Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Δημοτικοί σύμβουλοι κατά της επένδυσης στην Ελαία

Κατά της επένδυσης στην Ελαία είναι ο Σαράντος Κουκούμης αλλά και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι... 

 Άλλοι είναι στη μέση και δεν ξέρουν τί να κάνουνε και τι να πούνε μπροστά σε τόσους πολίτες...............