Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Στις 7:00μμ η κρίσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τη NATURA 2000

 Στις 7:00μμ πρόκειται να ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τη NATURA 2000. 

 Το θέμα της συνεδρίασης είναι..................................... 

 -Πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής Natura 2000 Κυπαρισσίας (περιοχή Αγιαννάκη & Καλού Νερού) & θαλάσσια περιοχή Κυπαρισσίας. 

 Στη συνεδρίαση καλεσμένοι είναι: 

 1. Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Κυπαρισσίας 2. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Αγαλιανής 3. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Αυλώνας 4. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Ελαίας 5. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καλού Νερού 6. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Σιδηροκάστρου 7. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καλίτσαινης 8. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καρυών 9. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Πλατανιών 10. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Προδρόμου 11. Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Βανάδας 12. Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας 13. Σύλλογος Ξενοδόχων Τριφυλίας 14. Σύλλογος Επαγγελματιών Καλού Νερού 15. Σύλλογος προστασίας φίλων δάσους και παραλίας Ελαίας 16. Σύλλογος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου 17. Περιβαντολογικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλού Νερού 18. Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαίας 19. Σύλλογος Μηχανικών Τριφυλίας 20. Σύλλογος αλιέων Κυπαρισσίας 21. Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας "ΑΡΧΕΛΩΝ" 22. Δημήτριος Δράκος Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Περιφέρειας Πελοποννήσου 23. Γεώργιος Μπακούρος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου.