Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Στην αντεπίθεση για την Ελαία "Νέος Κότινος" και Πέτρος Παππάς

Με κοινή ανακοίνωσή τους η εταιρεία "Νέος Κότινος Α.Ε." και ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς απαντούν στις καταγγελίες του Συλλόγου "Αρχέλων", του Συλλόγου Φίλων Δάσους και Παραλίας Ελαίας και του βουλευτή Θανάση Πετράκου. 

Η εταιρεία και ο εφοπλιστής θέτουν ερωτήματα στους καταγγέλλοντες, υποστηρίζοντας ότι όλα είναι νόμιμα στην Ελαία και ότι η επένδυση θα μειώσει την ανεργία. 

Στο τέλος της ανακοίνωσης μάλιστα απειλούν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια εναντίον όσων συκοφαντούν την επένδυση. 

 Αναλυτικά η γραπτή δήλωση της εταιρείας "Νέος Κότινος Α.Ε." και του εφοπλιστή Πέτρου Παππά έχει ως εξής:............................................ 

 «Δυστυχώς για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν είναι η δεινή οικονομική κρίση αλλά το έλλειμμα λογικής και σεβασμού προς τον νόμο και την αλήθεια. 
Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί διαφορετικά το γεγονός ότι με πρόσχημα την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, συκοφαντούμαστε επειδή τολμήσαμε να ζητήσουμε από τις αρμόδιες αρχές τις άδειες που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσουμε την ιδιοκτησία μας. 
 Αντίθετα όμως με όσα αναληθή υποστηρίζουν όσοι εμφανίζονται ως αυτόκλητοι προστάτες του περιβάλλοντος και της νομιμότητας, εμείς κινηθήκαμε πάντα στο φως υποβάλλοντας νόμιμες αιτήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από όσα προβλέπει ο νόμος για όλους σ’ αυτήν την χώρα. 
 Επειδή όμως η ανοχή απέναντι στην μεθοδευμένη διασπορά συκοφαντιών εναντίον μας έχει τα όριά της, καλούμε τους Ηρακλείς του περιβάλλοντος να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα. 

1) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών που έχουν κρίνει αμετάκλητα (μεταξύ των οποίων όλως ενδεικτικά οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου 418/1978 και 817/1985) ότι, το συνολικό εμβαδόν της έκτασης που το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε προς τον δικαιοπάροχό μας Γ. Κανελλάκη, δεν ήτο 180 αλλά 306 στρέμματα. 

 2) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι ήδη με τον κτηματολογικό δασικό χάρτη που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 248/1976 και θεωρήθηκε από την αρμόδια δασική υπηρεσία την 13-1-1986, ολόκληρη η έκταση που που το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε προς τον δικαιοπάροχό μας Γ. Κανελλάκη, είναι χαρακτηρισμένη αγροτική και όχι δασική. 

 3) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι τα όρια του δημόσιου πευκοδάσους έχουν αποτερματισθεί και οριοθετηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (Πολ. Πρωτ. Κυπαρισσίας 15/1991) εκτός των ορίων των γεωτεμαχίων που μας ανήκουν. 

 4) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι άπαντες στην Ελλάδα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει με δύναμη δεδικασμένου μεταξύ του δικαιοπαρόχου μας άρα και ημών αφενός και του Ελληνικού Δημοσίου αφετέρου ότι είμαστε αποκλειστικοί κύριοι και ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων που μας μεταβίβασε ο Γεώργιος Κανελλάκης. 

 5) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι η έκταση που το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε προς τον δικαιοπάροχο μας Γ. Κανελλάκη, συνολικού εμβαδού 306 στρεμμάτων δεν ήτο ένα ενιαίο κτήμα αλλά εννέα αυτοτελή γεωτεμάχια, διαχωριζόμενα μεταξύ τους από δρόμους η κυριότητα των οποίων παρέμεινε στο Δημόσιο προκειμένου να εξυπηρετούν την εσαεί επικοινωνία με την θάλασσα άρα εξ ορισμού κοινόχρηστες. 

 6) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι η ιδιοκτησία μας αποτελούσε αντικείμενο γεωργικής καλλιέργειας στο πρόσφατο παρελθόν όπως αποδεικνύουν δορυφορικές αεροφωτογραφίες μέχρι και του έτους 2007 άρα είναι αδύνατον να αμφισβητούν το δικαίωμά μας να την οργώσουμε και να την σπείρουμε, όπως άλλωστε κάνουν δεκάδες αγρότες καθ' όλη την έκταση της ίδιας περιοχής "Natura" κατά μήκος των ακτών του Κυπαρισσιακού Κόλπου. 

 7) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι οι αμμοθίνες είναι σημειακοί σχηματισμοί και δεν καλύπτουν ολόκληρη την έκταση της περιοχής "Natura" και ότι ουδόλως τις έχουμε θίξει με οποιονδήποτε τρόπο. 

 8) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι η προστασία των περιοχών "Natura" σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, δεν απαγορεύει αλλά αντιθέτως επιτρέπει ρητώς την δόμηση. 

 9) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι ούτε έχει παραληφθεί ακόμη ούτε έχει εγκριθεί ακόμη από την Ελληνική Πολιτεία η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του 2002 που επικαλούνται μολονότι οι Ελληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την εκπόνησή της, προς τέρψη και ωφέλεια συγκεκριμένης ΜΚΟ. 

10) Γνωρίζουν ναι ή όχι τις προβλέψεις του ΣΧΟΑΠ για την περιοχή. 

11) Γνωρίζουν ναι ή όχι τις προβλέψεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

12) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι τυχόν υιοθέτηση των πέραν πάσης λογικής και νομικής τάξης προτάσεων και επιδιώξεών τους θα μετατρέψει ολόκληρη την παράκτια περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου σε νεκρή ζώνη, και τελικώς θα πλήξει όχι τόσο εμάς αλλά κυρίως τους αγρότες και μικροϊδιοκτήτες της περιοχής που θα ξυπνήσουν ένα πρωί για να διαπιστώσουν ότι ούτε να κτίσουν ούτε να οργώσουν μπορούν. 

13) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι οι οικοδόμοι της Τριφυλίας δεν μπορούν να συμπληρώσουν ούτε τα ελάχιστα ένσημα που τους είναι απαραίτητα για να έχουν το δικαίωμα να πάνε να κάνουν εξετάσεις στο γιατρό. 

14) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι οι νέοι της Τριφυλίας μεταναστεύουν γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας. 

15) Γνωρίζουν ναι ή όχι ότι στους φακέλους μελετών που έχουμε υποβάλει για να τύχουμε οικοδομικών αδειών προτείνουμε μόνοι μας και δίχως να έχουμε νομική υποχρέωση όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως λ.χ. ειδικό σύστημα φωτισμού ώστε να μην ενοχλούνται οι χελώνες; 

16) Γνωρίζουν τέλος ναι ή όχι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί συντεταγμένο κράτος που λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις και δεν έχει μετατραπεί, ευτυχώς ακόμη, σε πεδίο εφαρμογής των ιδεοληψιών (στην καλύτερη περίπτωση) ορισμένων που έχουν τόση σχέση με την επιστήμη και τις από αυτήν απορρέουσες μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος, όση ο φάντης με το ρετσινόλαδο; 

Τι από τα δύο συμβαίνει, αν δηλαδή γνωρίζουν ή όχι, ας το επιλέξουν οι ίδιοι. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αφού στην μεν πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για κοινούς συκοφάντες, στην δε δεύτερη θα πρόκειται για εντελώς ακατάλληλους να διατυπώνουν δημόσιο λόγο, αφού αποπειρώνται με ανακρίβειες και ψέματα να μας παρακωλύσουν στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας, ενώ όφειλαν και μπορούσαν να πληροφορηθούν τα πάντα. 

 Αυτά για την αποκατάσταση της αληθείας, προς υπεράσπιση της οποίας, τα μόνα αρμόδια να κρίνουν είναι τα δικαστήρια ενώπιον των οποίων και θα επιδιώξουμε την προστασία μας».


 Eleftheriaonline.gr