Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ο Δήμαρχος υπέρ της επένδυσης στην Ελαία

Το έφερνε έτσι - το έφερνε αλλιώς ο Δήμαρχος Κώστας Κόλλιας το είπε 


ότι είναι υπέρ της επένδυσης και των επενδύσεων 

με νομιμότητα και προστασία στο περιβάλλον... 


 Αντιδράσεις από πολίτες... 


 Στο διάδρομο "χαμός"..........