Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Επιστολή - Αναφορά των αλιέων της Κυπαρισσίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το Λιμάνι...


Την έντονη αντίδραση των αλιέων της Κυπαρισσίας έχει προκαλέσει η προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο «Βελτίωση λιμένος Κυπαρισσίας - τμήμα επέκτασης προσήνεμου μώλου», από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με Επιστολή - Αναφορά, στην Δ.Δ.Ε. - την οποία κοινοποιούν στο Λιμενικό Σταθμό Κυπαρισσίας και τον Δήμο Κυπαρισσίας, που υπογράφουν οι Πρόεδροι, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κυπαρισσίας και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, αφού αναφέρονται στα προβλήματα του έργου, ζητούν Να μην γίνει οριστική παραλαβή του έργου πριν την αντιμετώπιση του προβλήματος και Να υποχρεωθεί η ανάδοχος εταιρία στην κατασκευή ακρόποδων και στην ρίψη τους στο σημείο καταστροφής του έργου πριν αυτό καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Το πλήρες κείμενο της Επιστολής - Αναφοράς έχεις ως εξής:................


"Αγαπητοί Κύριοι, μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες και αναφορές μας για την ορθή κατασκευή του έργου και αφού έχει καταστραφεί ένα μέρος του έργου, βλέπουμε έκπληκτοι την προσωρινή παραλαβή του έργου από την υπηρεσία σας. Αρ. πρωτ. 3007/23-11-2009.
Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για υποχώρηση φυσικών ογκολίθων και ακρόποδων τόσο από τον Λιμενικό σταθμό Κυπαρισσίας, Νομαρχία Μεσσηνίας, Δήμο Κυπαρισσίας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όσο και από τους Συλλόγους των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων της πόλης μας.
Παρατήρηση έχει κάνει και η επιτροπή παραλαβής του έργου που χωρίς να λαμβάνει υπ΄ όψιν της τις αναφορές των πιο πάνω φορέων απαλλάσσει την ανάδοχο εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ από κάθε ευθύνη .
Προκαλείται το κοινό αίσθημα των κατοίκων της πόλης να παραλαμβάνεται έργο που έχει καταστραφεί μέρος του, χωρίς να υπάρχει θεομηνία αλλά συνήθης κυματισμός και να υπάρχει άμεσος κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής του.
Στην κατασκευή του προσήνεμου μόλου δεν μεταφέρθηκε από νταμάρι κανένας φυσικός ογκόλιθος. Όλοι πάρθηκαν από τον παλιό προσήνεμο στο σημείο της ένωσής του με τον νέο.

Ζητάμε :
1) Να μην γίνει οριστική παραλαβή του έργου πριν την αντιμετώπιση του προβλήματος.
2) Να υποχρεωθεί η ανάδοχος εταιρία στην κατασκευή ακρόποδων και στην ρίψη τους στο σημείο καταστροφής του έργου πριν αυτό καταστραφεί ολοκληρωτικά".Συνημμένα:
1) Αναφορά του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Κυπαρισσίας. Αρ. πρωτ. 93/18-2-2009
2) Αναφορά των Συλλόγων επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων Κυπαρισσίας Αρ. πρωτ. 103/25-6-2009
3) Εξώδικο των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων προς την 3η ΔΕΚΕ
4) Έγγραφο του Λιμενικού σταθμού Κυπαρισσίας
5) Έγγραφο του Δήμου Κυπαρισσίας
6) Απόσπασμα από μελέτη του Ε.Μ.Π.
7) Φωτογραφικό υλικόΣύνδεσμος επαγγελματιών Αλιέων Κυπαρισσίας
Ροϊλός Κων/νος
Πρόεδρος


Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων Κυπαρισσίας
Σμέρδης Αθανάσιος
Πρόεδρος