Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών...


Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα που θα συζητηθούν και για τα οποία αναμένεται να ληφθούν σχετικές αποφάσεις είναι:..................


1. Ενημέρωση για το έργο της παλετοποίησης στερεών αποβλήτων, κατόπιν αιτήσεως Δημοτών.
2. Επί αιτήσεως Παράσχη Δημητρίου του Γεωργίου, περί παραχώρησης τμήματος της πλατείας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
3. Επί αιτήσεως Παναγιώτη Λαμπρόπουλου, για την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας επί το δρόμου , έμπροσθεν της κατοικίας του στο Τ. Δ. Εξοχικού.
4. Έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος «καφετέριας εντός επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευές σχολείου Πλάτης».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών».
9. Έγκριση οικονομικών απολογισμών σχολικών μονάδων έτους 2008.
10. Έγκριση δαπανών Πάσχα 2009.
11. Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού συνεκμίσθωσης ακινήτων Δήμου – Ο.Φ.Α.