Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας εκπέμπουν SOS! 

 «Καθιστούμε κάθε αρμόδιο όργανό σας υπεύθυνο για ό,τι ήθελε συμβεί» 

 Εξώδικη διαμαρτυρία προς το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, τον υπουργό Υγείας και τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, κατέθεσε χθες στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, Δημήτρη Σταύρου, το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας, όπως είχε ήδη αναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Στην εξώδικη διαμαρτυρία γίνεται........................................ λόγος για οξυμμένα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας), ενώ για το θέμα ο Εισαγγελέας ενημερώθηκε επίσης από τον πρόεδρο του Σωματείου των γιατρών Μανώλη Μάκαρη και την γραμματέα Χρυσάνθη Μάλλιου. Στο αναλυτικό κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας, σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Τους τελευταίους μήνες τα δύο ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, και δη το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν - παρά μόνο με αυτοθυσία από το ιατρικό προσωπικό - οι ανάγκες τους και η εύρυθμη λειτουργία τους, γεγονός μάλιστα, που έχει λάβει διαστάσεις μέσω του Τύπου και έχει καταστεί ευρύτερα γνωστό στην κοινωνία της Μεσσηνίας. Λόγω περικοπών στο πρόγραμμα εφημεριών, παρατηρείται το φαινόμενο Κλινικές μεγάλης σπουδαιότητας, όπως οι Παθολογικές στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, η Παθολογική και η Χειρουργική στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, να μην καλύπτονται καθημερινώς από ενεργό εφημερία ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, η μοναδική αναισθησιολόγος δεν εφημερεύει σε ενεργό εφημερία, αλλά σε εφημερία ετοιμότητας. Εφημερίες ετοιμότητας καλείται να επιτελέσει και ο μοναδικός καρδιολόγος του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εφημερία ετοιμότητας δεν προβλέπει τη συνεχή φυσική παρουσία του ιατρού στην κλινική με ό,τι αποτέλεσμα το γεγονός αυτό συνεπάγεται στην αμεσότητα της αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν». 

Τέλος, το Σωματείο των γιατρών, καταλήγει: «Σας καλούμε όπως άμεσα, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της παρούσας, προβείτε δια κάθε νόμιμου και αποτελεσματικού μέτρου, ιδία δε δια της άμεσης πρόσληψης τακτικού ή οιουδήποτε άλλου ιατρικού προσωπικού (έκτακτου, ωρομίσθιου ή συνεργαζόμενου), στην εξεύρεση ικανοποιητικής και οριστικής λύσης στο μείζον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, αλλά και σε πλείστα όσα προβλήματα παρατηρούνται στα ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ήτοι στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας, σεβόμενοι τα εργασιακά δικαιώματα του ιατρικού προσωπικού και με επίγνωση της ευθύνης που φέρετε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, όσον αφορά την διαφύλαξη και την θωράκιση της δημόσιας υγείας, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ότι καθιστούμε κάθε αρμόδιο όργανό σας υπεύθυνο για ό,τι ήθελε συμβεί τόσο στα μέλη του σωματείου μας - ιατρικό προσωπικό, όσο και στο κοινωνικό σύνολο που νοσηλεύεται ή εν γένει εξυπηρετείται από τα δύο ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση, παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι προς προάσπιση των ως άνω προαναφερόμενων και εκ μέρους σας παραβιασθέντων εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του συνδικαλιστικού μας φορέα, πηγαζόντων από την καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού σας δικαιώματος, την κατάφωρη παράβαση της υποχρέωσης προνοίας σας έναντι του προσωπικού σας, αλλά και των όρων των εργασιακών μας συμβάσεων, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη διαδικασία με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο ενώπιον κάθε αρμοδίου Πολιτικού και Ποινικού Δικαστηρίου, Αρχής και Εξουσίας για την εν τέλει ικανοποίηση των δικαίων και νομίμων αιτημάτων μας». 

 M.N. - ΘΑΡΡΟΣ


Διαβάστε Περισσότερα...

Δύο συνεδριάσεις την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Δύο συνεδριάσεις θα κάνει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Οι προσκλήσεις και τα θέματα............................... 

 Οι προσκλήσεις γράφουν: 

 "8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας". Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα : 

1. Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων τέως Κοινότητος Τριπύλης έτους 2009 (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφαση ς της Οικονομικής Επιτροπής). 

 "9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας". 

 Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα : 

1. Γ.Π.Σ. Γαργαλιάνων. 2. Αίτηση Καπίρη Αναστασίας για τη μεταφορά περιπτέρου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας (Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Διαχείριση ξηρών δένδρων λόγω ολοκλήρωσης βιολογικού κύκλου ή εκτεταμένης και μη αναστρέψιμης προσβολής εχθρών και ασθενειών (Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 4. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήμανσης επί επαρχιακού οδικού δικτύου (Έγκριση της αριθ. 11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 5. Αίτηση της κ, Ανδρώνη Νίκης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από το κατάστημά της φυσικοθεραπευτήριο στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Αριστοτέλους (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 6. Αίτηση Μπουλουλή Διονυσίου του Σπυρίδωνος για χορήγηση θέσης στάθμευσης έξω από το κατάστημα του στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου και Καραολή Δημητρίου (Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 7. Υποβολής πρότασης για τοποθέτηση κορίνων στην οδό Βενιζέλου 24 για ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων (Έγκριση της αριθ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 8. Αίτηση Σταθόπουλου Χαραλάμπους για τη διαμόρφωση του πλάτους του πεζοδρομίου του στη Δ.Κ. Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 9. Προγραμματισμός πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. 10. Προγραμματισμός πρόσληψης ιατρού εργασίας Δήμου Τριφυλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου. 11. Αίτηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δ.Κ. Κυπαρισσίας για την παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων κατά την περίοδο του Πάσχα και κατά τους θερινούς μήνες. 12. Αίτηση Χούλια Νικολάου του Ευαγγέλους για διαγραφή μισθώματος αιγιαλού (στη θέση Βρωμονέρι Δ.Ε. Γαργαλιάνων), έτους 2009, του (Έγκριση της αριθ. 19/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 13. Έγκριση εκκαθάρισης βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων». 14. Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006 και του αριθ. 8/075/2009 Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 15. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή μετά του αναπληρωτή του για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τριφυλίας έτους 2011 16. Αίτηση Γυμνασίου Φιλιατρών, για την παραχώρηση αίθουσας παλαιού Λυκείου Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Φιλιατρών). 17. Αίτηση Χριστοπούλου Ελευθερίας του Αναστασίου για το χαρακτηρισμό της της επιχείρησης της ως Εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 και της αριθ. 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών". 18. Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας (Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας). 19. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησης της Δ/ντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, Μπότου Αικατερίνης. 20. Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Δ.Ε. Τριπύλης καθώς και του καθαρισμού λαϊκής αγοράς παζάρι) Κοπανακίου (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφαση ς της Οικονομικής Επιτροπής). 21. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο κι εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου. 22. Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. έτους 2013 (Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 23. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Τριφυλίας με την Περ. Πελοποννήσου και τους Δήμους Νομού Μεσσηνίας για υλοποίηση εργασιών καθαρισμού τμήματος του βασικού οδικού δικτύου – συλλογή απομάκρυνση νεκρών ζώων Νομού Μεσσηνίας. 24. Αίτηση Γιαννόπουλου Κων/νου ιδιοκτήτη ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΛΓΟ-ΡΥΘΜΟΣ, για παραχώρηση χώρου στο «ΗΡΩΟΝ» της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Έγκριση της αριθ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).


Διαβάστε Περισσότερα...

Υδροπλάνα στη Μεσσηνία σχεδιάζει η Cost Air

Δεν έχουμε καλό δρόμο για την Costa Navarino; Ας είναι καλά τα υδροπλάνα. Ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος διέβλεπε ότι οι ντόπιοι… ηγέτες ήταν ανίκανοι να του εξασφαλίσουν την αναγκαία σύγχρονη οδική πρόσβαση και σκεπτόταν διάφορους τρόπους σύνδεσης με το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που ετοίμαζε. Ιδρυσε λοιπόν την εταιρεία Cost Air και................................. μέσω αυτής κινήθηκε για να οργανώσει την αεροπορική πρόσβαση στην Costa Navarino με υδροπλάνα που θα έφθαναν στην Πύλο από διάφορες περιοχές, μεταφέροντας τους πελάτες σε συντομότερο χρόνο, καθώς θα έφθαναν κατ’ ευθείαν στον προορισμό τους. Το πρώτο εμπόδιο που συνάντησε ήταν η γραφειοκρατική νομοθεσία, η οποία έδιωξε από την Ελλάδα και άλλους επενδυτές που είχαν αντίστοιχη δραστηριότητα στον Καναδά και ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στη χώρα μας. Πρόσθετα εμπόδια ήταν ότι τότε υδατοδρόμιο μπορούσε να ιδρύσει μόνο το Λιμενικό Ταμείο, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε περιβαλλοντική μελέτη που να επιτρέπει κάτι τέτοιο στον όρμο του Ναβαρίνου. Τα πράγματα όμως αλλάζουν, καθώς την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ψήφισε το νόμο που ορίζει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, στο πλαίσιο του οποίου μπορεί πλέον να κινηθεί η Cost Air για να ενεργοποιήσει τα σχέδιά της. Στα οποία βέβαια δεν είναι μόνο να φέρνει πελάτες με τα υδροπλάνα στην Costa Navarino, αλλά και η δρομολόγηση τουριστικών πτήσεων από την Πύλο και την Καλαμάτα προς διάφορους προορισμούς, όπως τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη και η Ιταλία. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online


Διαβάστε Περισσότερα...

Επιτροπή για ανάπτυξη εκδρομικού σιδηροδρομικού τουρισμού στον Δήμο Τριφυλίας

 Την απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για την ανάπτυξη του εκδρομικού σιδηροδρομικού τουρισμού υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας. Η Επιτροπή αποτελείται από.............................. τους: Γεώργιο Σαμπαζιώτη, εντεταλμένο σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας, Ιωάννη Φιλντίση, αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αυλώνας, Σπυρίδωνα Χρονόπουλο, δημοτικό σύμβουλο Τριφυλίας, Σωτήριο Γιαννόπουλο, σύμβουλο Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, Σπυρίδωνα Παπαηλίου, πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλού Νερού, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων Τριφυλίας. Έργο της επιτροπής αποτελεί η διαμόρφωση προτάσεων και η υλοποίηση δράσεων, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας, με σκοπό την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού εκδρομικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Συντονιστής ορίζεται ο Γεώργιος Σαμπαζιώτης. Σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.


Διαβάστε Περισσότερα...

Τι προτείνεται να ισχύσει με Προεδρικό Διάταγμα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Για δημόσια διαβούλευση αναμένεται να δοθεί το προσεχές διάστημα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των “GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος” και “GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία” ως “Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας” και ίδρυση Διεύθυνσης Συντονισμού τους». Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο του Π.Δ.:................................................ «Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η επαρκής προστασία τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες, επεμβάσεις και δραστηριότητες και η διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου των χερσαίων, ηπειρωτικών και θαλάσσιων τμημάτων των περιοχών “Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος” με κωδικό GR 2330005 και “Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία” με κωδικό GR 2330008, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική, ζωολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, πολιτιστική και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό τους ως Περιφερειακό Πάρκο σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/1986), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3937/2011 “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 60 Α’/31.03.2011)». Συγκεκριμένα, για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΕΖΔ – 1: «Θαλάσσια Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», αναφέρεται: «Στόχος διαχείρισης και προστασίας για την περιοχή αυτή είναι η διατήρηση της οικολογικής αξίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος ως ενδιαιτήματος του προστατευόμενου και απειλούμενου είδους Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα καρέττα), η διατήρηση των υποθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα του οικοτόπου προτεραιότητας “1120* - Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Posidonia (Posidonia oceanica)”, η προστασία του αυστηρά προστατευόμενου είδους Posidonia oceanica, η προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση και η προστασία και διαχείριση των αλιευτικών πόρων». Για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΕΖΔ – 1 «Θαλάσσια Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», εκτός των προαναφερόμενων στην παράγραφο 2 γενικών όρων του Περιφερειακού Πάρκου, ισχύουν τα κάτωθι: α) Αλιεία: Η ισχύουσα νομοθεσία και νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την αλιεία χαρακτηρίζονται επαρκείς και δε φαίνεται να απαιτούνται πρόσθετες. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν αυστηρά οι ισχύοντες περιορισμοί στη δραστηριότητα της μηχανότρατας (όριο ισοβαθούς 50 μ. και απόσταση 1,5 ν.μ. από την ακτή), δεδομένου ότι με βάση αυτούς η αλίευση με μηχανότρατα δεν επιτρέπεται εντός της «Θαλάσσιας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας». β) Κολύμβηση: Επιτρέπεται η ημερήσια επίσκεψη και η ελεύθερη χρήση της «Θαλάσσιας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», καθώς και του αιγιαλού και της παραλίας για κολύμβηση και αναψυχή, εφόσον δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων αγαθών και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία τους. γ) Θαλάσσια αναψυχή: Για τα θαλάσσια μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, η ταχύτητα των σκαφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 ν.μ./ώρα, σε ζώνη ενός τουλάχιστον ναυτικού μιλίου από την ακτή, για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης στις θαλάσσιες χελώνες. Στο Άρθρο 3 «Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες – Γενικοί Όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας», μεταξύ άλλων αναφέρεται: Για το σύνολο της έκτασης της περιοχής «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας Περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας» εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1650/86, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3937/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α, 29/12/1979) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος της Χώρας», του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις», όπως τα ανωτέρω νομοθετήματα ισχύουν σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ Α΄43) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών». Εκτός των μέχρι σήμερα ισχυουσών προστατευτικών διατάξεων, στο σύνολο της περιοχής «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας Περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας» προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι γενικοί όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας: α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και διέπονται από τη δασική νομοθεσία (Ν.Δ. 86/69, Ν. 998/79, Ν. 3208/2003, Ν. και λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις). β) Δεν επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων δρόμων. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται μόνον αν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για την άσκηση των επιτρεπόμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές εκτάσεις, για εργασίες προστασίας και διαχείρισης και τη φύλαξη της περιοχής. Οι όροι κυκλοφορίας των οχημάτων (αγροτικών κ.λπ.) θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. γ) Δεν επιτρέπονται οι παντός τύπου εξορυκτικές δραστηριότητες όπως είναι η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων. δ) Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται αν εξυπηρετεί επιστημονικούς σκοπούς ή τη φύλαξη και παρακολούθηση της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Συντονισμού (που στην ουσία αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης). ε) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. στ) Δεν επιτρέπεται η απόρριψη απορριμμάτων ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τους κάδους ή τα δοχεία απορριμμάτων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά. Τυχόν υπάρχοντα απορρίμματα στην περιοχή θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση των θιγόμενων χώρων. ζ) Δεν επιτρέπεται η συλλογή φυτών και σπόρων, η κοπή, εκρίζωση, υλοτομία, κάψιμο και γενικά η με κάθε τρόπο νέκρωση δεντροστοιχιών, θαμνοστοιχιών και μεμονωμένων δέντρων και θάμνων που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις. Κατ’ εξαίρεση, οι παραπάνω ενέργειες να επιτρέπονται αν περιλαμβάνονται σε επιτρεπόμενες δράσεις από εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν ειδικής άδειας που θα εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. η) Δεν επιτρέπεται η θανάτωση, σύλληψη, αιχμαλωσία και οποιαδήποτε μεταχείριση των ειδών της πανίδας καθώς και η συλλογή αυγών. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπονται: ι) οι παραπάνω δράσεις εφόσον εξυπηρετούν σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή σκοπούς διατήρησης προστατευόμενων ειδών κατόπιν ειδικής έγκρισης από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, ιι) η σύλληψη τραυματισμένων ή ασθενών ατόμων ειδών πανίδας με σκοπό την άμεση μεταφορά τους για περίθαλψη, ιιι) η καταπολέμηση ειδών που οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί υπέρμετρα εις βάρος πληθυσμών προστατευόμενων ειδών, καθώς και η καταπολέμηση εισαχθέντων ξενικών ειδών κατόπιν ειδικής μελέτης. θ) Δεν επιτρέπονται οι εργασίες εγκιβωτισμού των εκβολών των μικρορεμάτων: ι) Επιτρέπονται μόνο πινακίδες σήμανσης των οδών του υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και πινακίδες για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση της αισθητικής αξίας της περιοχής και στη δημιουργία ενός ελκυστικού τοπίου, προϋπόθεση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού – αγροτουρισμού, ια) Δεν επιτρέπεται το κυνήγι με οποιοδήποτε μέσο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε ζώνη εύρους 500 μ. περιμετρικά των οργανωμένων και λειτουργούντων χώρων ήπιας αναψυχής, όπως μονοπάτια, παρατηρητήρια, σημεία θέας κ.λπ. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της εκπαιδευτικής και αναψυχικής αξίας των χώρων αυτών, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας εξειδικεύονται θεματικά ή και χωρικά οι όροι και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, την εγκατάσταση και άσκηση επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και την εκτέλεση των επιτρεπόμενων έργων. Σημειώνουμε πως στο Σχέδιο του Π.Δ., με σκοπό τη διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας καρέττα καρέττα, εκτός των προαναφερόμενων στην παράγραφο 2 γενικών όρων του Περιφερειακού Πάρκου και των όρων της παραγράφου 3Α, προτείνεται να ισχύσουν μια σειρά από προβλέψεις, περιορισμοί, απαγορεύσεις, όροι και προϋποθέσεις για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Επιμέλεια: Ηλίας Γιαννόπουλος - ΘΑΡΡΟΣ


Διαβάστε Περισσότερα...

Ύμνοι στο Σαμαρά, στήριξη στη συγκυβέρνηση από Τατούλη!

Ύμνους στο Σαμαρά εκφώνησε στις δηλώσεις του, από την Κυπαρισσία, ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, εξαίροντας το............................ νδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τα έργα στη Μεσσηνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ ταυτόχρονα παρείχε πλήρη στήριξη στην Κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης σημείωσε… «Θεωρώ ότι η συνεχής αναφορά στον κ. Πρωθυπουργό δείχνει εξ αρχής ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί; Πιστεύει κανένας ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν εγκρίνει τα έργα της Περιφέρειας; Πιστεύει κανένας ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν έχει ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία; Γιατί λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια, ο καθένας να προσπαθεί να εκφράσει τον Πρωθυπουργό; Ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανάγκη από κανέναν! Το ενδιαφέρον του είναι δεδομένο, η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και όλα αυτά τα έργα τα οποία προωθούμε, σαφώς τα στηρίζει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση! Και πάνω απ’ όλα τα στηρίζουν οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας και μάλιστα οι Μεσσήνιοι!». Ακόμη, αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία και την προσπάθεια που καταβάλλει η συγκυβέρνηση, τονίζοντας με έμφαση… «Εμείς, όπως έχω πει πολλές φορές, στηρίζουμε την Κυβέρνηση! Και τη στηρίζουμε με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Και δε δειλιάζουμε και δεν διστάζουμε αυτές τις πολιτικές να τις κάνουμε πολιτικές με συγκρουσιακές τάσεις!». Ηλίας Γιαννόπουλος - ΘΑΡΡΟΣ


Διαβάστε Περισσότερα...

Ο Τατούλης δεν έδωσε λύση για το λιμάνι Κυπαρισσίας

Την δυσκολία που υπάρχει να βρεθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση των ζημιών στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, αναγνώρισε χθες από την Κυπαρισσία, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ο οποίος επισκέφθηκε το τμήμα του λιμανιού που έχει καταρρεύσει. Μπορεί από όλους να αναγνωρίστηκε η σημασία που έχει το λιμάνι όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη την Περιφέρεια, ωστόσο τονίστηκε πως δεν είναι εύκολο να βρεθεί η πηγή χρηματοδότησης του έργου. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του................................. δημάρχου Κώστα Κόλλια, ο οποίος είπε ότι "περιμένουμε να ακούσουμε από τα πλέον επίσημα χείλη πού βρίσκεται η όλη διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών του λιμανιού. Ενα λιμάνι που αποτελεί την μοναδική πύλη ολόκληρης της περιοχής προς τη Μεσόγειο". Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης τόνισε ότι η Περιφέρεια με την δημοτική αρχή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και ότι το λιμάνι είναι ένα καινούργιο πρόβλημα στα τόσα έργα που παρέλαβαν και τα οποία έχουν καταρρεύσει. Συμπλήρωσε πως μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχουν την μελέτη στα χέρια τους, σημειώνοντας πως στην δική τους σπουδή είναι να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν και την λεγόμενη τρίτη φάση στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, το οποίο έχει στρατηγική θέση. Οσον αφορά την χρηματοδότηση του έργου επισήμανε: «Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε στο τρέχον πρόγραμμα το λιμάνι. Δεν είναι εύκολο πράγμα καθότι τα έργα που είχαν εκτελεστεί ήταν ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα και είναι πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο οι ίδιες εργασίες να ενταχθούν πάλι σε κοινοτικό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να βρούμε την τεχνική για να δούμε τελικά πώς θα χρηματοδοτήσουμε την επισκευή, την διόρθωση, αλλά και την δημιουργία της τρίτης φάσης στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να σταματήσουμε πλέον την καταστροφή των καιρικών φαινομένων πάνω σε μια υποδομή που είναι απολύτως αναγκαία». Και σημείωσε, απαντώντας στο διαρκές ερώτημα -όπως είπε- που θέτει η στείρα αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο: «Εμείς σε δύσκολους καιρούς έχουμε φροντίσει να βρίσκουμε χρήματα παρόλο που η κεντρική κυβέρνηση και τα υπουργεία δεν έχουν καμία δυνατότητα να μας βοηθήσουν αυτή την δύσκολη περίοδο». Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις ευθύνες για το λιμάνι, ανέφερε πως παγιωμένη θέση τους είναι ότι όλα αυτά τα θέματα πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, σημειώνοντας πως δεν θα επιτρέψουν λαϊκά δικαστήρια που στηρίζουν επικοινωνιακές ανάγκες πολιτικών που δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της ευθύνης και του θεσμικού τους ρόλου. Σχετικά με ερώτημα που τέθηκε για το από πού θα υπάρξει χρηματοδότηση, είπε πως το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αξιοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες και δυνατότητες στην διαχείριση των χρηματοδοτικών τους εργαλείων, χωρίς να είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να πει σε ποιο πρόγραμμα θα το εντάξει. Να σημειώσουμε ότι τον κ. Τατούλη συνόδευαν οι αντιπεριφερειάρχες Ντίνα Νικολάκου και Παναγιώτης Αλευράς και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Μπακούρος, ενώ παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Τριφυλίας Παναγιώτης Τσίγγανος, ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σαμπαζιώτης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Τριφυλίας Κώστας Ροϊλός, ο οποίος εκτός από την αποκατάσταση των ζημιών και την ολοκλήρωση του λιμανιού ζήτησε να ανοίξει και ο φάκελος όλου του έργου από την αρχή. Κ.Μπ. - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Διαβάστε Περισσότερα...