Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας” - Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης !

“Θίνες Κυπαρισσίας” - Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει απαγορεύσεις δόμησης, μέτρα - σοκ και αυστηρούς περιορισμούς στη χερσαία και υδάτινη έκταση  Έτοιμο προς υπογραφή, από τον αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Σταύρο Καλαφάτη, είναι το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός χρήσεων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας» με κωδικό GR 2550005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευομένων Περιοχών Natura 2000 των Δήμων Αυλώνα και Κυπαρισσίας”, το οποίο έχει στη διάθεσή του το «Θ» και περιλαμβάνει μια............................................... σειρά μέτρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στην περιοχή από τον ποταμό Νέδα μέχρι και την Κυπαρισσία! 
Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης θα αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά την παρέλευση διετίας με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος! 

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Υ.Α. που αποκαλύπτει το «Θ», «Σκοπός της Υ.Α. είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου σε χερσαία και θαλάσσια τμήματα της περιοχής “Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος”, οι οποίες διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγικής τους αξία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σημαντικών και σπάνιων τύπων οικοτόπων, ιδίων των αμμοθινικών σχηματισμών και των παράκτιων δασών, η αποτελεσματική προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και η διατήρηση και διαχείριση των υπόλοιπων απειλούμενων, σπάνιων, ενδημικών και προστατευόμενων ειδών πανίδας καθώς και χλωρίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή». 

Με την Υ.Α. θεσπίζονται τα όρια της Περιοχής Προστασίας (Οικοανάπτυξης) και εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετούνται τρεις επιμέρους ζώνες: 
Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης, Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα. Εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετείται Περιοχή Προστασίας της Φύσης, χερσαία έκταση με την ονομασία “Παράκτια περιοχή Βουνάκι – Αγιαννάκη - Ελαία”, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων του Δήμου Αυλώνα του Νομού Μεσσηνίας. 

Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. 

 Στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται μέτρα, απαγορεύσεις και περιορισμοί στη δόμηση και σε έργα και δραστηριότητες σε ολόκληρη την έκταση από τη Νέδα μέχρι την Κυπαρισσία, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και την “Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου” που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-NATURE No B4-3200/98/442 (Μάρτιος 2002). 

Οι απαγορεύσεις, τα μέτρα, οι περιορισμοί και οι χρήσεις γης στο φύλλο του «Θ» αύριο Κυριακή. 

 Tharrosnews.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Κάτοικοι και επαγγελματίες βροντοφώναξαν "Οχι" στην ερημοποίηση του Καλού Νερού

Με σύνθημα και πανό «Οχι στην ερημοποίηση. Νεκροθάφτες της περιοχής μας» επαγγελματίες και κάτοικοι του Καλού Νερού εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, για τις εξελίξεις σχετικά με την αναμενόμενη υπουργική απόφαση για την περιοχή "Natura", μετά την πρόσφατη αρνητική απόφαση του συμβουλίου στην σχεδιαζόμενη επένδυση στην περιοχή της Ελαίας. Με την δυναμική τους παρέμβαση και......................................... συγκέντρωση τόσο έξω από το Δημαρχείο όσο στην συνέχεια και εντός της αίθουσας -όπου άνοιξαν το πανό με το παραπάνω σύνθημα- απαίτησαν να μπουν ως θέμα συζήτησης οι εξελίξεις που αφορούν την περιοχή τους, σημειώνοντας ότι με την πρόσφατη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ανοίγει τον δρόμο στο να υπάρξουν αυστηρά μέτρα για την περιοχή, όπως η αναστολή της δόμησης και της χρήσης του αιγιαλού, τα οποία καταδικάζουν την ευρύτερη περιοχή σε ερημοποίηση. Στην συζήτηση που ακολούθησε και όπου σε αρκετά σημεία κυριάρχησαν οι έντονοι τόνοι και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων, αρκετοί σύμβουλοι που είχαν ταχθεί κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης μίλησαν για έντονη παραπληροφόρηση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, η οποία έχει οδηγήσει τους κατοίκους σε σύγχυση και σε τέτοιες αντιδράσεις. Ξεκαθαρίστηκε επίσης πως με την προηγούμενη απόφασή του το Σώμα έκρινε ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν συνάδει με την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και κανένας δεν είπε να σταματήσει η δόμηση και η χρήση του αιγιαλού, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ενάντια στην οικονομία και της ευρύτερης περιοχής. 
 ΜΠΑΪΡΑΚΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΑ 
 Ωστόσο από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες επισημάνθηκε ότι την προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου ο "Αρχέλων" την έχει κάνει μπαϊράκι στο ΥΠΕΚΑ, προκειμένου η υπουργική απόφαση να περιλαμβάνει αυστηρές απαγορεύσεις που επιθυμεί ο σύλλογος. Πάντως το Σώμα μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση κατέληξε σε μια ομόφωνη απόφαση, αποδεκτή και από τους πολίτες της περιοχής, η οποία αποτελούσε πρόταση του δημάρχου Κώστα Κόλλια. Σύμφωνα με αυτήν, λένε "όχι" στην ερημοποίηση της περιοχής με την έννοια να μην ισχύσουν καθολικές απαγορεύσεις, "ναι" σε ήπιες μορφές ανάπτυξης και ζητούν να μπει το τελικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος προκειμένου να τεθούν οι κανόνες προστασίας. Επίσης στην τελική απόφαση για την διαμόρφωση των κανόνων στην περιοχή να έχει γνώμη και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης να λάβει γνώση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης και να γνωμοδοτήσει πριν ακόμη υπογραφεί. Επιπλέον να προστατευθούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιοχή που αφορούν καντίνες και χρήσεις αιγιαλού. Από τους συγκεντρωμένους, εκ μέρους του Συλλόγου Καλονεριτών ο Ναπολέων Βασιλειάδης επισήμανε ότι την απόφαση που πήρε πρόσφατα το Δ.Σ. για την επένδυση Παππά την έχει πάρει ο "Αρχέλων" και την έχει κάνει μπαϊράκι στο ΥΠΕΚΑ, σημειώνοντας ότι τους ίδιους δεν τους ενδιαφέρει η επένδυση Παππά αλλά η περιοχή τους, η οποία βάλλεται πανταχόθεν. "Είμαστε υπέρ της ήπιας ανάπτυξης και της δόμησης στην περιοχή και από εκεί και πέρα ό,τι είναι σύννομο, να γίνει" σημείωσε. Ακόμη τόνισε πως κάποιοι που πηγαίνουν στο συμβούλιο και φωνάζουν, από την άλλη έρχονται σε επαφές με Ρώσους και Σουηδούς για να πουλήσουν τα κτήματά τους. Και κατέληξε σημειώνοντας πως οι πληροφορίες τους λένε πως ο "Αρχέλων" έχει κάνει πρόταση για μηδενική δόμηση από τη Νέδα μέχρι τον Αρκαδικό. Ο πρόεδρος του Τ.Σ. Καλού Νερού Σπύρος Παπαηλίου αφού τόνισε ότι δεν θα πρέπει να ερημοποιηθεί η περιοχή με μέτρα που φημολογούνται ότι θα περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση για απαγόρευση δόμησης και χρήσης του αιγιαλού, ζήτησε από το Σώμα να καταλήξει σε ένα ψήφισμα ώστε αυτή η απόφαση του ΥΠΕΚΑ να μην περάσει σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγαλιανής Νίκος Μπάλτας διευκρίνισε πως δεν ψήφισαν για την ερημοποίηση της περιοχής αλλά ψήφισαν "όχι" στην ανεξέλεγκτη δόμηση. Η πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Καλού Νερού Αθηνά Μέλου σημείωσε ότι με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταδικάζεται η περιοχή αφού τα έγγραφα και ο Τύπος λένε ότι θα ανασταλεί η δόμηση, θα απαγορευθεί η χρήση αιγιαλού, ακόμη και οι καλλιέργειες. Σημείωσε πως το συμβούλιο θα πρέπει να πάρει απόφαση για να δοθούν άδειες χρήσης αιγιαλού -"διαφορετικά αν δεν παρθεί μια τέτοια απόφαση, δεν φεύγουμε από εδώ" σημείωσε. Και κατέληξε λέγοντας ότι "το ΥΠΕΚΑ προχωρά με την μελέτη του Συλλόγου "Αρχέλων" γιατί εσείς είσαστε ανίκανοι να κάνετε μια μελέτη". "Καταδικάσατε την περιοχή σε θάνατο χωρίς να μας ρωτήσετε" σημείωσε ο επαγγελματίας Παρασκευάς Ψιλογαλάνης και συνέχισε: "Ο "Αρχέλων" έχει πάρει ένα χαρτί που εσείς ψηφίσατε και λέει ότι είσαστε σε όλα κατά". Ο ξενοδόχος Αντώνης Τζαναβάρης αναρωτήθηκε πώς θα έρθει ανάπτυξη στην περιοχή αν τηρούν τέτοια στάση, όπως και ποιος ο ρόλος του συλλόγου, ο οποίος όπως είπε τους έχει καπελώσει όλους, ενώ τόνισε πως γνωρίζοντας ακριβώς τι θα γίνει με την επένδυση Παππά αυτός είναι υπέρ. Παίρνοντας στην συνέχεια το λόγο οι αυτοδιοικητικοί, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Σωτηρόπουλος τόνισε πως η πρόβλεψή του στο προηγούμενο συμβούλιο ότι σε λίγες μέρες θα συζητάμε τα ακριβώς αντίθετα, δυστυχώς επαληθεύτηκε "και αυτό έγινε γιατί κανείς δεν είχε σκύψει πάνω στο πρόβλημα". Ενώ ξεκαθάρισε πως και από την προηγούμενη συνεδρίαση είχε πει "όχι" στην απαγόρευση της δόμησης στην περιοχή. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Σαράντος Κουκούμης τόνισε πως δεν είναι κανένας κατά της δόμησης και δεν είναι νεκροθάφτες της περιοχής. "Δεν μιλήσαμε για ερημοποίηση και δεν πάμε κόντρα στους κατοίκους της περιοχής" είπε και καταλόγισε ευθύνες στο ΥΠΕΚΑ που τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα. Θύελλα αντιδράσεων από δημοτικούς συμβούλους προκάλεσε η τοποθέτηση του αντιδημάρχου Παναγιώτη Τσίγγανου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να έχουν όλοι το θάρρος να αναγνωρίζουν τι ψήφισαν, για να συμπληρώσει πως την Παρασκευή που πέρασε υπήρχε επικοινωνία του ΥΠΕΚΑ με την υπηρεσία δόμησης του δήμου, μαθαίνοντας ότι η υπουργική απόφαση είναι έτοιμη και λέει για αναστολή δόμησης και περιορισμούς στον αιγιαλό χωρίς να λένε για πόσο και τι περιορισμούς. Πρόσθεσε πως "οι ακραίες θέσεις φέρνουν και ακραίες λύσεις αφού την προηγούμενη φορά είπαμε ένα ξερό ναι και ένα ξερό όχι". Τα λόγια αυτά του κ. Τσίγγανου προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των δημοτικών συμβούλων Θανάση Πετρόπουλου και Ζαχαρία Κανελλόπουλου καταλογίζοντάς του ότι παραπληροφορεί το κοινό. Ενώ προτάθηκε το Σώμα να λάβει γνώση του σχεδίου της υπουργικής απόφασης και να διατυπώσει τις απόψεις του, να πει "όχι" στην αναστολή των ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του αιγιαλού και τέλος αφού λάβουν γνώση του σχεδίου απόφασης να γίνει και ειδική συνεδρίαση γι' αυτό. Ο Θανάσης Πετρόπουλος μίλησε για προβοκατόρικη και παλιάς κοπής τοποθέτηση από τον κ. Τσίγγανο, σημειώνοντας πως αν δεν μιλήσουν με ειλικρίνεια και δεν σταματήσει η παραπληροφόρηση υπάρχει ο κίνδυνος να διασπαστούν σαν κοινωνία. Επισήμανε δε ότι η προηγούμενη απόφαση αφορούσε μόνο την συγκεκριμένη επένδυση, καθώς κανείς δεν είπε "όχι" σε ήπιες μορφές ανάπτυξης και προστασίας της "Νatura", ενώ σημείωσε πως ήδη έχουν αντικρούσει λέξη -λέξη την αιτιολογημένη απάντηση του ΥΠΕΚΑ στην ΕΕ. Τονίζοντας παράλληλα πως αν ξεκινούσε η επένδυση Παππά και γίνονταν τότε καταγγελίες για την χώρα μας, το ΥΠΕΚΑ κάτω από την δαμόκλειο σπάθη των προστίμων σίγουρα θα έπαιρνε πολύ αυστηρά μέτρα για την περιοχή. "Για αυτό πρέπει να εμμείνουμε σε ήπια μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος" είπε. "Σταθερή θέση του δήμου είναι "όχι" στην ερημοποίηση της περιοχής, "ναι" σε ήπιες μορφές ανάπτυξης με προστασία του περιβάλλοντος", επανέλαβε ο δήμαρχος Κώστας Κόλλιας, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα χωρίς γκρίζες ζώνες. Σημείωσε ακόμη ότι η τοπική κοινωνία έχει εκφραστεί μέσα από τη διαβούλευση του ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής. Ακόμη επισήμανε ότι είναι προφανές πως η απόφαση για απαγορεύσεις δεν θα είναι γενική και πρόσθεσε πως έχουν ζητηθεί άδειες για καντίνες από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο ακόμη δεν έχει απαντήσει και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί φόβους. "Κανείς δεν είπε ότι θέλουμε η περιοχή να ερημοποιηθεί" τόνισε ο Σωτήρης Μπακούρος ο οποίος είχε έντονη κόντρα με τον πρόεδρο του Σώματος Δημήτρη Μπασδάνη. Για μια περιοχή που έχει ΣΧΟΟΑΠ μίλησε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Φιλντίσης που μιλά για περιοχή εξοχικών κατοικιών με δόμηση στα 8 στρέμματα. "Δεν μπορούν αυτά να αλλάζουν για άλλα συμφέροντα" είπε και αναρωτήθηκε ποιος επενδυτής θα κατέστρεφε το περιβάλλον μιας περιοχής που πάει να επενδύσει για να καταλήξει ότι λόγω του Συλλόγου "Αρχέλων" η Ελλάδα είναι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Για κακή παραπληροφόρηση που υπάρχει στην περιοχή μίλησε ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος σημειώνοντας πως το "όχι" του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν στην ανάπτυξη αλλά στην συγκεκριμένη επένδυση και δόμηση. "Να βγει ψήφισμα που να λέει ότι μια υπουργική απόφαση με αναστολή δόμησης και μη χρήσης του αιγιαλού δεν την δεχόμαστε", ζήτησε ο Σπύρος Χρονόπουλος. "Το να φτιάχνεις σπίτια που θα πουληθούν δεν νομίζω ότι λύνει το οικονομικό πρόβλημα της περιοχής" τόνισε ο Γιώργος Σαμπαζιώτης, αναφέροντας πως ανάπτυξη είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και δεν πρέπει να δαπανηθεί αυτός ο μοναδικός φυσικός πόρος για μια τέτοια επένδυση, ενώ ζήτησε να γίνει η οποιαδήποτε κίνηση απέναντι στο ΥΠΕΚΑ για το καλό της περιοχής. "Ισως θα πρέπει να επανεξεταστεί το ΣΧΟΟΑΠ της Αυλώνας" τόνισε ο αντιδήμαρχος Ευστάθιος Ανδρινόπουλος τονίζοντας ότι θα πρέπει να έρθει στο Δ.Σ. για επαναβεβαίωση. 

 Κώστας Μπούρας - Elefhteriaonline.gr


Διαβάστε Περισσότερα...