Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας.


Συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης, στις 6.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη............
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι, ο καθορισμός ταμειακής αρμοδιότητας από τον Δήμο Κυπαρισσίας για το υποέργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας» του έργου «Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας», ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2009, η παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «τοπογραφική αποτύπωση περιοχής έργων Ομβρίων Κυπαρισσίας, η μείωση των δημοτικών τελών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Αναπηρία από ποσοστό 67% και πάνω, γνωμοδοτήσεις απολογισμών σχολικών επιτροπών, διαγραφές προστίμων ΤΑΠ κ.α.