Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Το Δημόσιο θα δανεισθεί 43 δισ. ευρώ το 2009


Στο αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για τα ελληνικά ομόλογα στις διεθνείς αγορές, θα υλοποιηθεί ο αυξημένος δανεισμός του 2009, που περιέχει ο Κρατικός Προϋπολογισμός που κατατίθεται την Πέμπτη στη Βουλή.


Το ύψος του υπολογίζεται ότι θα διατηρηθεί περίπου στα φετινά επίπεδα, των 43 δισ. ευρώ, λόγω χρεολυσίων και ελλειμμάτων, που σημαίνει ότι δεν υπάρξει πρόοδος στην αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, αποτελεί η προοπτική υλοποίηση του νέου δανεισμού, σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και των αβεβαιοτήτων, που εγκυμονεί η παγκόσμια κρίση, αλλά και της αύξησης των spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, έως και 175 μονάδες στο δεκαετές ομόλογο.
Με δεδομένη τη νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές, το υπουργείο Οικονομικών ανασχεδιάζει τη δανειακή πολιτική του 2009 και θα αποφευχθούν εκδόσεις τίτλων στους οποίους εντοπίζονται οι μεγαλύτερες πιέσεις, όπως είναι τα δεκαετή ομόλογα. Πριν την κλιμάκωση της κρίσης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είχε καταστρώσει το δανειακό πρόγραμμα του 2009, το οποίο περιλαμβάνει εκδόσεις ομολόγων αναφοράς διάρκειας 3, 5 και 10 ετών, καθώς και εντόκων γραμματίων. Οι πιο «επικίνδυνες» εκδόσεις, για αύξηση των επιτοκίων, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της κοινοπραξίας αντί των δημοπρασιών.
Ο νέος δανεισμός θα υλοποιηθεί με υψηλότερα επιτόκια που σημαίνει ανάλογη επιβάρυνση της δαπάνης για τόκους αποπληρωμής. Στο φετινό προϋπολογισμό (2008) το σχετικό κονδύλια αυξήθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ή κατά 1,6 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τους τόκους που καταβλήθηκαν το 2007. Για το 2009 οι πληρωμές τόκων θα προσεγγίσουν τα 12 δισ. ευρώ.
Οι αυξομειώσεις των επιτοκίων επηρεάζουν μόνο τις νέες εκδόσεις των ομολόγων (43 δισ. ευρώ, φέτος), αλλά και τα παλαιά ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου το ύψος των οποίων κυμαίνεται περίπου στα 45 δισ. ευρώ, η απόδοση των οποίων προσδιορίζεται από τα τρέχοντα επιτόκια. Δεν επηρεάζονται δηλαδή οι παλαιές εκδόσεις των ομολόγων σταθερού επιτοκίου, που αφορούν στο 80% του συνόλου του χρέους.
Κάθε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50 εκατοστιαίες μονάδες επιβαρύνει το κονδύλι των τόκων με ποσό της τάξης των 450 εκ. ευρώ. Όταν οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι συνεχόμενες στην τελευταία τριετία, σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση του χρέους το κόστος εξυπηρέτησης αυξάνεται δραματικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, δεν προέκυψαν και έσοδα αποκρατικοποιήσεων που θα μείωναν το δημόσιο χρέος, πλην των 430 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν από τη διάθεση του πακέτου 3% του ΟΤΕ, οπότε δεν υπάρχει βελτίωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ.
Ενδεικτικό είναι ότι από τα 43 δισ. ευρώ, που δανειστεί το δημόσιο το 2009, τα 31,5 δισ. ευρώ, αφορούν στην αποπληρωμή χρεολυσίων, δηλαδή την ανακύκλωση του δημοσίου χρέους. Το υπόλοιπο ποσό, αφορά στην κάλυψη του καθαρού ελλείμματος του προϋπολογισμού (8,5 δισ. ευρώ) και την έκδοση δανείων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.


http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/11/18/1592942.htm