Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ «ΝΗΛΕΑ» - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ!

Εκδήλωση-σύσκεψη στη Χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου στο κινηματοθέατρο REX στις 8 μ.μ. διοργανώνουν η Ομάδα Παραγωγών Νηλέας και ο Αγροτικός Σύλλογος Χώρας. Θέμα: Οι συνέπειες στην αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία από την αλλαγή του κλίματος και την ξηρασία. Προτάσεις και πρωτοβουλίες για εξεύρεση λύσεων

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Η αλλαγή του κλίματος με την παρατεταμένη ανομβρία και τα όλο πιο άνυδρα και θερμά καλοκαίρια είναι πλέον εμφανής σε όλους μας. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές για τις παραδοσιακές καλλιέργειες του τόπου μας, ελιά και αμπελοειδή, οι οποίες μάλιστα σε συνδυασμό με τις συνθήκες στις αγορές που έχει επιβάλει η παγκοσμιοποίηση κάνουν το μέλλον μας εξαιρετικά αβέβαιο.
Η δική μας εκτίμηση είναι ότι παρά τις φιλόδοξες, αλλά καλοδεχούμενες παρ’ όλα αυτά τουριστικές επενδύσεις, η οικονομία του τόπου μας ιδιαίτερα της μεσσηνιακής υπαίθρου, θα συνεχίσει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αγροτικό εισόδημα. Συνεπώς δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τι μας επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον αν συνεχίσουμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας το μάννα εξ ουρανού και δεν αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι αρκετά δύσκολη αλλά αναγκαία πλέον υπόθεση. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής (λιμνοδεξαμενές φράγματα κτλ) είναι απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί η αγροτική παραγωγή και να διασφαλιστεί η ευημερία του τόπου μας
Στοχεύουμε σε μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ώστε να μην πηγαίνει χαμένη ούτε μια σταγόνα νερό και να αξιοποιείτε προς όφελος όλων.
Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε στην εκδήλωση είναι:
• Συγκεκριμενοποίηση και ποσοτικοποίηση του προβλήματος
• Προτάσεις για δρομολόγηση λύσεων
• Ανάληψη και ανάθεση συγκεκριμένων ευθυνών και πρωτοβουλιών
• Προτάσεις για εξεύρεση πόρων
• Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
Η επάρκεια αρδεύσιμου νερού για την γεωργία δεν είναι πλέον πολυτέλεια όπως ίσως ήταν κάποτε αλλά μέσο επιβίωσης.
Αισιοδοξούμε ότι με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας η πρωτοβουλία μας θα γίνει απαρχή για εξεύρεση λύσεων»

Πληροφορίες
Κόκκινος Γιώργος τηλ. 2763031023 κιν. 6972211167
Πουλακίδας Στάθης : 2763031773
Δημητρακοπουλος Παν/της: 6936809280