Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Επιτάχυνση στα έργα αποκατάστασης Τσακώνας!Επιτάχυνση παρουσιάζουν οι ρυθμοί όσον αφορά στα έργα αποκατάστασης του καταρρεύσαντος τμήματος Παραδεισίων-Τσακώνας, όπως ανέφερε στο «Θ» ο μηχανικός του έργου Νίκος Ντονάς.

Στην κατασκευάστρια κοινοπραξία Alpine Bau-Τέρνα ανετέθη η σύνταξη υδραυλικής μελέτης για προστασία από τα νερά της βροχής στα κατάντη του έργου, μεταξύ των οποίων και το χωριό Φίλια.

Σχετικά με τη γέφυρα 390 μέτρων στη μεγάλη κατολίσθηση, προχωρούν οι εργασίες θεμελίωσης ακροβάθρων και οι εκσκαφές για τη θεμελίωση του μεσοβάθρου.
Μάλιστα, εγκρίθηκε από τη ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ η μελέτη κατασκευής του μεσοβάθρου, όπως και η μελέτη του φορέα από προεντεταμένο σκυρόδεμα μεταξύ του ακροβάθρου Α0 και του μεσοβάθρου Μ1, ενώ υπάρχει προφορική έγκριση του Γερμανού ελεγκτή για το μεταλλικό φορέα του καταστρώματος μεταξύ Μ1 και Α2, καθώς και για τα δύο τόξα από τα οποία θα «κρεμαστεί» το κατάστρωμα της γέφυρας.
Επιδίωξη της κοινοπραξίας είναι, από τη στιγμή που θα εγκριθεί η μελέτη για το μεταλλικό φορέα της γέφυρας και θα δοθεί η παραγγελία, να γίνουν η κατασκευή στο εργοστάσιο, η μεταφορά και η συναρμολόγησή του εντός 6 μηνών.