Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ του Σωτήρη Παναγιωτόπουλου στον Τατούλη για τα στερεά απόβλητα.


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη.

Του Σωτήρη Παναγιωτόπουλου, Περιφερειακού Συμβούλου Πελοποννήσου, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Θέμα: ¨ Στερεά Απόβλητα Περιφέρειας Πελοποννήσου¨.

Κύριε Περιφερειάρχα,
Όπως γνωρίζετε η υπόθεση της διαχείρισης των αποβλήτων και ιδιαιτέρως των στερεών αποτελεί θέμα Εθνικής σημασίας για τον τόπο μας. Συνδέεται δε άμεσα με τις σημαντικότερες παραμέτρους ανάπτυξης μιας χώρας όπως η τουριστική βιομηχανία, η οικονομική, η βιομηχανική-τεχνολογική, η κοινωνική-πολεοδομική και βεβαίως η ευρύτερη περιβαλλοντική παράμετρος. Δυστυχώς η έλλειψη............................

υψηλής τεχνολογίας και έρευνας, η Συνολική έλλειψη πολιτικής βούλησης και ουσιαστικών θέσεων και η υιοθέτηση του ανορθολογικού μοντέλου ανάπτυξης το οποίο συνέδεε την ανάπτυξη της χώρας με τον παραγόμενο όγκο κατανάλωσης και απορριμμάτων, έφερε τραγικά αποτελέσματα.
Η Ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 98/2008 για τα απόβλητα, περιγράφει τους κύριους άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την προηγούμενη οδηγία-πλαίσιο το πλέον επιθυμητό είναι η πρόληψη παραγωγής, η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων αλλά και η μείωση των βλαπτικών συστατικών των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση παράλληλα με την ανάκτηση ενέργειας.
Οι χώροι υγειονομικής ταφής πρέπει να αποτελούν το τελευταίο στάδιο επιλογής στην πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων. Το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί ειδικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου θέμα επιβίωσης της ίδιας της Περιφέρειας. Εάν δεν υπάρξει άμεσα: α) Βραχυπρόθεσμη πολιτική άμεσης εκτόνωσης των εκρηκτικών συνθηκών που δημιουργούν τα απορρίμματα και β ) Μεσοπρόθεσμη πολιτική οριστικής διευθέτησης του καυτού προβλήματος σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πιστεύω ότι θα οδηγηθούν σε αποτυχία και οι άλλοι αναπτυξιακοί άξονες όπως ο Τουρισμός, η Γεωργία, το Περιβάλλον καθώς και κάθε άλλη αναπτυξιακή πολιτική.
Δυστυχώς στην Ελλάδα το κράτος μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση και αλλαγή κυβέρνησης, δεν έχει συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών σε όλους τους τομείς. Οι βουλευτικές εκλογές του 2009 και οι περιφερειακές εκλογές του 2010 πάγωσαν κυριολεκτικά τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων εκ μέρους των Π.Ε.Π και βεβαίως και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη απαιτεί και νέο 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο για Ο.Τ.Α. και Περιφέρειες. Βεβαίως αυτό σημαίνει δυστυχώς και νέα καθυστέρηση κάθε προσπάθειας διαχείρισης απορριμμάτων από Ο.Τ.Α. και Περιφέρειες και μάλιστα υπό τις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Η πρόσφατη ανακοίνωσή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι πρόκειται να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα οποία ο λαός της Περιφέρειάς μας ζητά να δώσετε άμεσα απαντήσεις. Αναμφίβολα ένας τέτοιος διαγωνισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι όμως και τον αυτοσκοπό μιας σύγχρονης ρεαλιστικής και αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής. Εντάσσεται ένας τέτοιος διαγωνισμός αυτού του μεγέθους και αυτής της σημασίας στο ευρύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί αυτό;
Με αφορμή τα ανωτέρω σας ερωτώ:
1. Υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός για την διαχείριση απορριμμάτων και ποιος είναι; Εντός του πλαισίου αυτού του όποιου σχεδιασμού, έχει γίνει η επιλογή-χωροθέτηση των χώρων συγκέντρωσης και επεξεργασίας αποβλήτων; Και πού;
2. Οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν για την επιλογή των περιοχών αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των αποβλήτων, ή θα υπάρξουν γεγονότα εξέγερσης των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως πρόσφατα της Κερατέας και των Άνω Λιοσίων στην Αττική; Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες για την επιλογή των χώρων διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων; Δηλαδή Μ.Π.Ε. (περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, κ.λ.π.);
3. Γνωρίζετε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος λόγω της εφαρμογής του ¨Καλλικράτη¨ και της ντε φάκτο καθυστέρησης υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΠΕΠ Πελοποννήσου, να γεμίσουμε με δεκάδες νέους Χ.Α.Δ.Α (Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), αφού κάπου πρέπει να πάνε τα απορρίμματα μιας ολόκληρης Περιφέρειας. Τι πρόκειται να κάνετε για αυτό; Τι γίνεται με τους παλαιότερους ήδη χαρτογραφημένους Χ.Α.Δ.Α.;
4. Υπάρχει ο πολιτικός σχεδιασμός από τη νέα αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για υλοποίηση άμεσων ανακουφιστικών δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων από το επίπεδο Ο.Τ.Α με προγράμματα εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αφύπνισης, συλλογής και διαλογής απορριμμάτων με βάση το είδος και την επικινδυνότητά τους, τα οποία οφείλει η Περιφέρεια να υποστηρίξει από άξονες δράσεων όπως η αειφορία και το Περιβάλλον;
5. Είναι γνωστό, ότι τα Π.Ε.Π περιέχουν κύριους άξονες δράσεων για την αειφορία και το Περιβάλλον. Αυτοί οι άξονες καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τύπου Jessica ή άλλων μοντέλων χρηματοδότησης (Σ.Δ.Ι.Τ., κλπ) αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Διοίκησης για την υλοποίησή τους προς όφελος της Περιφέρειας Πελοποννήσου;
6. Υπάρχει σχέδιο από τη νέα αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προώθηση και υλοποίηση πολιτικής πρόληψης απορριμμάτων από το στάδιο της παραγωγής σε αστικό τοπίο, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αγροτουριστικές περιοχές; Όπως για παράδειγμα η συνεργασία με βιομηχανικές και εμπορικές μονάδες (βιομηχανίες, S/M) για την υλοποίηση ενός προγράμματος μείωσης συσκευασίας προϊόντων από μη ανακυκλώσιμα ή δύσκολα να ανακυκλωθούν υλικά. Και ποιο είναι εν όψει τουριστικής περιόδου;


22/2/2011