Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας


Αύριο Μεγάλη Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας , οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία και ώρα 15.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, για τα πιο κάτω θέματα:.......................

1. Επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και εκκαθάρισης εργολαβίας της
Επιτροπής του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 του έργου «Κατασκευή δεξαμενής
ύδατος στο Δ.Δ. Κοπανακίου και επί της σχετικής ένστασης του εργολάβου.
2. Πρόσληψη διμηνιτών εποχικού χαρακτήρος.
3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού 2011
4. Ενημέρωση επί των νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τις ζώνες υψηλής
Παραγωγικότητας.
5. Διαφημιστική προβολή Δήμου Τριφυλίας.
6. Γνωμοδότηση επί της αριθ. 1/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. που αφορά τη σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2011
7. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου
Κυπαρισσίας και του Δήμου Τριφυλίας.
8. Ορισμός μέλους και αναπληρωτή του για την Επιτροπή Καταλληλότητας χώρου
ανέγερσης Γυμνασίου – Λυκείου Γαργαλιάνων.
9. Έγκριση της αριθ. 15/2011 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής με θέμα


- Αίτηση προς Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καλαμάτας για μεταφορά της Δ/νσης του
έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά Κοπανακίου) στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας.
10. Απόδοση Λογ/σμού Ράμμου Αναστασίου υπαλλήλου Δήμου Τριφυλίας για το
εκδοθέν ένταλμα προπληρωμής για τις ανάγκες του Προγράμματος Γαλάζια
Σημαία.
11. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Νηπιαγωγείου
και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών έτους 2010
12. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής ΕΕΕΕΚ Φιλατρών
έτους 2010
13. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3ου 1/θέσιου Νηπιαγωγείου
Φιλιατρών έτους 2010
14. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3ου 6/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Φιλιατρών έτους 2010
15. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου 6/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Φιλιατρών έτους 2010
16. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου 6/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Φιλιατρών έτους 2010
17. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου 1/θέσιου Νηπιαγωγείου
Φιλιατρών έτους 2010
18. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κυπαρισσίας έτους 2010
19. Γνωμοδότηση επί του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Καλού
Νερού έτους 2010