δ.δ. Κάμπου και Σταυροπηγίου)», 18.500

NEA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1. Βελτίωση δρόμου Ριζόμυλος - Δάρα - Δροσιά (παράκαμψη Δάρα), 500.000 – προτ. πίστωση 20.000
2. Βελτίωση δρόμου Αρχαία Μεσσήνη - Ζερμπίσια - Μάλθη – Αετός, 500.000 – προτ. πίστωση 20.000
3. Βελτίωση δρόμου Μάλη – Φιλιατρά, 200.000, – προτ. πίστωση 85.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1. Ανόρυξη - εξοπλισμός γεώτρησης πυρασφάλειας στον Άγριλο (Β’ φάση), 115.890
2. Συμπληρωματικές συμβάσεις ενταγμένων έργων σε νομαρχιακά προγράμματα - αποθεματικό - οφειλές έργων/μελετών, 1.000.000
3. Πρόγραμμα αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Δήμων Μεθώνης – Αίπειας, 400.000
4. Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μεθώνης, 60.000
5. Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μελιγαλά, 60.000
6. Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αυλώνος, 60.000
7. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πυρόπληκτες περιοχές Ν. Μεσσηνίας (7η εργολαβία), 350.000
8. Βελτίωση εγκαταστάσεων κτιρίου αμφιθεάτρου Νομαρχιακού Συμβουλίου (wc) & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διοικητηρίου, 150.000
9. Master plan λιμανιού Κυπαρισσίας, 100.000
10. Πρόγραμμα φυσικού ομοιώματος λιμανιού Κυπαρισσίας, 100.000
11. Βελτίωση -αντικατάσταση ενημερωτικών πινακίδων ν. Μεσσηνίας, 178.000
12. Βελτιώσεις - εγκαταστάσεις στάθμευσης - συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού ΝΑΜ (πρώην ΥΕΒ), 150.000
13. Οδοιπορικά τεχνικού προσωπικού ΝΑΜ, 30.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ EΡΓΑ
1. Πρόγραμμα αντιδιαβρωτικής προστασίας Δήμου Πεταλιδίου, 90.000
2. Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αβίας, 90.000
3. Εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιθώμης, 65.000
4. Κατάρτιση φακέλου κατασκευής νέου κτηρίου για Η/Μ εξοπλισμό Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, 45.000
5. Κατάρτιση φακέλου υλοποίησης προγράμματος κατασκευής λιμνοδεξαμενών Νομού Μεσσηνίας, 45.000
6. Δράσεις προώθησης Τοπικού Σύμφωνου Ποιότητας Μεσσηνίας, 45.000
7. Επικαιροποίηση μελετών ΝΑΜ - κατάρτιση φακέλων, 100.000
8. Μελέτη καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των κοινωνικών και πολιτικών προγραμμάτων Νομού Μεσσηνίας, 30.000
9. Μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης οικισμού κατασκήνωσης αθιγγάνων στην Μπιρμπίτα, 10.000
10. Έργα υποδομής στο Αθλητικό Κέντρο ΕΠΣ Μεσσηνίας (Δ΄ φάση), 190.000
11. Βελτίωση βατότητας ισόπεδων κόμβων σε σιδηροδρομικές γραμμές, 100.000
12. Κατασκευή πεζογεφυρών στο 12ο χλμ. Τσακώνα - Καλό Νερό, 60.000
13. Ανάπλαση πηγών - πεζογέφυρα Αγίου Φλώρου (Β΄ φάση), 200.000
14. Δράση προβολής ελαιολάδου & ελιάς μέσω περιπτέρου κατά τη διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Αθήνα 9-10-11.04.2009), 45.000

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Ολοκλήρωση έργων αναδασμού Ασπροπουλιάς, 150.000
2. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Πανιπερίου, 28.000
3. Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Καρτερολίου, 18.000

ΝΕΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Βελτίωση - συντήρηση έργων ΓΟΕΒ, 60.000

ΝΕΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αγροτικός εξηλεκτρισμός, 100.000

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τουρισμός (ΝΕΤΠ 2009), 400.000


Του Κώστα Κοντοθανάση - Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ