Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας εκπέμπουν SOS! 

 «Καθιστούμε κάθε αρμόδιο όργανό σας υπεύθυνο για ό,τι ήθελε συμβεί» 

 Εξώδικη διαμαρτυρία προς το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, τον υπουργό Υγείας και τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, κατέθεσε χθες στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, Δημήτρη Σταύρου, το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας, όπως είχε ήδη αναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Στην εξώδικη διαμαρτυρία γίνεται........................................ λόγος για οξυμμένα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας), ενώ για το θέμα ο Εισαγγελέας ενημερώθηκε επίσης από τον πρόεδρο του Σωματείου των γιατρών Μανώλη Μάκαρη και την γραμματέα Χρυσάνθη Μάλλιου. Στο αναλυτικό κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας, σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Τους τελευταίους μήνες τα δύο ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, και δη το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν - παρά μόνο με αυτοθυσία από το ιατρικό προσωπικό - οι ανάγκες τους και η εύρυθμη λειτουργία τους, γεγονός μάλιστα, που έχει λάβει διαστάσεις μέσω του Τύπου και έχει καταστεί ευρύτερα γνωστό στην κοινωνία της Μεσσηνίας. Λόγω περικοπών στο πρόγραμμα εφημεριών, παρατηρείται το φαινόμενο Κλινικές μεγάλης σπουδαιότητας, όπως οι Παθολογικές στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, η Παθολογική και η Χειρουργική στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, να μην καλύπτονται καθημερινώς από ενεργό εφημερία ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, η μοναδική αναισθησιολόγος δεν εφημερεύει σε ενεργό εφημερία, αλλά σε εφημερία ετοιμότητας. Εφημερίες ετοιμότητας καλείται να επιτελέσει και ο μοναδικός καρδιολόγος του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εφημερία ετοιμότητας δεν προβλέπει τη συνεχή φυσική παρουσία του ιατρού στην κλινική με ό,τι αποτέλεσμα το γεγονός αυτό συνεπάγεται στην αμεσότητα της αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν». 

Τέλος, το Σωματείο των γιατρών, καταλήγει: «Σας καλούμε όπως άμεσα, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της παρούσας, προβείτε δια κάθε νόμιμου και αποτελεσματικού μέτρου, ιδία δε δια της άμεσης πρόσληψης τακτικού ή οιουδήποτε άλλου ιατρικού προσωπικού (έκτακτου, ωρομίσθιου ή συνεργαζόμενου), στην εξεύρεση ικανοποιητικής και οριστικής λύσης στο μείζον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, αλλά και σε πλείστα όσα προβλήματα παρατηρούνται στα ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ήτοι στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας, σεβόμενοι τα εργασιακά δικαιώματα του ιατρικού προσωπικού και με επίγνωση της ευθύνης που φέρετε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, όσον αφορά την διαφύλαξη και την θωράκιση της δημόσιας υγείας, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ότι καθιστούμε κάθε αρμόδιο όργανό σας υπεύθυνο για ό,τι ήθελε συμβεί τόσο στα μέλη του σωματείου μας - ιατρικό προσωπικό, όσο και στο κοινωνικό σύνολο που νοσηλεύεται ή εν γένει εξυπηρετείται από τα δύο ως άνω Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση, παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι προς προάσπιση των ως άνω προαναφερόμενων και εκ μέρους σας παραβιασθέντων εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του συνδικαλιστικού μας φορέα, πηγαζόντων από την καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού σας δικαιώματος, την κατάφωρη παράβαση της υποχρέωσης προνοίας σας έναντι του προσωπικού σας, αλλά και των όρων των εργασιακών μας συμβάσεων, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη διαδικασία με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο ενώπιον κάθε αρμοδίου Πολιτικού και Ποινικού Δικαστηρίου, Αρχής και Εξουσίας για την εν τέλει ικανοποίηση των δικαίων και νομίμων αιτημάτων μας». 

 M.N. - ΘΑΡΡΟΣ