Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο στο Βουλευτή Οδυσσέα Βουδούρη για το ΚΕΔΒ


Σε κατ' ιδίαν συνομιλία τους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε στο βουλευτή Μεσσηνίας Οδυσσέα Βουδούρη, ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το Κέντρο Διαβιβάσεων της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, η λειτουργία του Κέντρου Διαβιβάσεων είναι ένα θέμα, που θα ρυθμιστεί σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες και την αξιοποίηση των πόρων.
Ο κ. Βουδούρης τόνισε..........................

κατηγορηματικά την πάγια θέση του για τη διατήρηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην Καλαμάτα, τόσο για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών, όσο και για την ζωή της πόλης και ευρύτερα της Μεσσηνίας. Επίσης, αναφέρθηκε στη μη ύπαρξη άλλου ανάλογου κέντρου στην Ελλάδα.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η συνεργασία και η υποστήριξη όλων των εκπροσώπων του Νομού.