Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

"Τα 'φτυσε" η ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠΕΠΘ;;;...

Λίγα, μόλις, λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι και απ' ότι φαίνεται κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ, ιδίως και κυρίως, στην κατηγορία "Εξετάσεις" και την υποκατηγορία "Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων"...

Καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη επισκεψιμότητα έχει "μπουκώσει" το σύστημα, αλλά.........
Διαβάστε Περισσότερα...

Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2009 - νέο -ΝΕΩΤΕΡΟ, 12.16


Τα αποτελέσματα των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων με ένα "κλικ",


http://www.ypepth.gr/el_ec_category5408.htm
---Ν Ε Ο--- 25/08/2009, Ωρα 10.09πμ

***ΕΠΕΙΔΗ, ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ, "ΒΓΑΙΝΕΤΕ" ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ,

ΜΕ ΕΝΑ "ΚΛΙΚ" ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2009...

http://trifylianews.blogspot.com/2009/08/2009_6954.htmlΔιαβάστε Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ


Λίγο πριν αναρτηθούν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009, το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε ανακοίνωση για τα στατιστικά των γραπτών βαθμών και για την προθεσμία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου...

Η ανακοίνωση έχει ως εξής............


Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), τα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα αναρτηθούν σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι σε όλα τα Λύκεια της χώρας.
Ολοκληρώνονται σύντομα από την μηχανογραφική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ οι διαδικασίες επεξεργασίας των προφορικών και των γραπτών βαθμών για τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων όσων έλαβαν μέρος στις φετινές εξετάσεις και την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα αποσταλούν στις Δ/νσεις Δ.Ε. οι σχετικές καταστάσεις, για να προωθηθούν στα Γενικά Λύκεια αρμοδιότητάς τους προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επίσης μέχρι τις 29 Ιουνίου αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης σε όλα τα Γενικά Λύκεια.
Οι αντίστοιχες καταστάσεις στα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αναμένεται να αποσταλούν στις 30 Ιουνίου.
Την Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζουν οι επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ όσων απουσίασαν δικαιολογημένα λόγω ασθένειας από την εξέταση ορισμένων μαθημάτων. Οι εξετάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και η βαθμολογία εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου.
Μέχρι τις 15 Ιουλίου περίπου αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες όσων εξετάζονται σε ειδικό μάθημα.
Οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από την Τετάρτη 1 Ιουλίου μέχρι και την Δευτέρα 20 Ιουλίου στην επιτροπή που εδρεύει στην Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος ή στο οποίο κατέθεσε φέτος την αίτηση για συμμετοχή του στις εξετάσεις.
Το ίδιο χρονικό διάστημα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου προηγούμενου έτους ή άλλου τύπου Λυκείου που διαγωνίστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερησίου Λυκείου σε εθνικό επίπεδο σε προηγούμενο έτος και θέλουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς εξετάσεις).
Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν όλοι οι κάτοχοι της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα:
1. Για το 90% των θέσεων εισακτέων όσοι συμμετείχαν, είτε ως μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) είτε ως απόφοιτοι προηγουμένων ετών, στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης τα οποία εξετάστηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε πανελλαδικό επίπεδο, με την προϋπόθεση φυσικά ότι είναι κάτοχοι του απολυτηρίου Λυκείου.
2. Για το 10% των θέσεων, όσοι δεν πήραν μέρος στις φετινές εξετάσεις αλλά συμμετείχαν στις εξετάσεις της Γ’ τάξης ημερησίου Λυκείου τα έτη 2000 έως και 2008.
3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης.
4. Οι απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2909/2001 και κατέχουν την βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφιοι καταθέτουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος αυτός προέρχεται από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Αν το ξένο αυτό σχολείο λειτουργεί στο εσωτερικό, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. για την νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
- Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης με τους βαθμούς πρόσβασης το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη του πρωτοτύπου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των υποψηφίων στο σημείο αυτό, γιατί, αν δεν επιδεικνύεται στην Επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση, η οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης, δεν θα παραλαμβάνεται το μηχανογραφικό δελτίο.
Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του.
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν μπορεί να κατατεθεί ή να τροποποιηθεί για κανένα λόγο το μηχανογραφικό δελτίο.
Το Υπουργείο Παιδείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Tέλος, ανακοινώνεται ότι από φέτος οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη πρέπει να υποβάλουν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δ.Ε ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετική αίτηση, αναφέροντας τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος επίδειξης των γραπτών δοκιμίων θα καθορισθεί με Υπουργική Απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Διαβάστε Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009


Ανακοίνωση για την ανάρτηση των Βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009 εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας...

Η ανακοίνωση έχει ως εξής..........

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ανακοινώνονται φέτος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι βαθμολογίες των μαθητών που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δίδονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία με την κλιμάκωση των γραπτών επιδόσεων κατά μάθημα για τους 85.354 υποψηφίους που συμμετείχαν στις εξετάσεις έναντι των 90.508 υποψηφίων του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες βαθμολογίες των εξεταζόμενων σε πανελλαδικό επίπεδο μαθητών, αξίζει να επισημανθεί ότι φέτος σημειώθηκαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, με ένα μεγαλύτερο ποσοστό εξεταζόμενων να επιτυγχάνει βαθμολογίες που υπερβαίνουν τη βάση εισαγωγής του «10». Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι τη φετινή χρονιά σε σύγκριση με πέρυσι ένας μεγαλύτερος αριθμός μαθητών πρόκειται να εισαχθεί στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκέντρωσε τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό πρόσβασης σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, δηλαδή της βάσης του «10». Ως εκ τούτου συνεπάγεται ότι για το έτος 2009-2010 θα υπάρξουν λιγότερες κενές θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
• Ενδεικτικά, στο μάθημα των «Μαθηματικών Θετικής Κατεύθυνσης» σημειώθηκε σε σχέση με το 2008 αύξηση στους μαθητές που ξεπέρασαν την βάση του «10» σε ποσοστό 9,69%.
• Στο μάθημα των «Μαθηματικών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1» η αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση άγγιξε το 9,35%,
• ενώ αύξηση 8,61% σημειώθηκε στο μάθημα των «Μαθηματικών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2».
• Αντίστοιχα, για το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» οι μαθητές που πέτυχαν βαθμολογίες πάνω από τη βάση του «10» αυξήθηκαν κατά 7,66%,
• ενώ για το μάθημα της «Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης» η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το ποσοστό του 6,06%.
Διαβάστε Περισσότερα...

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009


Για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων 2009...

Υπολογίστε τα μόρια που συγκεντρώνεται για την εισαγωγή σας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, με βάση τη βαθμολογία, στο παρακάτω Link............
http://www.ischool.gr/goto.php?section=moria


Διαβάστε Περισσότερα...

Βουνά με πλαστικά από γεωργικές καλλιέργειες στην Τριφυλία...Το πρόβλημα με τα πλαστικά από τις γεωργικές καλλιέργειες δεν είναι ούτε μικρό, ούτε και τωρινό...
Έρχεται από παλιά και είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό.

Σε φωτογραφίες που μας έστειλαν από την περιοχή της Τερψιθέας, στον παραλιακό δρόμο προς Αγρίλη, αλλά και στο Στόμιο Φιλιατρών και άλλες περιοχές της Τριφυλίας, υπάρχουν βουνά ολόκληρα από πλαστικά...........
Βεβαίως, δε φταίνε, οι αγρότες...

Τί να κάνουν;;;

Ευτυχώς που δεν τα καίνε όπως παλαιότερα και υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα με τις διοξίνες κτλ...

Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα γιατι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί...

Πολλά λόγια είχαν ειπωθεί, ημερίδες είχαν γίνει, αλλά επί της ουσίας, μηδέν!!!

Τίποτα απολύτως! Ούτε πρέσες, ούτε, ούτε...

Οι έχοντες την τοπική εξουσία, ευθύνη και αρμοδιότητα, τί κάνουν;;;
Διαβάστε Περισσότερα...

Ζητείται χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για έργα στη Μεσσηνία...


Τη σύμφωνη γνώμη του για την άμεση προώθηση 4 έργων που αφορούν στη Μεσσηνία και επιδιώκεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης (το λεγόμενο «Μολυβιάτη») έδωσε σε συνάντηση που έγινε προχθές στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης Νίκος Αγγελόπουλος, προς το νομάρχη Δ. Δράκο και τον αντινομάρχη Στ. Αναστασόπουλο.

Η Νομαρχία έχει ήδη καταθέσει τεχνικά δελτία γι’ αυτά, οπότε............
θα προωθηθεί άμεσα η έγκριση των εξής έργων από το υπουργείο Οικονομίας, όπως είπε χθες ο κ. Αναστασόπουλος:
•Νέα οδογέφυρα Νεοχωρίου Μελιγαλά, προϋπ. 1.170.000 ευρώ
•Υδατοδεξαμενές στην ανατολική Μεσσηνία με προϋπ. 1.150.000 ευρώ και
•Υδατοδεξαμενές στη δυτική Μεσσηνία με το ίδιο ποσό. Πρόκειται για 31 συνολικά υδατοδεξαμενές 350-400 κυβικών προς ανεφοδιασμό με νερό επιγείων και εναερίων πυροσβεστικών μέσων. Πέραν αυτών, η Περιφέρεια έχει αναλάβει να τοποθετήσει 18 πλαστικές δεξαμενές σε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θα προετοιμάσει η Νομαρχία με διαμόρφωση του χώρου, ενώ οι Δήμοι θα τις γεμίσουν με νερό, έργο που προωθείται άμεσα
•Αντιπλημμυρική προστασία Δήμων Ανδανίας, Οιχαλίας και Αρφαρών, προϋπ. 1 εκατ. ευρώ.
Η Νομαρχία επιδιώκει την υπαγωγή σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης των εξής έργων, για τα οποία συντάσσει μελέτες:
1. Αντιπλημμυρικά και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων από Τσακώνα μέχρι Σπερχογεία στον υπάρχοντα δρόμο, προϋπ. 1.150.000 ευρώ
2. Νέα οδογέφυρα στο Λαγκούβαρδο, προϋπ. 500.000 ευρώ
3. Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στον Πάμισο από τη Βαλύρα μέχρι τις εκβολές, προϋπ. 500.000 ευρώ.
Από το λεγόμενο Ταμείο Χούμπνερ η Νομαρχία επιζητεί χρηματοδοτήσεις κυρίως για έργα οδοποιίας. Θα προωθηθεί η διαδικασία μέσω ένταξης σε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο κατάλογος έργων είναι μεγάλος και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Αναστασόπουλος έκανε λόγο για την ανακατασκευή του προσήνεμου μώλου Κορώνης, με σκοπό να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού, χωρίς να ενοχλούνται κάτοικοι και επισκέπτες από τα έργα αφού θα καταληφθεί μικρός χώρος.
Σχετικά με το Βασιλίτσι-Κορώνη, ο αντινομάρχης είπε ότι έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις και μένουν λίγες εργασίες, ενώ πρόκειται να υπογραφεί συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη εκτάσεως ώστε να δημιουργηθεί κόμβος στην έναρξη του οδικού τμήματος.Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"Διαβάστε Περισσότερα...

Αποσύρουν λογαριασμούς αν κλείσει η "Εμπορική Τράπεζα" της Χώρας - Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Νέστορος.


Ούτε ένα ευρώ δε θα αφήσουν στους λογαριασμούς που τηρούν οι δημότες του Δήμου Νέστορος στην Εμπορική Τράπεζα, ως αντίδραση στην επικείμενη συγχώνευση του καταστήματος της Χώρας με εκείνο της Πύλου, σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στο «Θάρρος» ο δήμαρχος Τάσος Τσορώνης.
Για τη συγχώνευση, που θα προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, εκδόθηκε και ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέστορος, κατά την τελευταία συνεδρίασή του το βράδυ της Τρίτης..............


Το ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς τη διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας για το κλείσιμο του καταστήματος της Χώρας, που λειτουργεί από το 1967.

Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, «ο ρόλος των Τραπεζών στις μικρές επαρχιακές πόλεις πέρα από οικονομικός, είναι κυρίως κοινωνικός, αφού διαχειρίζεται τις συντάξεις του ΟΓΑ και των άλλων ταμείων, αλλά και τις συναλλαγές με τις μικρές και μεγάλες οικονομίες και καταθέσεις των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, κυρίως αγροτών.
Οι συναλλαγές του εμπορικού κλάδου της περιοχής του Δήμου μας γίνονται κυρίως μέσω του καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας.
Η απόσταση από τα καταστήματα των Φιλιατρών (28 χιλιόμετρα) και Πύλου (21 χιλιόμετρα) είναι πολύ μεγάλη και θα δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών μας πελατών της τράπεζας.
Η περιοχή μας αναπτύσσεται έντονα μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία το 2010 της ΠΟΤΑ στην περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Ρωμανού.
Η προτεινόμενη συγχώνευση με το κατάστημα Πύλου σημαίνει ουσιαστικά το κλείσιμο του καταστήματος γιατί η εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου μας δεν μπορεί να γίνει από το κατάστημα της Πύλου.
Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες συναλλασσόμαστε (ΔΟΥ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΙΚΑ κ.λπ.) βρίσκονται στους Γαργαλιάνους, όπου δεν υπάρχει κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας».
Το ψήφισμα κοινοποιείται στα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στο Εσωτερικών, στους βουλευτές του νομού, στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου και στο νομάρχη Μεσσηνίας.


Διαβάστε Περισσότερα...

Παίζουν με τη φωτιά δώδεκα Δήμοι της Μεσσηνίας - Δε διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα...


Δώδεκα Δήμοι της Μεσσηνίας, αν και η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μαΐου, δε διαθέτουν πυροσβεστικό όχημα, παρά τα παθήματα του 2007.

Πρόκειται για τους Δήμους.............


Αίπειας, Αριστομένους, Αρφαρών, Αυλώνος, Είρας, Θουρίας, Λεύκτρου, Μεθώνης, Πεταλιδίου, Πύλου, Φιλιατρών και Χιλιοχωρίων, οι οποίοι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν είναι σε θέση να προσφέρουν τις «πρώτες βοήθειες» μέχρι να έλθουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όλα αυτά τη στιγμή που οι πολλές βροχές του χειμώνα είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της αυτόφυτης βλάστησης, η οποία, με τις υφιστάμενες συνθήκες, αποτελεί μία πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη.


Οι 31 ΟΤΑ της Μεσσηνίας (29 Δήμοι και 2 Κοινότητες) διαθέτουν 32 συνολικά οχήματα διαφόρων κατηγοριών. Τα περισσότερα, 5 στον αριθμό, διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας. Πρόκειται για 3 με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) και για 2 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα. Ακολουθούν με 3 οχήματα (4Χ4) ο Δήμος Άριος, με 2 οι Δήμοι Ανδανίας, Μελιγαλά και Παπαφλέσσα, με 1 οι Δήμοι Αβίας, Αετού, Ανδρούσας, Γαργαλιάνων, Δωρίου, Ιθώμης, Κορώνης, Μεσσήνης, Νέστορος, Οιχαλίας και η Κοινότητα Τριπύλης.Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"Διαβάστε Περισσότερα...

Να παραιτηθεί, καλεί τον Διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας η ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π...


Μετά τη δικαίωση δύο Νοσηλευτών, που το 2007 έστειλαν υπόμνημα για τις άθλιες συνθήκες στο Χειρουργείο και... διώχθηκαν!!!...

Απόφαση – καταπέλτη και ταυτόχρονα κόλαφο για το Διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κ. Φώτη Δρούμπαλη, εξέδωσε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

Το θέμα αφορά τη δίωξη του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Ι. Καναβού, ο οποίος σε υπόμνημα που συνυπέγραψε με τη Νοσηλεύτρια κ. Δ. Σ. στις 12/11/07, ανέφεραν στη Διοίκηση του Νοσοκομείου τις συνθήκες που επικρατούσαν, και τους ελλοχεύοντες κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού, στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου...

«Κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, παραιτηθείτε!!!», τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. η οποία έχει ως εξής.................«Απόφαση – καταπέλτη και ταυτόχρονα κόλαφο για το Διοικητή του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κ. Φώτη Δρούμπαλη, εξέδωσε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.
Το θέμα αφορά τη δίωξη του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Ι. Καναβού, ο οποίος σε υπόμνημα που συνυπέγραψε με τη Νοσηλεύτρια κ. Δ. Σ. στις 12/11/07, ανέφεραν στη Διοίκηση του Νοσοκομείου τις συνθήκες που επικρατούσαν, και τους ελλοχεύοντες κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού, στα Χειρουργεία του Νοσοκομείου.
Έκτοτε, η Ομοσπονδία μας ξεκίνησε αγώνα για την αποκατάσταση του Προέδρου της, με αποτέλεσμα την έκδοση της υπ. αριθμ. 35/2009 απόφασης, που δικαιώνει πλήρως τον κ. Καναβό, και αποφαίνεται για τις πράξεις του κ. Δρούμπαλη χαρακτηρίζοντάς τες ¨μη σύννομες και αναγκαίες¨, αλλά ως ¨αποτέλεσμα εμπάθειας, με σκοπό να πλήξουν τη συνδικαλιστική του δράση, και το κύρος του ως Συνδικαλιστή¨…
Η Ομοσπονδία μας αισθάνεται δικαιωμένη από την εν λόγω απόφαση, και περισσότερο γιατί συνέβαλε με τις ενέργειες και τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, στην ολική ανακατασκευή των Χειρουργείων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, που σήμερα είναι σε εξέλιξη.
Απομένει η έμπρακτη αποκατάσταση των Συναδέλφων μας, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Δρούμπαλης θα πρέπει να διευκολύνει τον Πολιτικό του Προϊστάμενο, Υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο, υποβάλλοντας την παραίτησή του».Διαβάστε τί είχαμε γράψει για το θέμα αυτό στις 13 Οκτωβρίου 2008:
http://trifylianews.blogspot.com/2008/10/2_9187.html
Διαβάστε Περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων, αφού, όπως έχει ανακοινωθεί, μετά τις 12 το μεσημέρι θα αναρτηθούν στα σχολεία οι πίνακες με τις βαθμολογίες.


To TRIFYLIANEWS με τα παρακάτω LINKS δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους όλων των κατηγοριών να μάθουν τα αποτελέσματα από τον υπολογιστή τους..............

ΥΠΕΠΘ - Εξετάσεις

http://www.ypepth.gr/el_ec_category5408.htmΥΠΕΠΘ - Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2009

http://www.ypepth.gr/el_ec_category11440.htmΒαθμολογίας Μαθητών Τ.Ε.Ε. Εξετάσεων 2009

http://www.ypepth.gr/efarmoges/tee_vathm.php


---Ν Ε Ο--- 25/08/2009, Ωρα 10.07πμ

***ΕΠΕΙΔΗ, ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ, "ΒΓΑΙΝΕΤΕ" ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ,

ΜΕ ΕΝΑ "ΚΛΙΚ" ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2009...

http://trifylianews.blogspot.com/2009/08/2009_6954.htmlΔιαβάστε Περισσότερα...

Καθυστερεί η λειτουργία των λουτρών Καϊάφα...


Τις εγκαταστάσεις των λουτρών του Καϊάφα επισκέφθηκε χθες ο αντινομάρχης Ηλείας Παναγιώτης Πλατανιάς, με αφορμή την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην έναρξη λειτουργίας του για την φετινή λουτρική περίοδο..............


Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο τουριστικό προϊόν την Ηλείας, ο κ. Πλατανιάς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση αυτή που αποτελεί πλήγμα για τον τουρισμό της περιοχής.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Πλατανιάς, είναι ένα πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα κάμψη, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή. «Η Νομαρχία, οι δήμοι και άλλοι φορείς προσπαθούμε να κάνουμε θελκτικότερη την Ηλεία, για τώρα αλλά και για αργότερα.

Το μέλλον της Ηλείας ανήκει κυρίαρχα στη γεωργία και στο τουρισμό. Με τη λογική αυτή η επιτροπή τουριστικής προβολής πήρε ορισμένες αποφάσεις που αποστείλαμε σε διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να βελτιώσουμε τον τουρισμό στην Ηλεία. Δυστυχώς στον τουρισμό υπάρχει ο ΕΟΤ, που παλιά προσέφερε ένα μεγάλο έργο αλλά σήμερα είναι σε κακή κατάσταση και το βλέπουμε εδώ, όπου ένα ένδοξο παρελθόν δε σηματοδοτεί το μέλλον.

Με τη λογική ότι ο ΕΟΤ είναι ένας οργανισμός κάθετος και όχι οριζόντιος δεν έχει επαφή με τον τοπική αυτοδιοίκηση κατά συνέπεια οι αποφάσεις του είναι βραδύς και όχι αποτελεσματικές… Υπάρχει και η ΕΤΑ όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλές εταιρίες με πολλές διοικήσεις και μεγάλες δυσκολίες.

Το προσωπικό που χρειάζεται για εδώ, δεν έχει έρθει και η διακήρυξη τώρα θα εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ. Θα εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ, θα περάσουν 15 μέρες και μετά θα γίνουν οι προσλήψεις, συνεπώς πάμε στα τέλη Ιουλίου και εάν κάποιος κάνει ένσταση θα τραβήξει παραπίσω. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί και η περίοδος αυτής της λουτροθεραπείας.

Αυτή η βραδύτητα σημαίνει ότι δεν έπιασε το μήνυμα του τουρισμού. Ο ιαματικός τουρισμός είναι σημαντικός και βλέπουμε ότι κωλυσιεργούν τόσο πολύ, λες και το κάνουν επίτηδες. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει μία αναποτελεσματικότητα και στο τομέα του τουρισμού και ολιγωρεί επικίνδυνα και εάν θέλετε, εθνικά επικίνδυνα, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα και εάν δε δουλέψει όλη η κυβέρνηση μαζί και δεν δουλέψει με όλους δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ υπάρχει μία θλίψη ενόψει καλοκαιρινής περιόδου και τα λουτρά είναι κλειστά και το νερό ρέει και πάει στη θάλασσα».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής των εγκαταστάσεων Νίκος Λευκαδίτης ανέφερε ότι βρίσκονται εν αναμονή της πρόσληψης των εποχιακών προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουμε με τα περσινά δεδομένα, δηλαδή την λειτουργία στην πισίνα και τις μπανιέρες. «Εξαρτόμαστε από το προσωπικό και δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία, βέβαια τέτοια περίοδο θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει», είπε χαρακτηριστικά.Πέλυ Μπεβούδα - Εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ" της Ηλείας

Διαβάστε Περισσότερα...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΒΗ: ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΕΔΕΣΑΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΡΝΑΝ ΔΥΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ... ΕΚΛΕΒΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ...


Απίστευτο... αλλά συνέβη:

Στη Μανωλάδα Ηλείας, έδεσαν σε μηχανάκια δύο αλλοδαπούς και τους έσερναν στους δρόμους γιατί... έκλεβαν πρόβατα...

Διαβάστε τί γράφει για την "Απάνθρωπη Τιμωρία" η εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ"...............


Απάνθρωπη τιμωρία…Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν χθες στη Νέα Μανωλάδα.

Εικόνες ωμής βίας με θύματα ανθρώπους που θέλησαν να ζήσουν στην Ηλεία το όνειρο, που είδαν τη Νέα Μανωλάδα ως ‘Γη της Επαγγελίας’ και όμως έμελε να βρουν απάνθρωπη τιμωρία.

Οι αγρότες της περιοχής πήραν το νόμο στα χέρια τους και αποφάσισαν να τιμωρήσουν με το δικό τους, απάνθρωπο τρόπο, οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή.

Τους γρονθοκόπησαν, στη συνέχεια τους έδεσαν από δίκυκλο και τους έσυραν σαν ζώα στο κέντρο του χωριού για παραδειγματισμό, επειδή το τελευταίο δεκαήμερο φέρεται να είχαν αφαιρέσει αιγοπρόβατα από το αγρόκτημα τους. Οι κλοπές ωστόσο ουδέποτε είχαν δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές... Η άμεση επέμβαση των ανδρών του Α.Τ. Βάρδας, που ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό, ήταν αυτή που λύτρωσε τους μετανάστες...

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα φέρεται ότι υποστήριξαν οι δύο Έλληνες ‘τιμωροί’, ηλικίας 31 και 24 ετών, στους Αστυνομικούς, το τελευταίο δεκαήμερο είχαν σημειωθεί επανειλημμένες ζωοκλοπές εις βάρος τους.

Το γεγονός τους είχε θορυβήσει και χωρίς να έχουν καταγγείλει στην Αστυνομία τα περιστατικά, αποφάσισαν το βράδυ της Τετάρτης να «παραφυλάξουν» στο στάβλο τους προκειμένου να «συλλάβουν» επ’ αυτοφώρω τους δράστες των κλοπών.

Πράγματι μισή ώρα μετά τις εννιά φέρεται να αντιλήφθησαν την παρουσία τριών οικονομικών μεταναστών από το Μπαγκλαντές που τους είχαν αφαιρέσει τρία αρνιά.

Μόλις επιχείρησαν να τους προσεγγίσουν, οι τελευταίοι παράτησαν τα κλοπιμαία και τράπηκαν σε φυγή... Οι δύο αγρότες αντί να ενημερώσουν όπως όφειλαν την Αστυνομία για το περιστατικό προτίμησαν να περιμένουν μέχρι να ξημερώσει και να πάρουν το νόμο στα χέρια τους...

Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι οι αγρότες πήγαν στην περιοχή στην οποία υπέθεταν ότι θα διαμένουν οι δράστες, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να τους εντοπίσουν. Αυτό ωστόσο δεν τους εμπόδισε να συνεχίσουν την ... έρευνά τους. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έδεσαν με σκοινί έναν οικονομικό μετανάστη που βρήκαν στο σημείο και δεν προέκυπτε να είχε σχέση με την ζωοκλοπή και τον ανάγκασαν να τους οδηγήσει στους φερόμενους ως δράστες.


Μόλις κατάφεραν να εντοπίσουν τους νεαρούς άφησαν ελεύθερο το άτομο που τους οδήγησε σε αυτούς και ξεκίνησαν τα βασανιστήρια... Ειδικότερα, αφού τους έδεσαν μεταξύ τους, φέρεται να αφαίρεσαν από την τσέπη του ενός το κινητό του τηλέφωνο και άρχισαν να τους κτυπούν με γροθιές και με κλωτσιές αλλά και με μία ξύλινη γκλίτσα. Ωστόσο το μαρτύριο για τους μετανάστες δεν σταμάτησε εκεί…

Στη συνέχεια, έδεσαν το σκοινί με το οποίο τους είχαν «αιχμαλωτίσει» από το πίσω μέρος δίκυκλης μοτοσικλέτας στην οποία επιβιβάσθηκαν στη συνέχεια. Για περισσότερα από τετρακόσια μέτρα τους έσερναν σαν τα ζώα μέσα στο χωριό της Νέας Μανωλάδας με τους περιοίκους να αντικρίζουν το βάρβαρο αυτό θέαμα. Η εικόνα των μεταναστών να «σέρνονται» πίσω από το δίκυκλο σόκαρε την κοινωνία του μικρού διαμερίσματος με τους κατοίκους να ενημερώνουν την Αστυνομία...

Η σύλληψη

Μόλις οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Βάρδας ενημερώθηκαν για το απίστευτο, κινητοποιήθηκαν αμέσως και έφθασαν στο σημείο. Ήταν αυτοί που σταμάτησαν τους δύο αγρότες και έλυσαν από τα αυτοσχέδια δεσμά τους μετανάστες βάζοντας τέλος στις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τα τέσσερα άτομα, τους δύο Έλληνες με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομης βίας, εξύβρισης και κλοπής και τους δύο μετανάστες με την κατηγορία της ζωοκλοπής. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν νωρίς σήμερα το πρωί στην Εισαγγελέα Αμαλιάδας.

Διαβάστε Περισσότερα...