Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Αυτοδίκαιη λύση της θητείας του Διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας...


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμόπουλου, στις 29-1-2009, με αριθμό ΦΕΚ ΥΟΔΔ 35/2-2-2009 και ημερομηνία κυκλοφορίας 5-2-2009, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας Δρούμπαλη Φωτίου του Παναγιώτη, από 29-1-2009 ημερομηνία συμπλήρωσης 2 ετών από το διορισμό του...