Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Την Τρίτη η δημοπρασία για το δρόμο Γαργαλιάνοι - Βάλτα.


Την Τρίτη 4 Αυγούστου, στη Νομαρχία Μεσσηνίας, θα διεξαχθή η δημοπρασία για τη βελτίωση του δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα, προϋπολογισμού 1.095.000 ευρώ............Αξίζει να σημειωθεί πως, έγινε τροποποίηση του έργου που θα εκτελεστεί, με μικρότερο αντικείμενο και προϋπολογισμό, καθώς κι επαναδημοπράτηση, λόγω της χαμηλής έκπτωσης που είχε δοθεί.
Θα βελτιωθεί το τμήμα από Βάλτα προς Γαργαλιάνους, σε μήκος 2,2 χιλιομέτρων, ενώ το υπόλοιπο 1,8 χλμ. θα γίνει είτε από τις εκπτώσεις είτε θα το κάνει ο Δήμος Γαργαλιάνων.