Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Σαμαράς Βενιζέλος Κουβέλης βαφτίσανε το χαράτσι "ενιαίο φόρο"

Πόσο ξεφτίλες είναι; 

 "Όχι νέα μέτρα", "κανένα νέο μέτρο", "κατάργηση στο χαράτσι", "δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα" λέγανε και κατάπιανε τη γλώσσα τους βαφτίζοντας "ενιαίο φόρο" το χαράτσι και............................. 

όπως συμφώνησαν χθες οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί της συγκυβέρνησης, φέτος θα εισπραχθεί το χαράτσι μέσω ΔΕΗ, ενώ από του χρόνου μεταβιβάζεται στις ΔΟΥ για να γίνονται αυτόματα κατασχέσεις σε λογαριασμούς πολιτών και δεσμεύσεις των ακινήτων τους. 

 Ο Σαμαράς από Αντιμνημινιακός που θα καταργούσε τα χαράτσια του ΠΑΣΟΚ και θα έδινε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, έγινε ο πιο σκληρός Μνημονιακός. 

 Ο Μπένι λέει ΝΑΙ σε ΟΛΑ για να γίνει Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

 και ο κυρ Φώτης από Δημοκρατικός Αριστερός έγινε Δεξιότερος του Σαμαρά για να γλείφει με το δάκτυλο το μέλι της εξουσίας. 


ΞΕΦΤΙΛΕΣ!


Διαβάστε Περισσότερα...

Στο 6% η επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών ειδικού καθεστώτος. Υπεγράφη η απόφαση που ορίζει τη διαδικασία για το 2013

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη, με ημερομηνία 2 Απριλίου, η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1066) σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Η φετινή επιστροφή ΦΠΑ τελικά θεσμοθετήθηκε – μετά από συμφωνία με την Τρόικα - στο 6% (πέρσι ήταν 11%). Η υποβολή των αιτήσεων επιστροφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται στις................................. κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και μπορεί να αρχίσει άμεσα. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΑγροΤύπο αγρότες, οι οποίοι ανέμεναν εδώ και εβδομάδες την απόφαση αυτή, η επιστροφή των ποσών συνήθως γίνεται ένα περίπου μήνα μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις κατά τόπους ΔΟΥ. 
 Σύμφωνα με την απόφαση: 

1. Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. 
 2. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, αποτελεί το σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων. Ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κλπ. δικαιώματα. 
 3. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως υποκείμενοι στο φόρο θεωρούνται και το Δημόσιο, οι Περιφερειακές Διοικήσεις, Περιφερειακές Ενότητες οι Δήμοι, και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου ακόμη και αν οι δραστηριότητές τους απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όπως τα νοσοκομεία, οι κλινικές κλπ. 
 4. Η επιστροφή που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων αγροτικών προϊόντων, τα οποία διατίθενται από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, πραγματοποιείται με έκπτωση στην περιοδική δήλωση που υποβάλλεται για τις εν λόγω πράξεις υπό το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης. 

 Αίτηση επιστροφής, απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής της 

1. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το έντυπο που έχει καθιερωθεί με την ΑΥΟ Π.953/88 (έντυπο 010Α – ΦΠΑ έκδοση 2007), με την επισήμανση ότι στον Πίνακα Γ΄ «αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών» τα ακαθάριστα έσοδα θα συμπληρώνονται μόνο στη στήλη (6) του εντύπου αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς το συντελεστή επιστροφής. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
 2. Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α., για την οποία χρησιμοποιείται το έντυπο Φ6 – έκδοση 2007, 010Α - ΦΠΑ, υποβάλλεται: α) είτε απευθείας από τον αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του, ή στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις. β) είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συνεταιριστική οργάνωση. Σε περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.β του άρθρου 5 και η Δ.Ο.Υ. υποβολής δεν διαθέτει τμήμα ελέγχου, η αίτηση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. με τμήμα ελέγχου. 
 3. Με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ή του πρώην Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, από τα οποία προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα από την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αν τα πρωτότυπα των στοιχείων έχουν υποβληθεί από τον αγρότη, για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σ' αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σ' αυτή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ιδίως: τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων, εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου, τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κλπ. δικαιώματα), εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων. 
4. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική ή τροποποιητική αίτηση επιστροφής. Συμπληρωματική είναι η αίτηση επιστροφής η οποία περιλαμβάνει νέα φορολογικά παραστατικά, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση, ενώ τροποποιητική είναι αυτή με την οποία ζητείται η διόρθωση των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που με την τροποποιητική αίτηση προκύπτει ποσό επιστροφής μικρότερο αυτού που είχε αρχικά επιστραφεί, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου φόρου που ορίζεται για την εκπρόθεσμη δήλωση από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή. 
 5. Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές μόνο εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον.

Agrotypos.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Ανοικτή πρόσκληση της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τους ενεργούς Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για την εγγραφή τους ως μέλη της

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ συζητήθηκε το θέμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη της. 
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι για να γίνουν μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει καταρχήν να..................................... ισχύσουν οι προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στον ισχύον Καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ για τα μέλη της. 

 Έπειτα από τα προηγούμενα κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν οι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της χώρας, ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και τις αποφάσεις της Συνέλευσης. 

 Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από: α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή του Συνεταιρισμού και όπου απαιτείται από το Καταστατικό του απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, β) βεβαίωση ότι ο συνεταιρισμός είναι ενεργός δηλαδή, διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή, στελεχιακό δυναμικό και ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, γ) κατάλογο των μελών του και δ) επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του. 

 Paseges.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Για γέλια ή για κλάματα; Νέα στήλη σχολιασμού των σχολίων

Νέα στήλη "Για γέλια ή για κλάματα;" ξεκινάμε από σήμερα με σχολιασμό σχολίων των τοπικών εφημερίδων για τον Δήμο Τριφυλίας και όχι μόνο. Σχολιάζουμε αστεία και καυστικά όσα γράφουν οι......................... 

 εφημερίδες. 

 Βγήκαν τα “μαχαίρια” 
Η ΕΙΚΟΝΑ που έδειξε η παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Τριφυλίας στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη που μας πέρασε κάνει ολοφάνερο πως στην παράταξη υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και προβλήματα. Η εικόνα με τους συμβούλους να αλληλοκατηγορούνται μεταξύ τους σίγουρα ενόχλησε πολύ το δήμαρχο Κώστα Κόλλια, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την παράταξή του. Οι πληροφορίες μας πάντως λένε ότι δεν πρόκειται αυτό να το αφήσει να περάσει έτσι, όπως έκανε σε μικρότερης έκτασης κόντρες που είχαν εκδηλωθεί μέχρι τώρα. Αναμένεται άμεσα σύγκληση σύσκεψης της παράταξης όπου θα γίνει προσπάθεια να ξεκαθαριστούν τα πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις από όλους. Εξηγήσεις από την πλευρά των συμβούλων, που προφανώς θα ζητηθούν από τον ίδιο το δήμαρχο. Με διάλογο θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει και πάλι την συσπείρωση της ομάδας του, κάτι που όμως φαντάζει αρκετά δύσκολο. Κ.Μπ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
*Μαχαίρια; Σαν περιστρεφόμενα λιμάκια ονύχων δεν ήταν; 

 ΑΛΗΘΕΙΑ, με αυτή την ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας τι γίνεται; Σε μια εποχή που όλες οι πληροφορίες κινούνται μέσω Internet, η περιοχή της Τριφυλίας εξακολουθεί να παραμένει στο διαδικτυακό σκοτάδι από την πλευρά του δήμου, ο οποίος χρησιμοποιεί τη σελίδα του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση. Κ.Μπ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
*Μόνο διαδικτυακό είναι το σκοτάδι στον Δήμο; Στη λειτουργία του και τις αναθέσεις υπάρχει φως; 

 Προειδοποιητικές πινακίδες 
 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κυκλοφορίας και προειδοποιητικά σήματα τοποθετήθηκαν στο γεφυράκι του Λαγκούβαρδου, στο επικίνδυνο «S» στο δρόμο Μάραθος - Φιλιατρά. Κι ένας κάτοικος της περιοχής που περνά κάθε μέρα από το σημείο σχολίαζε μεταξύ σοβαρού κι αστείου: «Ελπίζω αυτά να μην είναι τα έργα που έχουν ανακοινώσει...». Σίγουρα όχι, του απαντήσαμε εμείς, αλλά δεν έδειξε να πείθεται και πολύ. Κ.Μπ – ΕΛΕΥΕΘΡΙΑ 
*Σίγουρα! Το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης. Από το 2011. 

 Εξελίξεις, μπορεί και ραγδαίες, στη δημοτική παράταξη Κόλλια! 
Εξελίξεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες στη δημοτική παράταξη του δημάρχου Τριφυλίας! Όσα εκτυλίχθηκαν δημόσια στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ο «σκοτωμός» και το «ξεκατίνιασμα» δημοτικών συμβούλων, οι σκληρές επιθέσεις που δέχτηκε ο δήμαρχος από δημοτικούς τους συμβούλους, όπως και όλα όσα ακολούθησαν, εκτός δημοσιότητας, φέρνουν πιο κοντά τις όποιες εξελίξεις. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι αυτές θα είναι ραγδαίες… Η.Γ. – ΘΑΡΡΟΣ 
*Ραγδαίες εξελίξεις; Μάλλον «μουγκές» θα είναι! 

 Δεν «περνάει» η πρόταση Κόλλια για Σαμπαζιώτη 
Βιασύνη υπάρχει από τη μεριά του δημάρχου Τριφυλίας, Κώστα Κόλλια, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η μερική διεύρυνση της σημερινής ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας, παίρνοντας και το αντικείμενο ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλώνος, Αετού και Τριπύλης. Ο λόγος της βιασύνης δεν είναι άλλος από την «αποκατάσταση» του απομακρυνθέντος - στις αρχές του έτους - από τη θέση αντιδημάρχου Γιώργου Σαμπαζιώτη, με «υποσχετική» για την προεδρία της διευρυμένης ΔΕΥΑ! Όπως μαθαίνω, όμως, ακόμα και να γίνει η μερική διεύρυνση της ΔΕΥΑ - αλήθεια, γιατί δε γίνεται, επιτέλους, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο;-, όσο και αν προσπαθεί ο δήμαρχος Τριφυλίας να «μαλαγρώσει» τους δημοτικούς του συμβούλους να αποδεχθούν την πρότασή του για τον κ. Σαμπαζιώτη, μέχρι στιγμής αυτή δεν «περνάει» με τίποτα από την πλειοψηφία! Ακόμα και «αξιωματούχοι» λένε όχι! Η.Γ. – ΘΑΡΡΟΣ 
*Δε περνάς κυρά Μαρία (όπου κυρά Μαρία ο Γ. Σαμπαζιώτης), δε περνάς, δε περνάς. Δε περνάς κυρά Μαρία, δε περνάς, περνάς. Έτσι θα γίνει και χαρωπά τα δυό τους χέρια θα χτυπούν οι κύριοι σύμβουλοι! 

 Επιτέλους, πίσσα στους δρόμους της Κυπαρισσίας! 
Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 6 χρόνια και να σπάσουν τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα του κόσμου, μαζί με τα νεύρα του, για να πέσει πίσσα στους δρόμους της Κυπαρισσίας! 6 χρόνια για να κλείσουν τα γρανιά από το δίκτυο των ομβρίων που με υπαιτιότητα του Δήμου Κυπαρισσίας είχε μείνει ημιτελές! Η.Γ. – ΘΑΡΡΟΣ 
*Πίσσα και πούπουλα! Η πίσσα για τους δρόμους και τα πούπουλα στο δημοτικό συμβούλιο! 

Έκπληξη στο δήμαρχο Τριφυλίας! 
Έκπληξη στο δήμαρχο Τριφυλίας ετοιμάζεται να κάνει, λίαν συντόμως όπως μαθαίνω, δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του! Θα είναι ευχάριστη, θα είναι δυσάρεστη, εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο ίδιος ο δήμαρχος! Θα του «δέσει» τα χέρια, θα του «λύσει» τα χέρια, για την πορεία, στο εξής, στα Δημοτικά συμβούλια και το Δήμο, θα φανεί… Η.Γ. – ΘΑΡΡΟΣ
 *Έκπληξη στον Κόλλια; Τους έχει προβλέψιμους τους δημοτικούς συμβούλους!Διαβάστε Περισσότερα...

Πακιστανός σε... λήθαργο σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ

 Σε λήθαργο φαίνεται ότι είχε πέσει ένας Πακιστανός μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Χώρα το βράδυ της Πρωταπριλιάς. Ο... υπναράς επιβάτης επιβιβάστηκε στην Αθήνα, αλλά όταν ο........................................ ελεγκτής τού ζήτησε να δει το εισιτήριό του στην Τρίπολη διαπίστωσε ότι δεν ξυπνούσε ούτε με κανόνια! Τον σκουντούσαν, του μιλούσαν, αλλά αυτός τίποτα, όπως μας διηγήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου ύστερα από επικοινωνία μας μαζί του. Ο Πακιστανός ταξίδευε από Αθήνα προς Φιλιατρά, μας είπε ο οδηγός. Κατά την επιβίβαση έδειξε εισιτήριο, όχι όμως και όταν του ζητήθηκε μέσα στο λεωφορείο. Με τα πολλά κατάφεραν να τον κάνουν να ανοίξει τα μάτια του, αλλά απλώς τους κοιτούσε και... δεν μιλούσε. Σε κάθε ερώτηση που του έκαναν για το πού πάει ή πού είναι το εισιτήριό του, δεν έπαιρναν απάντηση. Μόνο κάποια στιγμή ανέφερε ένα μέρος κοντά στη Χώρα, από το οποίο όμως το λεωφορείο δεν περνούσε. Τι να κάνει και ο οδηγός, πάνω στην απελπισία του ότι θα μείνει όλη νύχτα να φυλάει τον κοιμισμένο επιβάτη στο λεωφορείο -γιατί δεν είχε δει εισιτήριο ώστε να ξέρει πού κατεβαίνει- με το που έφτασαν γύρω στις 11.30 το βράδυ στην Κυπαρισσία πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία. Αλλά όπως διαπιστώθηκε στο Τμήμα, ο Πακιστανός και χαρτιά είχε και εισιτήριο για τα Φιλιατρά - μόνο που δεν ήξερε ελληνικά! 
Ν.Κ. - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Διαβάστε Περισσότερα...

Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ευχαριστήρια επιστολή στον ΑΟΚ για την προσφορά υγειονομικού υλικού

Το Νοσοκομείο Μεσσηνίας και ειδικότερα η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη αποδέχεται τη δωρεά υγειονομικού υλικού από τον Αθλητικό Όμιλο Κυπαρισσίας (ΑΟΚ)................................ 

 Η διοίκηση του ΑΟΚ οργάνωσε Αθλητική συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομάδα της ‘’Καλαμάτας’’ και όλα τα έσοδα τα διέθεσε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας. 

Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση : Ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Τριφυλίας (Σύλλογοι, Σωματεία, Οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα) αγκαλιάζει το Νοσοκομείο της και το υποστηρίζει με τον πιο θερμό τρόπο. Οι δύσκολες μέρες που διανύουμε θα περάσουν. Όλοι όμως θα έχουν να λένε ότι το Νοσοκομείο μας υπάρχει, λειτουργεί και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες χάρις και στη δική τους βοήθεια, χάρις και στη δική τους συμμετοχή και συμπαράσταση. 
Σας ευχαριστούμε.

 Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
 Πάνος Ι. Μπόζος


Διαβάστε Περισσότερα...

Εγκληματίες ρίχνουν φόλες στους Γαργαλιάνους. Στον Εισαγγελέα εθελοντές φιλόζωοι.

Στον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας πήγαν εθελοντές φιλόζωοι από του Γαργαλιάνους για τις φόλες που ρίχνουν εγκληματίες.............................. στην περιοχή. 

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν ότι εγκληματίες ρίχνουν φόλες σε όλα τα σημεία της πόλης των Γαργαλιάνων, στην πλατεία, στο πάρκο, σε παιδικές χαρές, έξω από σχολεία, μέσα σε αυλές σπιτιών. 

 Ζητάνε την παρέμβαση της Αστυνομίας και του Δήμου Τριφυλίας για να εντοπιστεί και συλληφθεί η σπείρα των εγκληματιών που σκορπίζει το θάνατο στα σκυλιά και να προστατεύσουν τα ζώα.


Διαβάστε Περισσότερα...

Τη σιδηροδρομική γραμμή Καλού Νερού - Κυπαρισσίας καθαρίζει ο Δήμος Τριφυλίας. Θα φτάσει τρένο στην Κυπαρισσία;

Καθαρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Καλού Νερού – Κυπαρισσίας πραγματοποιεί ο Δήμος Τριφυλίας, σε συνεννόηση με.................................... την ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να επιτευχθεί η επισκεψιμότητα και στο σταθμό του ΟΣΕ στην Τριφυλιακή πρωτεύουσα. 

 Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας ο οποίος στηρίζει τον σιδηροδρομικό εκδρομικό τουρισμό έχει υποβάλλει επίμονο αίτημα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μην παρακάμπτεται ο σταθμός της Κυπαρισσίας από τις εκδρομικές της δραστηριότητες τις οποίες ο Δήμος Τριφυλίας έχει εκφράσει την βούλησή του να τις στηρίζει. 

 Δείγμα γραφής άλλωστε έδωσε ο Δήμος με τη συνεργασία κοινωνικών φορέων σε μια από τις πρόσφατες επισκέψεις του τρένου στο σταθμό του Καλού Νερού. 
 Από την πρόσφατη επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας με εκπρόσωπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκύπτει ότι το αίτημα της επισκεψιμότητας του τρένου και στο σταθμό της Κυπαρισσίας θα ικανοποιηθεί. 

Γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμος προχωρά στο καθαρισμό της γραμμής ενώ άμεσα θα συγκροτηθεί και Επιτροπή από αιρετούς και εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων του Δήμου, η οποία σε συνεργασία με τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις που θα ικανοποιούν τους εκδρομείς και θα αναδεικνύουν τις ομορφιές της περιοχής μας. 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Διαβάστε Περισσότερα...

Στην παραλία του Αϊ-Λαγούδη στην Κυπαρισσία: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά

Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε πάνω στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην παραλία του Αϊ-Λαγούδη στην Κυπαρισσία, από τους ισχυρότατους ανέμους που έπνεαν την................................ Τρίτη στην περιοχή. 
 Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το μεγάλο δέντρο που ένα μεγάλο μέρος του κατέληξε πάνω σε μια τσουλήθρα - καθώς η πτώση του έγινε τις βραδινές ώρες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά μαζεύει παιδιά και κόσμο κυρίως τους θερινούς μήνες, καθώς βρίσκεται στο χώρο της παραλίας. Ομως αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν παιδιά εκεί και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. 
Η πτώση του δέντρου θα πρέπει να προβληματίσει τη δημοτική αρχή και να αποτελέσει αφορμή για ελέγχους όλων των μεγάλων δέντρων, ώστε να γίνουν τα απαραίτητα κλαδέματα και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες τις μέρες που πνέουν ισχυροί άνεμοι. 

 Κ.Μπ. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Διαβάστε Περισσότερα...