Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Εγκρίθηκαν ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός 2008 του Δήμου Γαργαλιάνων.


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων, την Παρασκευή, εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός 2008 του Δήμου.............


Στον Απολογισμό ο Θεόδωρος Παπαχριστοφίλου από την Οικονομική Υπηρεσία ανέγνωσε τα στοιχεία και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Καλοφωλιάς τόνισε πως ο Απολογισμός δείχνει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε ανοδική πορεία και χαρακτήρισε τον Απολογισμό πραγματικό και τεκμηριωμένο.

Για τον Ισολογισμό μίλησε ο Ορκωτός Λογιστής Θεόδωρος Δηλάρης.

Στα ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008, ο πιστωτικός λογαριασμός δημόσιου λογιστικού ανέρχεται στα 4.698.228,78.


*με πληροφορίες από την εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"