Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Πελοπόννησος. "Ρεκορντγούμαν" στα "κόκκινα" δάνεια


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με τη Θράκη και τη Θεσσαλία είναι οι τρεις πρώτες Περιφέρειες της χώρας που εμφανίζουν τις υψηλότερες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή καταναλωτικών δανείων.
Λιγότερο άσχημη, αλλά εξίσου ανησυχητική είναι η κατάσταση με το χρόνο αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων, καθώς κι εδώ η Περιφέρειά μας είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.

Η κατακόρυφη αύξηση των μη............................

εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, αντανακλά τη διαρκώς εντεινόμενη δυσκολία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη αντανακλά και την επιπόλαιη πιστοδοτική συμπεριφορά των τραπεζών, οι οποίες στις ημέρες της ευφορίας μοίραζαν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, χωρίς ουσιαστικά να εφαρμόζουν κριτήρια πιστοδοτήσεων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», αναφορικά με την πιστωτική συμπεριφορά των επιμέρους γεωγραφικών διαμερισμάτων στη στεγαστική πίστη, προκύπτει το παράδοξο ορισμένες πλούσιες γεωγραφικές περιοχές -βάσει του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος- να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων, ξεπερνώντας πολύ τις καθυστερήσεις των θεωρούμενων φτωχών Περιφερειών.
Οι παράδοξες αυτές αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν είτε σε αστοχίες των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, είτε στο ότι οι πιο πλούσιες περιοχές υπερτίμησαν τις οικονομικές τους δυνατότητες και διαμόρφωσαν επίπεδο ζωής που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν, είτε στο ότι οι παραπάνω περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό παραβατικότητας και μερίδα πολιτών, εκμεταλλευόμενη τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, θεωρεί την κρίση ευκαιρία για να αποφύγει την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της στις τράπεζες.

tharrosnews.gr