Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Στη Μεγαλόπολη θα φτάσει ο αγωγός φυσικού αερίου! Στην Καλαμάτα όμως;;;...


Στην, "επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Πελοπόννησο, με στόχο την τροφοδότηση των νέων θερμικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και όλων των μεγάλων αστικών κα βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης", αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, στη διάρκεια των εγκαινίων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό υγροποιημένου αερίου, στη Ρεβυθούσα...

Για την Καλαμάτα όμως, δεν ειπώθηκε κάτι...

Θα φτάσει, άραγε, στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα ο αγωγός φυσικού αερίου;;;

Διαβάστε τί ακριβώς είπε ο κ. Χατζηδάκης.................


"Ομιλία ΥΠΑΝ Κωστή Χατζηδάκη στα εγκαίνια της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο σταθμό της Ρεβυθούσας.

28/5/2009

Σταθερός στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση των φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας. Η προώθηση του Φυσικού Αερίου έχει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Μιας Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής, που υλοποιείται με μεγάλες διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας, όπως ο ITGI, ο South Stream, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου διπλής ροής Κομοτηνή-Χάσκοβο. Οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή και τον ΔΕΣΦΑ σε ισχυρό βραχίονα υλοποίησης της πολιτικής μας.Παράλληλα, υλοποιείται σημαντικό και ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στο εσωτερικό της χώρας μας, με στόχο την διείσδυση του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά αναφέρω:

- επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Πελοπόννησο, με στόχο την τροφοδότηση των νέων θερμικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και όλων των μεγάλων αστικών κα βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης

- επέκταση του ΕΣΦΑ στην Εύβοια

- εκπόνηση των απαραίτητων λεπτομερών τεχνικών μελετών για την διείσδυση του φυσικού αερίου στην Κρήτη

- έναρξη κατασκευής του πρώτου σταθμού συμπίεσης στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας, με τον οποίο θα αυξηθεί σημαντικά η μεταφορική ικανότητα του ΕΣΦΑ με στόχο την τροφοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών στη Νότια Ελλάδα, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη κατανάλωση Φυσικού Αερίου στη χώρα.

- προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τη σύσταση τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου στις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας.Στόχος μας είναι μέσα στο 2009, να αποκτήσουν φυσικό αέριο 85.000 επιπλέον νοικοκυριά και στα τέλη του 2010, ένα εκατομμύριο πολίτες να συνδέονται με φυσικό αέριο.Ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας στον οποίο σήμερα βρισκόμαστε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές της χώρας. Αποτελεί την μεγάλη εφεδρεία του Εθνικού μας συστήματος, όπως φάνηκε καθαρά, πολύ πρόσφατα, στην κρίση του Ιανουαρίου. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας, όχι μόνο μπορέσαμε να καλύψουμε όλες τις εσωτερικές ενεργειακές μας ανάγκες χωρίς σχεδόν να αντιληφθεί η αγορά το πολύ μεγάλο αυτό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παράλληλα τροφοδοτήσαμε με φυσικό αέριο και γειτονική χώρα. Ενισχύθηκε έτσι σημαντικά η θέση της Ελλάδας, ως εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.Ως έργο, συνολικά, ο Σταθμός της Ρεβυθούσας συμπυκνώνει το χαρακτήρα της Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας και σηματοδοτεί τρεις υψηλές προτεραιότητες:Πρώτον, εγγυάται την ενεργειακή μας ασφάλεια. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας διασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία του δικτύου Φυσικού Αερίου στη χώρα μας και ταυτόχρονα ενισχύουμε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Μάλιστα, η πρόσφατη αναβάθμιση της τεχνικών υποδομών αεριοποίησης, δίνει πλέον τη δυνατότητα να τριπλασιάσουμε την παροχή ΦΑ στο σύστημα.Δεύτερον, λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με αυστηρότατους κανόνες ασφαλείας. Οι προδιαγραφές ασφαλείας και οι όροι περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι αυστηρότεροι ακόμα και από αυτούς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, ενώ εφαρμόζονται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των στερεών και υγρών επικινδύνων και μη αποβλήτων του σταθμού. Επιπλέον, βρίσκονται πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι μηχανισμοί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης καθώς επίσης και σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που περιλαμβάνουν το σύνολο των υποδομών και του προσωπικού του Τερματικού Σταθμού. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν για μας ύψιστη προτεραιότητα και θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι εδώ στη Ρεβυθούσα εφαρμόζονται στο ακέραιο.Τρίτον, εισάγει και εφαρμόζει καινοτόμες ενεργειακές πρακτικές. Μια τέτοια καινοτόμος πολιτική είναι η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), από Φυσικό Αέριο που εγκαινιάζουμε σήμερα.Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 21.000.000 € και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ύψους 9.500.000 €. Με την εγκατάσταση της Μονάδας αυτής, ισχύος 13 MW, καλύπτονται πλήρως οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες Σταθμού της Ρεβυθούσας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 20% της παραγόμενης ενέργειας να διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σταθμός διασφαλίζει τις θερμικές και ενεργειακές ανάγκες του, ενώ παράλληλα διοχετεύει περισσότερη «καθαρή» ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Η εκμετάλλευση της παραγόμενης Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας από τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα φτάνει περίπου το 90%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδουν έως 40%.Το έργο, που σήμερα θέτουμε σε λειτουργία, δείχνει το δρόμο για την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, την πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με το μικρότερο λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονο περιορισμό στις εκπομπές ρύπων. Συνολικά, από το έργο αυτό θα έχουμε συνολική μείωση αέριων ρύπων της τάξης του 77%, εξοικονομώντας 22.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.Η πολιτική μας είναι να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε την σχετική κοινοτική οδηγία και διαμορφώσαμε το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.Με την πρότυπη μονάδα Συμπαραγωγής ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ καινοτομεί και δείχνει το δρόμο και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές. Δείχνει το δρόμο για το ενεργειακό μέλλον που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις, αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων μεθόδων, υιοθέτηση πρακτικών που αποδεικνύουν έμπρακτα το σεβασμό στο περιβάλλον. Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας, να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το εγχείρημα, με το οποίο δείχνουν ότι οι εποπτευόμενοι από το Κράτος φορείς, δεν είναι κατ’ ανάγκη δυσκίνητοι και αναποτελεσματικοί, αλλά μπορούν παράλληλα να καινοτομούν, να ανοίγουν δρόμους, να δημιουργούν".


Διαβάστε Περισσότερα...

Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στους Γαργαλιάνους


Συγκέντρωση στους Γαργαλιάνους πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ομιλητές είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Πάνος Τριγάζης και ο Θανάσης Πετράκος.
Διαβάστε Περισσότερα...

Σαμαράς - Ιωαννίδης στη Μεσσηνία την Κυριακή


Στην Καλαμάτα θα βρεθούν την Κυριακή ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς και ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιάννης Ιωαννίδης.
Στις 12:30 το μεσημέρι, στη Νομαρχία Μεσσηνίας, ο υπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για την ανάπτυξη και την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη Μεσσηνία. Νωρίτερα.............


στις 10 το πρωί ο κ. Σαμαράς θα εγκαινιάσει το νέο αθλητικό κέντρο στα Φιλιατρά και στις 11 θα επιθεωρήσει τα έργα για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου στην Κυπαρισσία.
Διαβάστε Περισσότερα...

Ομιλία Κουσελά - Κουτσούκου στα Φιλιατρά.Συγκέντρωση για τις ευρωεκλογές οργανώνει σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία των Φιλιατρών το ΠΑΣΟΚ.

Ομιλητές θα είναι οι βουλευτές Δημήτρης Κουσελάς και Γιάννης Κουτσούκος.
Διαβάστε Περισσότερα...

Δημήτρης Κουσελάς: «Παπαγαλάκια» και οι… μικρομεσαίοι;


Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία παρουσιάζει ανάγλυφα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματοβιοτέχνες όλης της χώρας και ιδίως της περιφέρειας, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:...........


Η πρόσφατη έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ), διαψεύδει πολλαπλά τις αιτιάσεις της Κυβέρνησης, δείχνοντας πως οι πολιτικές της στήριξαν κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και οδήγησαν συνειδητά σε απόγνωση τους μικρομεσαίους, πολύ πριν εμφανιστούν στη χώρα μας οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.

Μετά την πρώτη φάση του ΤΕΜΠΜΕ, από την οποία ωφελήθηκε μικρό κομμάτι των μικρομεσαίων και μάλιστα αυτοί που το είχαν λιγότερο ανάγκη, η Κυβέρνηση υπόσχεται στους μικρομεσαίους πόρους από το ΕΣΠΑ, τους οποίους θα δουν –αν τους δουν- πολύ μετά την απομάκρυνση από το …Ταμείο των Ευρωεκλογών, αφού η Κυβέρνηση καθυστέρησε να ενεργοποιήσει το ΕΣΠΑ τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ το «πακέτο» των 28 δις για τις Τράπεζες φάνηκε ήδη για ποιους πραγματικά προοριζόταν…

Στο μεταξύ, όμως, «τρέχουν» για τους μικρομεσαίους μειώσεις τζίρου τουλάχιστον 30%, αυξήσεις εισφορών και αβεβαιότητα για τις συντάξεις, σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών, το καθημερινό άγχος της επιβίωσης, καθώς και 160.000 απολύσεις εργαζομένων που έγιναν ήδη εξαιτίας της κρίσης. Και όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους άλλοι 120.000 εργαζόμενοι και 110.000 αυτοαπασχολούμενοι.

‘Όταν οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, ούτε απτής και πραγματικής «μέριμνας» της Κυβέρνησης για τα προβλήματά τους, όταν πολύ καλά γνωρίζουν πως μετά τις Ευρωεκλογές τους περιμένει, όπως και τους περισσότερους πολίτες, ο…λογαριασμός και η πραγματική διάσταση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης, τι χρεία έχουμε άλλων μαρτύρων; ‘Η μήπως, για τους επιτελείς της Ν.Δ, έγιναν και οι μικρομεσαίοι…παπαγαλάκια; »

Διαβάστε Περισσότερα...

Η κάθοδος των… μοιραίων!


Συνωστισμός πρωτοκλασάτων στελεχών της Ν.Δ. σε Μεσσηνία και Λακωνία

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται των κυβερνητικών στελεχών στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Μεσσηνία και Λακωνία. Οι ευρωεκλογές είναι το πρόσχημα. Όμως...............


με αφορμή μία σειρά άλλων θεμάτων γίνεται η «κάθοδος» των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι, έχει προεκτάσεις… εσωκομματικών διαδικασιών.


Την Πέμπτη ήρθε στην Καλαμάτα ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα ΜΜΕ, Κώστας Γκιουλέκας.

Σήμερα η υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σοφία Καλαντζάκου, θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις «Παλαιολόγεια 2009» στον Μιστρά.

Το Σάββατο στην Καλαμάτα θα μιλήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Επίσης, το Σάββατο έρχονται στην Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς και ο υφυπουργός Πολιτισμού (τομέας Αθλητισμού), Γιάννης Ιωαννίδης.

Τέλος, την Κυριακή ο υπουργός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει στη Σπάρτη σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση.Οι... Σπαρτιάτες της Μεσσηνίας

Μετά την ομιλία Καραμανλή στην Τρίπολη, στην επιστροφή των πούλμαν, σε ορισμένα από τα 26 συνολικά από τον Νομό μας, κάποιοι «έκλειναν» ραντεβού για την... ερχόμενη Κυριακή για Σπάρτη! Στο μεταξύ, από την Κυβέρνηση επελέγη η κα Καλαντζάκου για τα «Παλαιολόγεια 2009». Πολλοί αναρωτιούνται αν κάτι τέτοιο είναι τυχαίο. Δηλαδή, δύο Μεσσήνιοι υπουργοί και βουλευτές να είναι στη γειτονική πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας.

Είναι σύμπτωμα των καιρών να πιστεύουν ορισμένοι πως η Κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν με τη «λογική του... αντίβαρου».

Όχι όμως άδικα, αφού κάτι τέτοιο άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της Ν.Δ.Το κόμμα και τα στελέχη

Κινητικότητα, πάντως, υπάρχει και στον τοπικό κομματικό μηχανισμό. Οι εκλογές είναι το φανερό θέμα το οποίο επικαλούνται. Όμως, ιδιαιτέρως αναπτύσσεται η λογική της επιμέρους «επιτυχίας» των στελεχών, που έρχονται στη Νότια Πελοπόννησο, από φίλους και υποστηρικτές του καθενός απ' αυτούς.

Ο «στόχος» που έχει τεθεί είναι πολύ μικρός εν' όψει των ευρωεκλογών. Συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί ότι, η Ν.Δ. θα είναι... πρώτο κόμμα! Φυσικά, για τη Μεσσηνία κάτι τέτοιο δεν θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, όπως και το να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα, όμως, είναι ένα: Σε περίπτωση που αυξηθεί η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (σε τοπικό πάντα επίπεδο), ποιος θα «καρπωθεί» αυτή την επιτυχία; Για την αντίθετη περίπτωση - που έχει δηλαδή μικρότερα νούμερα από τα αναμενόμενα η Ν.Δ. στη Μεσσηνία - δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ως γνωστόν η νίκη έχει πολλούς πατέρες, ενώ η ήττα κανέναν... Απλά, τότε θ' ανοίξουν οι «ασκοί του Αιόλου»!


*Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Γιάλοβα - Πύλος, νέος δρόμος


Με χρηματοδότηση της εταιρείας ΤΕΜΕΣ ΑΕ θα γίνει ο νέος δρόμος -παράκαμψη της παλαιάς εθνικής οδού Γιάλοβας -Πύλου.............

Αυτό προβλέπει η κοινή Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την τροποοίηση που έγινε για την έγκριση των Περιβαντολλογικών όρων για την αποκατάσταση τμήματος της υφιστάμενης οδού. Την νέα απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ Γ.Σουφλιάς, Πολιτισμού Αντ. Σαμαράς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Στην απόφαση προβλέπεται νέα χάραξη 2036 μ για την αποκατάσταση της υφισταμένης οδού Γιάλοβας - πύλου ( η παλαιά καταργείται ) και ενσωματώνεται στην ΠΟΤΑ Πύλου, επίσης προβλέπεται η βελτίωση τμήματος της Εθνικής Οδού Πύλου - Καλαμάτας σε μήκος 365 μέτρων
Διαβάστε Περισσότερα...

Επικίνδυνη επιπολαιότητα - Νεαροί "άνοιξαν πύρ" με αεροβόλο όπλο στην Καλαμάτα τραυματίζοντας δύο συνομήλικούς τους...


"Κυνηγούσαμε πουλιά και είπαμε να σημαδέψουμε και κανέναν άνθρωπο", δήλωσαν οι δύο νεαροί, 17 και 18 ετών, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης "άνοιξαν πυρ" με αεροβόλο όπλο και τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο συνομήλικούς τους στην Καλαμάτα............

Οι δύο νέοι, επιβαίνοντες σε Ι.Χ. αυτοκίνητο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον 18χρονο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στην οδό Υπαπαντής.
Στη συνέχεια, οδήγησαν ως την περιοχή της "Τέντας" και πυροβόλησαν τον 15χρονο ποδηλάτη στην ανατολική συνοικία της Καλαμάτας.

Οι δύο τραυματισθέντες υπέβαλλαν καταγγελία στην Αστυνομία και μετέβησαν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, αποχώρησαν για τα σπίτια τους.

Χθες το πρωί οικειοθελώς και αυθορμήτως παρουσιάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση, ομολόγησαν την πράξη τους και παρέδωσαν το αεροβόλο όπλο...

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στο 3Μελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας.
Η δίκη τους, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σήμερα.Διαβάστε Περισσότερα...

Και "άνοστη" και "σούπα" η χθεσινή τηλεμαχία (debate) των πολιτικών αρχηγών!!!...


Ούτε είδηση "βγήκε", ούτε κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς ξεχώρισε...
Η χθεσινή τηλεμαχία, τηλεοπτική αναμέτρηση, debate, όπως και να την πούμε, δεν προσέφερε τίποτα το ιδιαίτερο εν όψει των ευρωεκλογών.............


Οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν, οι πολιτικοί απαντούσαν - έλεγαν ό,τι αυτοί ήθελαν, άσχετα με το εάν αυτά ήταν μέσα στις έξι βασικές θεματικές ενότητες και σχετικά με τις ερωτήσεις...

Διαβάστε Περισσότερα...

Αυλαία στις Πανελλήνιες εξετάσεις με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Aυλαία σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Ενιαίων Λυκείων, με το μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Με το ίδιο μάθημα αύριο, ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες και για τα εσπερινά λύκεια...Διαβάστε Περισσότερα...

Τη Δευτέρα ο τέταρτος και τελευταίος (;;;) τελικός στο μπάσκετ...


Τη Δευτέρα (21.30 - ΑΝΤ1) στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο τέταρτος και τελευταίος (;;;) τελικός των πλέι οφ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των ανδρών, μετά τη χθεσινή επικράτηση (στο ΣΕΦ) του Ολυμπιακού με 74-70 του "αιώνιου" αντιπάλου του Παναθηναϊκού...........


Τα δεκάλεπτα: 22-10, 36-39, 53-54, 74-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς, Πελεκάνος, Τσίλντρες 23 (3), Βούιτσιτς 8, Μπουρούσης 6, Χαλπερίν 5 (1), Γκριρ 16 (2), Πρίντεζης 11 (1), Έρτσεγκ, Τεόντοσιτς 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Γιασικεβίτσιους 17 (2), Σπανούλης 4, Περπέρογλου, Μπατίστ 8, Φώτσης 6 (2), Χατζηβρέττας 3 (1), Νίκολας 4, Τσαρτσαρής 1, Διαμαντίδης 12 (2), Πέκοβιτς 15, Σάκοτα


***Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες και θέλει μία ακόμη, τη Δευτέρα, για να κατακτήσει το Πρωτάθλημα και να κάνει το, δεύτερό του, "Triple Crown"!!!Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Απόψε το debate των πολιτικών αρχηγών για τις Ευρωεκλογές...


Απόψε, στις 8, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, θα γίνει το debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εν όψει των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου..............

Το debate θα συντονίσει η Μαρία Χούκλη.

Ερωτήσεις θα υποβάλουν από το Mega η Όλγα Τρέμη, από τον ΑΝΤ1 ο Νίκος Ευαγγελάτος, από το Alter ο Ανδρέας Κωνσταντάτος, από τον Alpha ο Αντώνης Σρόιτερ, από το Star ο Αιμίλιος Λιάτσος και από το ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη.

Οι θεματικές ενότητες είναι έξι.
Κάθε ερώτηση θα διατυπώνεται σε 30'', ενώ ο πολιτικός αρχηγός θα έχει στη διάθεσή του 90'' για να απαντήσει. Η διευκρινιστική ερώτηση θα γίνεται εντός 30'' και η απάντηση θα δίδεται σε 1 λεπτό.

Οι θεματικές ενότητες είναι:

α) Ευρωπαϊκή Ένωση και Εξωτερική πολιτική

β) Οικονομία και Ανάπτυξη

γ) Κοινωνική πολιτική και εργασιακά ζητήματα

δ) Παιδεία

ε) Περιβάλλον

στ) Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση
Διαβάστε Περισσότερα...

425 «Γαλάζιες Σημαίες» στην Ελλάδα - 4 στη Μεσσηνία.


425 ακτές και οκτώ μαρίνες απέσπασαν φέτος το βραβείο ποιότητας «Γαλάζιες Σημαίες», όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης...

Στη Μεσσηνία 4............


Με 425 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες.
Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 2.699 ακτές και 639 μαρίνες.
Η Ελλάδα το 2008 είχε βραβευτεί για 430 ακτές και 8 μαρίνες.

Οι βραβευμένες παραλίες στη Μεσσηνία είναι οι εξής:


Δήμος Καλαμάτας

-Μικρή Μαντίνεια

-Ανατολ. Καλαμάτα 1/Ανάσταση

Δήμος Μεσσήνης

-Μπούκα

Δήμος Κυπαρισσίας

-Αϊ Λαγούδης


***


Διαβάστε Περισσότερα...

Απόψε ο τρίτος τελικός των πλέι οφ στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού...


Στις 10.30μμ. στο ΣΕΦ, διεξάγεται ο 3ος τελικός της Α1 μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να θέλουν μία ακόμα νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα!!!...........


Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη και μόνο νίκη για να δώσει "παράταση" στα πλέι οφ και να έχει κάποιες ελπίδες...

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 3-0 και να πανηγυρίσει το δεύτερο «triple crown» μέσα στο «σπίτι» του «αιώνιου» αντίπαλου του!!!...


Διαβάστε Περισσότερα...

Στην "Μπάρτσα" η κούπα!


Η Μπαρτσελόνα είναι η εφετινή νικήτρια του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς στον τελικό της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο "Ολίμπικο" της Ρώμης, επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 (10΄ Ετό, 70΄ Μέσι).
Πρόκειται............

για τον τρίτο τίτλο των "μπλαουγκράνα" στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ αντίθετα ο αποψινός ήταν ο πρώτος χαμένος τελικός των "κόκκινων διαβόλων", που μετρούσαν τρεις νίκες σε ισάριθμους τελικούς στην ίδια διοργάνωση.Διαβάστε Περισσότερα...

FC Barcelona 2-0 Manchester United FC. Stylish Barcelona take United's crown!


FC Barcelona were crowned European champions for a third time – and the second in four seasons – as a vibrant display of pass and move, capped by goals in either half from Samuel Eto'o and Lionel Messi, defeated Manchester United FC in Rome..............


Holders toppled
United, bidding to become the first team to successfully defend the trophy in the UEFA Champions League era, began an open contest at breakneck speed as Cristiano Ronaldo threatened three times. After ten minutes, however, Eto'o put the Spanish champions ahead and they never looked back. Xavi Hernández struck a post early in the second period and, though the clinching second goal did not arrive until the 70th minute – via, unusually, the head of Messi – Josep Guardiola's side were worthy winners. The 38-year-old becomes the sixth man to lift the European Champion Clubs' Cup as player and coach; United are the sixth club to lose the final as holders.

Relentless Ronaldo
Fourteen of the players who started the game had featured in a UEFA Champions League final before, yet initially it seemed United's experience would prove more telling. Ronaldo made his presence felt by unleashing a dipping free-kick that Víctor Valdés could only parry; former United defender Gerard Piqué's last-ditch tackle prevented Ji-Sung Park from converting the rebound. Ronaldo then had Valdés scrambling across goal twice in as many minutes with shots from distance. If an early breakthrough looked imminent, disastrously for United it arrived when Barcelona struck with their first real attack.

Eto'o brilliance
Fit-again Andrés Iniesta was the orchestrator, finding Eto'o inside the area, but there was still plenty for the striker to do with Nemanja Vidić in close attendance. One swift turn inside the centre-back later, Eto'o was free to prod a shot inside Edwin van der Sar's near post. United's vocal supporters were stunned into silence and their team mirrored that reaction, with Barcelona enjoying the better of the half thereafter. Perhaps not surprisingly against the competition's best defence, however, clear chances were at a premium. Long-range efforts from Messi and Xavi, and a low Messi cross fumbled by Van der Sar, were the best Barça could muster.

United reprieves
Sir Alex Ferguson had said beforehand that his best team-talks "usually come to me about three in the morning" and the Scot sorely needed inspiration in his half-time instructions, opting to introduce Carlos Tévez for Anderson. This did little to stem the tide. Thierry Henry tricked his way past Rio Ferdinand only to shoot weakly against Van der Sar before Xavi curled a free-kick beyond the keeper, the post coming to United's rescue. Then Wayne Rooney's right-wing centre bounced over Park's lunge as the holders began to edge their way back into proceedings, disrupting Barcelona's rhythm though creating little of their own.

Messi decisive
Twenty minutes from time, that hard work was undone. Xavi was allowed to advance down the right; with time and space, the midfielder measured a pinpoint cross for Messi, enjoying similar freedom, and the UEFA Champions League's top scorer produced a fabulous header for his ninth goal of this campaign. Valdés promptly denied Ronaldo to preserve the two-goal cushion, yet the better openings continued to come at the other end – Van der Sar frustrating Carles Puyol twice and Iniesta. Sir Alex therefore missed out on joining Bob Paisley as the only manager to lift three European Cups. Instead, Guardiola's superbly inventive Barça became the first Spanish side to win league, cup and UEFA Champions League in the same season.

Διαβάστε Περισσότερα...

Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ INTERNET!!!... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...ΠΡΟΣΟΧΗ!!!


ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,


ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ INTERNET!!!...


ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,

ΣΤΗΝ ONLINE ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ WORLD PASSPORT RECORD BUREAU WEB SITE.................
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΝΑΙ:


http://www.scrolllock.nl/passport/ΓΡΑΨΤΕ ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ...


ΘΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ................


***Δεν μπορείτε να πείτε, καλόooo έτσι;;;...
Διαβάστε Περισσότερα...

Champions League
Στον τελικό του UEFA Champions League 2009 είναι αφιερωμένο το λογότυπο της Google

Διαβάστε Περισσότερα...

Τελικός UEFA Champions League 2009 - Roma Finale 2009
Στις 21:45 στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...
Διαβάστε... http://trifylianews.blogspot.com/2009/05/champions-league-barcelona-vs.htmlΔιαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη 26 Μαΐου 2009

Αύριο ο μεγάλος τελικός του Champions League! Barcelona vs Manchester United.


Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Οι ομάδες που όλοι περίμεναν να φτάσουν στον τελικό του Champions League.
Αυτές, απλά επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, έκαναν το «καθήκον» τους και άπαντες πλέον μιλούν για τον συγκεκριμένο αγώνα. Άλλωστε, πρόκειται για τις πραγματικά κορυφαίες ομάδες της φετινής περιόδου και ίσως τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης (αν όχι του κόσμου).
Η κορυφή όμως χωράει μόνο έναν.
Ίσως είναι άδικο να κριθεί από ένα αγώνα, but that’s the rules..
Ποια θα στρογγυλοκαθίσει στον θρόνο της, το βράδυ της 27ης Μαΐου;;;................


Ο μικρόσωμος μάγος και οι παραστάσεις στο «Θέατρο των Ονείρων»

Η μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης -εκτός των άλλων- θα αποτελέσει ένα μίνι ντιμπέιτ ανάμεσα στους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Λιονέλ Μέσι. Ο Ρονάλντο έχει στην τροπαιοθήκη του τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή για το 2008 και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν σε μια ονειρική χρονιά έσπασε κάθε ρεκόρ, πετυχαίνοντας 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» στην κατάκτηση του Champions League. Φέτος, είναι πάλι ο πρώτος σκόρερ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο MVP στις ευρωπαϊκές εμφανίσεις της, και κάθε αγώνας που συμμετέχει είναι μια ξεχωριστή παράσταση στο «Θέατρο των Ονείρων» για τον φίλαθλο κόσμο. Ο Μέσι τού έχει κλέψει λίγο από τη δόξα και σίγουρα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης ο «CR7» (όπως είναι το παρατσούκλι του) θα επιχειρήσει να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

Μπορεί ο Σάμουελ Ετό να είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα και ο Ανρί να έχει δώσει το κάτι παραπάνω στην επίθεση των «μπλαουγκράνα», αλλά ο μαέστρος της ορχήστρας του Γκουαρντιόλα είναι ο Λιονέλ Μέσι. Ο μικρός μάγος της Βαρκελώνης συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα τον τρόπο που ολοκλήρωσε την προηγούμενη χρονιά και κάθε του εμφάνιση αγγίζει τα όρια της τελειότητας. Έχει σκοράρει με κάθε τρόπο, κάνοντας φίλους και εχθρούς (βλ. Ρεάλ Μαδρίτης) να παραδέχονται πως αδυνατούν να τον ανακόψουν. Στον τελικό της 27ης Μαΐου θα επιχειρήσει να αποδείξει πως δίκαια θεωρείται ο παίκτης που αξίζει να πληρώσεις εισιτήριο για να παρακολουθήσεις τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα. Άλλωστε, μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του φετινού Champions League, με 8 τέρματα. Πέρυσι έχασε στο νήμα την πρωτιά από τον...άμεσο ανταγωνιστή του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις έχοντας πετύχει 7 γκολ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Αργεντινό αστέρα με 6.

Γίνεται ο μαθητής να υπερισχύσει του δασκάλου;

"Με τέτοιους παίκτες στη διάθεσή του, οποιοσδήποτε προπονητής θα έπαιρνε το πρωτάθλημα", είπε με αρκετή δόση μετριοφροσύνης ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ίσως να μην έχει άδικο. Αλλά υπάρχουν φορές που δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό. Και κάπου εδώ οφείλουμε να απονείμουμε τα εύσημα στον μέχρι...χθες προπονητή των ακαδημιών. Η Μπαρτσελόνα συνδυάζει το θέαμα με την ουσία! Ο Γκουαρντιόλα κάνει πραγματικά ευτυχισμένους τους οπαδούς που έρχονται στο "Καμπ Νου" και πληρώνουν με ευχαρίστηση το εισιτήριο του αγώνα, ξέροντας ότι θα παρακολουθήσουν ακόμα μια παράσταση των αγοριών του "σκηνοθέτη" Πεπ (Γκουαρντιόλα). Ο Ισπανός προπονητής τώρα καλείται να καλύψει τις απουσίες των Ντάνι Άλβες και Έρικ Αμπιντάλ αλλά κυρίως να φανερώσει το λεγόμενο plan B σε περίπτωση που κάτι στραβώσει για την Μπαρτσελόνα. Φωτεινό παράδειγμα ο τρόπος παιχνιδιού της Τσέλσι που μπορεί να μην ήταν και ο ενδεδειγμένος, αλλά για λίγα δευτερόλεπτα δεν αποδείχθηκε μοιραίος για τους Καταλανούς. Ο μεγάλος Ζιντάν παραδέχτηκε πως η τωρινή Μπαρτσελόνα είναι καλύτερη από τους "γκαλάκτικος" της Ρεάλ καθώς και ότι δεν γίνεται να τους σταματήσεις ούτε στο playstation. Όλοι μιλούν για ομάδα-όνειρο, συγκρίνοντάς την με όλες τις μεγάλες ομάδες του παρελθόντος. Φαίνεται πως ο νεαρός τεχνικός έχει κατακτήσει το δικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον όμως είναι μεγάλος για να παίζει Playstation και το μόνο που έχει μάθει στη ζωή του είναι να δουλεύει! Έτσι, ψάχνει τρόπο να σταματήσει την Μπαρτσελόνα και να κάνει τα δικά του όπλα να υπερισχύσουν αυτά του Γκουαρντιόλα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το πολυμήχανο μυαλό του θα μας παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο χορτάρι του "Ολίμπικο", το βράδυ της Τετάρτης. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Φέργκιουσον δεν είναι τα 11 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει με τους "κόκκινους διαβόλους". Ίσως ούτε και ότι εξαιτίας του η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε υπερδύναμη παγκοσμίως και έφτασε σε πρωταθλήματα την "αιώνια" Λίβερπουλ, κάτι που μέχρι πριν μια δεκαετία φαινόταν τουλάχιστον αδύνατο. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Σκωτσέζου τεχνικού είναι πως φτάνει την ομάδα που προπονεί σε πολλές επιτυχίες (κατάκτηση πρωταθλήματος, Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων, τελικό Τσάμπιονς Λιγκ) και ο απλός κόσμος το θεωρεί δεδομένο! Τόσο τους έχει "καλομάθει" ο 67χρονος προπονητής! Ίσως δεν έπρεπε να γίνει η αναφορά σε όλα αυτά. Το γεγονός ότι του έχει απονεμηθεί ο τιμητικότατος τίτλος «Σερ» (το 1999) από τη βασίλισσα Ελισάβετ, τα λέει όλα.
Πόσες φορές έχει υπερισχύσει ο μαθητής του δασκάλου; Η αλλιώς, γίνεται ο Γκουαρτνιόλα να κερδίσει τον Φέργκιουσον;

Ο δρόμος για τον τελικό.. (El camino hacia la final de Barcelona)

Κακά τα ψέματα, η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε στον τελικό χάρη στην αμυντική της προσήλωση ή στις επεμβάσεις του Βίκτορ Βαλντέζ. Η μεσαία και επιθετική γραμμή των πρωταθλητών Ισπανίας ήταν το «κλειδί» της φετινής πορείας των Καταλανών. Συμμετέχοντας στον τρίτο όμιλο της φετινής διοργάνωσης τερμάτισε εύκολα πρώτη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Τρίτη τερμάτισε η μετέπειτα κυπελλούχος Ουέφα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ενώ στην τέταρτη περιορίστηκε η Βασιλεία. Το 5-0 επί της ελβετικής ομάδας και το 5-2 επί της Σπόρτινγκ φανέρωναν αρχικά τις διαθέσεις των Ισπανών.
Στη φάση των «16», η Λιόν κλήθηκε να σταματήσει την πορεία της Μπαρτσελόνα. Μάταια όμως! Το εκπληκτικό φάουλ του Ζουνίνιο μόλις στο έβδομο λεπτό, έδωσε μεν πρόσκαιρη χαρά στους Γάλλους, αλλά ένας συμπατριώτης τους, ο Τιερί Ανρί έφερε το ματς στα ίσια, και έδωσε στον επαναληπτικό διαδικαστικό χαρακτήρα. Στο 43ο λεπτό το σκορ ήταν ήδη 4-0. Ανρί(2),Μέσι και Ετό έκαναν ότι ήθελαν μέχρι να μειώσουν προσωρινά οι Μακούν και Ζουνίνιο. Ο Κεϊτά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για την Μπαρτσελόνα, που προκρίθηκε άνετα στον προημιτελικό.

Εκεί περίμενε η… άτυχη Μπάγερν Μονάχου. Οι παίκτες της «Μπάρτσα» είχαν κέφια και καθάρισαν την πρόκριση από το ημίχρονο. Με σολίστες τους Μέσι (2) και Ετό, σκόραραν όποτε ήθελαν. Ο Ανρί κάνοντας το 4-0 έστειλε τις ομάδες στην ανάπαυλα και την ισπανική ομάδα στον ημιτελικό, αφού όλοι γνώριζαν πως όποια κι αν ήταν η εικόνα των τους στο Μόναχο, οι «μπλαουγκράνα» δεν θα απειλούνταν καν για την πρόκριση! Όπερ και εγένετο με τον Ριμπερί να δίνει προσωρινά στους «βαυαρούς» το προβάδισμα και τον Κεϊτά να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα (1-1).

Έτσι φτάσαμε στον -ίσως- πιο πολυσυζητημένο αγώνα της φετινής διοργάνωσης. Κι αν ο αγώνας του «Καμπ Νου» δεν σήκωνε μεγάλη συζήτηση (0-0), το ακριβώς αντίθετο έγινε στον επαναληπτικό του «Στάμφορντ Μπρίτζ». Εκεί, η Τσέλσι βρισκόταν επί 93 λεπτά αγκαλιά με την πρόκριση και σε ενδεχόμενο repeat του περυσινού τελικού, αφού ο Γκους Χίντιγκ παραδειγματίστηκε από τα παθήματα των Λυών και Μπάγερν και είχε προαποφασίσει να ακολουθήσει αμυντική τακτική προκειμένου να σταματήσει τη φονική επίθεση του καταλανικού συλλόγου. Για κακή του τύχη όμως, ο Ινιέστα πέτυχε το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του και οδήγησε την Μπαρτσελόνα στον τελικό της Ρώμης. Δυστυχώς, τον αγώνα επισκίασαν τα συνεχόμενα σφαλτσοσφυρίγματα του Νορβηγού Όβρεμπο. Η λανθασμένη αποβολή, αλλά κυρίως ο μη καταλογισμός πέναλντι σε δύο-τρείς περιπτώσεις για τους γηπεδούχους, έκαναν άπαντες να αναρωτιούνται αν η ομάδα της Βαρκελώνης βρέθηκε δίκαια στον τελικό. Μια απόφαση όμως δεν ακυρώνει μια υπέροχη πορεία, και έτσι οι νταμπλούχοι Ισπανίας βρίσκονται στη Ρώμη.

Ο δρόμος για τον τελικό.. (The road to the final for Manchester United)

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην σκόραρε με την χαρακτηριστική ευκολία που το έκανε η αντίπαλος της την Τετάρτη, ωστόσο και φέτος παρουσίασε σφριγηλή άμυνα, συνεχές τρέξιμο και φυσικά είχε τους παίκτες-κλειδιά (Ρονάλντο – Ρούνεϊ) τις κρίσιμες στιγμές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η αγγλική ομάδα έφτασε σχετικά εύκολα να διεκδικεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν θα μπορούσε να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα στον όμιλο που συμμετείχε. Βιγιαρεάλ, Σέλτικ και Άαλμπορκ συμπλήρωναν τον 5ο όμιλο του Champions League, και δύο νίκες με το ίδιο σκορ (3-0) -επί της Σέλτικ και της Άαλμπορκ- αρκούσαν για τους «κόκκινους διάβολους». Οι υπόλοιπες ισοπαλίες δεν τους στοίχισαν την πρώτη θέση και έτσι αντιμετώπισαν την Ίντερ του Μουρίνιο.

Από τύχη δεν καθάρισε την πρόκριση στον αγώνα της Ιταλίας και το ισόπαλο αποτέλεσμα(0-0) έδωσε λιγοστές ελπίδες στους «νερατζούρι». Ο Βίντιτς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο Όλντ Τράφορντ και ο Ρονάλντο στην συνέχεια διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Ίντερ 2-0 και επόμενη στάση.. Πόρτο.

Από τις ελάχιστες φορές που οι Άγγλοι δεν εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, με την Πόρτο να ελπίζει μετά το 2-2.Ρούνεϊ και Τέβεζ τα γκολ για τη Μάντσεστερ, Ροντρίγκεζ και Μαριάνο έβαλαν φωτιά στο επαναληπτικό. Οι «δράκοι» δεν πετούσαν φωτιές στο Οπόρτο και ένα φοβερό ευθύβολο σουτ του Ρονάλντο στο 6ο λεπτό έστειλε την πρωταθλήτρια Αγγλίας στον ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο δρόμος προς την Ρώμη, απαιτούσε αγγλικό εμφύλιο. Η Άρσεναλ ήταν το τελευταίο εμπόδιο της Γιουνάιτεντ για τον τελικό της 27ης Μαΐου. Οι «κανονιέρηδες» πρόβαραν σθεναρή αντίσταση στις ορέξεις των πρωταθλητών, κι αν το 1-0 του Τζον Οσέι στο Μάντσεστερ ήταν προειδοποιητική βολή, η χαριστική ήρθε μέσα στο στάδιο «Έμιρεϊτς». Η ομάδα του Φέργκιουσον πέρασε εμφατικά από το Λονδίνο με 3-1. Με δύο γκολ του Πορτογάλου αστέρα (Ρονάλντο) και ένα του Παρκ, η Μάντσεστερ βρισκόταν ήδη στον τελικό. Το μόνο που κατάφερε η Άρσεναλ ήταν να μειώσει με τον Βαν Πέρσι. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται αήττητη στη Ρώμη για να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Η προϊστορία δείχνει.. «κόκκινο»

Οι ευρωπαϊκές συγκρούσεις των δύο πλευρών ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα, τη περίοδο 1983/84 όταν στους Καταλανούς αγωνιζόταν ο μεγάλος Ντιέγκο Μαραντόνα. Παρά τη νίκη με 2-0 στην Βαρκελώνη, ο επαναληπτικός ανήκε ολοκληρωτικά στους Άγγλους, που με «μπροστάρη» τον Μπράιαν Ρόμπσον κέρδισαν 3-0 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Το 1991, πάλι η Μπαρτσελόνα του Κρόϊφ έμοιαζε πιο δυνατή ομάδα, αλλά ο Μάρκ Χιούζ πετυχαίνοντας δύο γκολ έδωσε αέρα νικητή στους «κόκκινους διαβόλους». Το τέρμα του Κούμαν δεν ήταν αρκετό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Η πρώτη «εκδίκηση» της ισπανικής ομάδας ήρθε την περίοδο 1994/95 στη φάση των ομίλων του Champions League, όταν στο «Καμπ Νου» νίκησε με 4-0. Στον πρώτο γύρο είχαν έρθει ισόπαλοι με 2-2. Αξιοσημείωτο πως τότε αγωνιζόταν για την «Μπάρτσα» ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ ο Πωλ Σκόουλς έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο «Όλντ Τράφορντ».
Πάλι για τη φάση των ομίλων συναντήθηκαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπαρτσελόνα το 1999, όταν οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες και μάλιστα με το ίδιο σκορ (3-3). Αυτό που θα θυμούνται οι φίλοι του αγγλικού συλλόγου από τη συγκεκριμένη χρονιά είναι φυσικά η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου στη συνέχεια, μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα μάλιστα! Ειρωνεία;

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν το 2007/08 για τα ημιτελικά του Champions League. Οι «μπλαουγκράνα» δεν κατάφεραν στο πρώτο ματς να εκμεταλλευτούν την έδρα τους (0-0),κάτι που έκανε η Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ». Ο Πωλ Σκόουλς έστειλε την ομάδα του στον τελικό.
Τέτοιες αναμετρήσεις, μόνο σε Ρωμαϊκή αρένα

Το στάδιο "Ολίμπικο" θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό. 72.689 θέσεις θα είναι καλυμμένες από φίλους της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα αγωνιούν να δουν αν η ομάδα τους καταφέρει ότι και η Γιουβέντους το 1996. Να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης. Τότε η "βέκια σινιόρα" είχε κερδίσει με 4-2 στα πέναλντι τον Άγιαξ (1-1 η κανονική διάρκεια). Ο "Αίαντας" είχε μόλις περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού.

Το ιστορικό γήπεδο της Ρώμης, έχουν την ατυχία να μοιράζονται δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ιταλικού ποδοσφαίρου, η Ρόμα με την Λάτσιο. Οι "λατσιάλι" ήταν η πρώτη από τις δύο ομάδες που ιδρύθηκε από κατοίκους της Ρώμης, μέχρι να συναντήσουν ανθρώπους με τους οποίους είχαν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις που οδηγούσαν σε κόντρες και αιματοχυσίες. Έτσι, με το πέρας 27 χρόνων, ιδρύθηκε η Ρόμα. Έκτοτε τα ντέρμπι μεταξύ τους απέκτησαν βαρύνουσα σημασία, και κάθε νίκη πανηγυριζόταν αναλόγως στο κέντρο της πόλης. Η Ρόμα μπορεί να υπερηφανεύεται για τα τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας (έναντι δύο της συμπολίτισσας) και για τα εννέα Κύπελλα (όταν οι "μπιανκοσελέστε" έχουν τέσσερα). Εκεί που υπερισχύει η "άσπονδη" Λάτσιο είναι στους ευρωπαϊκούς τίτλους, με την κατάκτηση του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ το 1999.

Με την πάροδο των χρόνων, οι φίλαθλοι της Ρόμα αυξάνονται κατά πολύ σε σχέση με τους αντίστοιχους της Λάτσιο. Μάλιστα είναι πολύ ένθερμοι και αποτελούν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο των αστυνομικών αρχών. Με τα "καμώματα" τους, έχουν "κάνει" την Ρόμα βασίλισσα των προστίμων και των τιμωριών από την Ουέφα ενώ διαιτητές που έχουν αδικήσει την ομάδα τους, κυριολεκτικά έχουν ματώσει στην Ρωμαϊκή αρένα (σ.σ. Άντερς Φρισκ). Για τις αιματοχυσίες μεταξύ των οπαδών; Να μη το συζητήσουμε καλύτερα... Να αναφέρουμε μόνο πως οι Ιταλοί οπαδοί έχουν μια άτυπη κόντρα με τους Άγγλους χούλιγκανς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, οι Ρωμαίοι οπαδοί έχουν ταχθεί υπέρ της Μπαρτσελόνα στον μεγάλο τελικό, ενισχύοντας τους οπαδούς των "μπλαουγκράνα". Η Αστυνομία το γνωρίζει αυτό και τώρα καλείται να κρατήσει το κλίμα σε ήρεμα πλαίσια και να συγκρατήσει τους ταραξίες.

Εκεί που το αποτελεσματικό, συναντάει το θεαματικό ποδόσφαιρο..

Μετά τον επεισοδιακό αγώνα και τον αποκλεισμό της Τσέλσι από την Μπαρτσελόνα, ο Γκους Χίντιγκ είπε: «Αυτόν τον τελικό ήθελε η Ουέφα» αφήνοντας αρκετές υπόνοιες. Δεν ξέρω αν ο Ολλανδός τεχνικός έχει δίκιο ή άδικο, αλλά η φετινή παρουσία των δύο αντιπάλων και η αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, κάνει άπαντες να ανυπομονούν και να αναμένουν τον πιο συναρπαστικό και αμφίβολο τελικό των τελευταίων χρόνων. Το βράδυ της 27ης Μαΐου αναμετρούνται η Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκεί, όπου το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο συναντάει το πιο αποτελεσματικό… Ποια φιλοσοφία θα υπερισχύσει; Ποιος θα βγει θριαμβευτής από την Ρωμαϊκή αρένα; Η απάντηση θα δοθεί την Τετάρτη στις 21:45.

Γνωρίζετε ότι:

•Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Ελβετός Μάσιμο Μπουζάκα. Βοηθοί του θα είναι οι Ματίας Αρνέτ και Φραντσέσκο Μπουρακίνα. Ο 40χρονος ρέφερι είναι διεθνής από το 1999 και έχει διαιτητεύσει μέχρι στιγμής 32 αγώνες στο Champions League. Φέτος έχει σφυρίξει έξι αγώνες, μεταξύ των οποίων το Παναθηναϊκός – Βιγιαρεάλ 1-2. Ο Μάσιμο Μπουζάκα θα σφυρίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του τελικό Champions League.

•H Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Ντάνι Άλβες και Έρικ Αμπινταλ, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με κάρτες στον αγώνα με την Τσέλσι. Αντιθέτως, ο Πεπ Γκουαρντιόλα μπορεί να υπολογίζει στους Αντρές Ινιέστα και Τιερί Ανρί που ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μίκαελ Κάρικ δεν θα δώσει το παρών στον τελικό της Ρώμης, ωστόσο ο Ρίο Φέρντιναντ αναμένεται να είναι στη βασική ενδεκάδα των «κόκκινων διαβόλων».

•Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κατακτήσει τρείς φορές το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ η Μπαρτσελόνα δύο. Συγκεκριμένα, το 1968 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 4-1 την Μπενφίκα, το 1999 την Μπάγερν Μονάχου με 2-1 και πέρυσι, το 2008 την Τσέλσι στα πέναλντι με 6-5 (1-1 η κανονική διάρκεια).
Από την άλλη πλευρά η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 1-0 την Σαμπτόρια για να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο το 1992, ενώ η τελευταία φορά που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν το 2006, όταν κέρδισε την Άρσεναλ με 2-1.


•Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα γίνουν λευκοί το βράδυ της 27ης Μαΐου. Μετά την κλήρωση που διεξήχθη, η Μπαρτσελόνα θεωρείται τυπικά γηπεδούχος και έτσι οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να επιστρατεύσουν τις λευκές τους εμφανίσεις.

Για τους προληπτικούς, να αναφέρουμε πως φορώντας τα λευκά, η Μάντσεστερ είχε επικρατήσει της Μπαρτσελόνα στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1991, με 2-1. Για τον αγγλικό σύλλογο είχε σκοράρει δις ο Μαρκ Χιούζ. Μάλιστα, το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία μια και ήταν ο πρώτος τίτλος που έπαιρνε αγγλική ομάδα μετά την εξορία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω της τραγωδίας του «Χέιζελ»…

•Στους προηγούμενους τελικούς των δύο φιναλίστ του Champions League, η τύχη τους είχε χαμογελάσει. Όλοι θυμούνται πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε το παιχνίδι με την Μπάγερν στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, ενώ και πέρυσι στον τελικό της Μόσχας, βγήκε νικήτρια από την διαδικασία των πέναλντι. Αντιθέτως, η «Μπάρτσα» προτού πανηγυρίσει το 2006 τη νίκη επί της Άρσεναλ, είχε δεινοπαθήσει βλέποντας τον τωρινό παίκτη της, Τιερί Ανρί, να χάνει σημαντικότατες ευκαιρίες για να τελειώσει το ματς (για χάρη της Άρσεναλ). Να δούμε φέτος ποιος θα έχει το «κοκκαλάκι της νυχτερίδας»…

Η «Χρυσή Βίβλος» του Τσάμπιονς Λιγκ

•1955/56 Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς 4-3
•1956/57 Ρεάλ Μαδρίτης – Φιορεντίνα 2-0
•1957/58 Ρεάλ Μαδρίτης - Μίλαν 3-2
•1958/59 Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς 2-0
•1959/60 Ρεάλ Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 7-3
•1960/61 Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα 3-2
•1961/62 Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 5-3
•1962/63 Μίλαν – Μπενφίκα 2-1
•1963/64 Ίντερ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
•1964/65 Ίντερ – Μπενφίκα 1-0
•1965/66 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν 2-1
•1966/67 Σέλτικ – Ίντερ 2-1
•1967/68 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπενφίκα 4-1
•1968/69 Μίλαν – Άγιαξ 4-1
•1969/70 Φέγενορντ – Σέλτικ 2-1 (1-1)
•1970/71 Άγιαξ – Παναθηναϊκός 2-0
•1971/72 Άγιαξ – Ίντερ 2-0
•1972/73 Άγιαξ – Γιουβέντους 1-0
•1973/74 Μπάγερν Μονάχου – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0 (1-1)
•1974/75 Μπάγερν Μονάχου – Λίντς 2-0
•1975/76 Μπάγερν Μονάχου – Σεντ Ετιέν 1-0
•1976/77 Λίβερπουλ – Γκλάντμαχ 3-1
•1977/78 Λίβερπουλ – Κλαμπ Μπριζ 1-0
•1978/79 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 1-0
•1979/80 Νότιγχαμ Φόρεστ – Αμβούργο 1-0
•1980/81 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
•1981/82 Άστον Βίλα – Μπάγερν Μονάχου 1-0
•1982/83 Αμβούργο – Γιουβέντους 1-0
•1983/84 Λίβερπουλ – Ρόμα 4-2 πέναλντι (1-1)
•1984/85 Γιουβέντους – Λίβερπουλ 1-0
•1985/86 Στεάουα Βουκουρεστίου – Μπαρτσελόνα 2-0 πέναλντι (0-0)
•1986/87 Πόρτο – Μπάγερν Μονάχου 2-1
•1987/88 Αιντχόβεν – Μπενφίκα 6-5 πέναλντι (0-0)
•1988/89 Μίλαν – Στεάουα Βουκουρεστίου 4-0
•1989/90 Μίλαν – Μπενφίκα 1-0
•1990/91 Ερυθρός Αστέρας – Μαρσέιγ 5-3 πέναλντι (0-0)
•1991/92 Μπαρτσελόνα – Σαμπτόρια 1-0
•1992/93 Μαρσέιγ – Μίλαν 1-0
•1993/94 Μίλαν – Μπαρτσελόνα 4-0
•1994/95 Άγιαξ – Μίλαν 1-0
•1995/96 Γιουβέντους - Άγιαξ 4-2 πέναλντι (1-1)
•1996/97 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Γιουβέντους 3-1
•1997/98 Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-0
•1998/99 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου 2-1
•1999/00 Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 3-0
•2000/01 Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 5-4 πέναλντι (1-1)
•2001/02 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Λεβερκούζεν 2-1
•2002/03 Μίλαν – Γιουβέντους 3-2 πέναλντι (0-0)
•2003/04 Πόρτο – Μονακό 3-0
•2004/05 Λίβερπουλ – Μίλαν 3-2 πέναλντι (3-3)
•2005/06 Μπαρτσελόνα –Άρσεναλ 2-1
•2006/07 Μίλαν – Λίβερπουλ 2-1
•2007/08 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 6-5 πέναλντι (1-1)
•2008/09 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ….


sport-fm.grΔιαβάστε Περισσότερα...

Αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του 3ου τελικού Μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού


Την Πέμπτη στις 22.30 το βράδυ θα διεξαχθεί οριστικά ο τρίτος τελικός της Α1 μπάσκετ στο Σ.Ε.Φ. ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναικό. Αυτό αποφάσισε σήμερα ο ΕΣΑΚΕ μετα τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών..............

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 21.30 αλλά το debate των πολιτικών αρχηγών την ίδια ημέρα ανάγκασε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να ψάξουν λύση, που τελικά δόθηκε με την μεταφορά του τζάμπολ κατά μία ώρα.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ σημειώνεται: "Ο ΕΣΑΚΕ σας ενημερώνει ότι ο 3ος τελικός του Πρωταθλήματος Μπάσκετ ΟΠΑΠ 2008-09 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα – Πέμπτη 28 Μαΐου 2009- και ώρα 22:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1".Διαβάστε Περισσότερα...

Κοινή Συνέντευξη Τύπου από τους επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ


Κοινή Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα παραχώρησαν σήμερα οι επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ για τις Ευρωεκλογές...................

Τη σημασία που δίνει η ΝΔ στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου, υπογράμμισε η επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος Μαριέττα Γιαννάκου, σε συνέντευξη μαζί με τους επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων και των άλλων κομμάτων, σημειώνοντας ότι όσο περισσότερους ευρωβουλευτές εκλέξει η ΝΔ τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή της χώρας στην Ευρώπη.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, η κα Γιαννάκου τόνισε ότι δύναμη της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο Ευρωκοινοβούλιο μετά την αναμέτρηση των ευρωεκλογών.

Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι έχει τεράστια σημασία να εκλέξει η ΝΔ όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές, καθώς «θα μπορέσουμε έτσι να υποστηρίξουμε με καλύτερο τρόπο τα εθνικά μας συμφέροντα στην ΕΕ και να αναλάβουμε περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», τόνισε η επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου.

Επίσης, ευχήθηκε η διεθνής οικονομική κρίση να μην αποτελέσει λόγο αποχώρησης περισσότερων ομάδων από το ΕΛΚ ή ενίσχυσης του εθνοκεντρισμού.

Έστειλε ακόμη μήνυμα στους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες χαρακτηρίζοντας «υποχρέωση» των πολιτικών δυνάμεων να καθοδηγήσουν τους ψηφοφόρους προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εύρος της αποχής, όπως καταγράφεται στις έρευνες κοινής γνώμης, η Μαριέττα Γιαννάκου μίλησε για «πρόβλημα» αλλά, όπως είπε, στην Ελλάδα, θα έχουμε το μικρότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Σχολίασε δε ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, ενώ η κατάσταση έχει επηρεαστεί από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα. Εξήγησε, δηλαδή, πως οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. «Η πολιτική δεν έχει μαγικό ραβδί» είπε και πρόσθεσε ότι «πολλές σημαντικές πολιτικές αποδίδουν καρπούς μακροπρόθεσμα». «Υπέρ της αποχής επιδρούν και τα Μέσα Ενημέρωσης τα οποία φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα. Τα δυσάρεστα τα αποδίδουν πάντα στις Βρυξέλλες και τα ευχάριστα στο εσωτερικό», συμπλήρωσε η κυρία Γιαννάκου. Κατέδειξε όμως τον σημαίνοντα ρόλο της ΕΕ στο μέλλον των κρατών - μέλων, αναφέροντας ότι η Ελλάδα «νίκησε τη φτώχεια και την ανασφάλεια χάρη στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε ερώτηση αν οι πολιτικές ομάδες στηρίζουν τον πρόεδρο της ΕΕ, με αφορμή σχετική συνέντευξη του Κ.Σημίτη, η κα Γιαννάκου είπε πως ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο έπεσε στη χειρότερη συγκυρία με την οικονομική κρίση και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, έκανε όμως καλή δουλειά και η ΝΔ τον στηρίζει.

Πρόσθεσε πως του ασκείται κριτική για λόγους πολιτικούς και το θέμα δεν είναι ποιόν υποστηρίζει ο κ. Σημίτης αλλά ποιόν υποστηρίζουν οι πολιτικές ομάδες και σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μας λέει ποιόν υποστηρίζει. Τόνισε πως οι διαφορές των ομάδων δεν φαίνονται από το αν υποστηρίζουν ή όχι τον κ. Μπαρόζο. «Υπάρχουν πλέον πολλές ομοιότητες. Στην Ευρώπη μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ η λέξη σοσιαλισμός έχει ιστορική μόνο σημασία. Αντίστοιχα δεν υπάρχει πλέον και η έννοια της κλασικής δεξιάς». Πρόσθεσε δε λέγοντας ότι «εμείς είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν ενοχοποιούμε τους άλλους για τις απόψεις τους».

Ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι οι Ευρωεκλογές χαρακτηρίζονται από τρία διακυβεύματα. Το πρώτο αφορά το είδος της απάντησης που θα δοθεί στην οικονομική κρίση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη», ανέφερε. Ως δεύτερο διακύβευμα των εκλογών χαρακτήρισε την πορεία που θα πάρει η χώρα. «Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και αυτή η αλλαγή να προετοιμαστεί από τις ευρωεκλογές», είπε. Το τρίτο διακύβευμα, είναι η συμμετοχή στις εκλογές, ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι δεν νοείται Ευρώπη χωρίς συμμετοχή. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών τονίζοντας: «ελάτε να ψηφίσετε, ό,τι κι αν ψηφίσετε». Χαρακτήρισε, ωστόσο, υποκριτική τη στάση ορισμένων για την αποχή και υπογράμμισε ότι ορισμένοι σπρώχνουν τον κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση γιατί φαίνεται ότι τους βολεύει.

Ο κ.Παπακωνσταντίνου διευκρίνισε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Σύμφωνο Σταθερότητας, λέγοντας ότι δεν προτείνει την χαλάρωσή του αλλά τη μετεξέλιξή του. «Δεν είναι οι Πλάκες του Μωυσή, πρέπει να αναθεωρηθεί και να μπολιασθεί από την ατζέντα της Λισσαβόνας», σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να στηρίξει τον κ. Μπαρόζο αλλά όπως παραδέχτηκε δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εναλλακτική υποψηφιότητα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Ο κ.Παπακωνσταντίνου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αποκαλύπτει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει μετά τις ευρωεκλογές, διερωτώμενος: «δεν πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ποίοι θα είναι οι νέοι φόροι;».

Άσκησε επίσης κριτική στην οικονομική πολιτική με την αφορμή της δημοσίευσης των προτάσεων του ΔΝΤ. «Αυτά δεν τα λένε τα παπαγαλάκια του ΠΑΣΟΚ αλλά τα παπαγαλάκια των διεθνών οργανισμών», είπε.

Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Ευάγγελος Κατσιάβας σημείωσε ότι το κύριο διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι να βγουν αποδυναμωμένες οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προοπτική διεξόδου ο αγώνας του λαού. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ, αφού σειρά συνθηκών της έχει παγιώσει το οικονομικό μοντέλο της ελεύθερης αγοράς. Επανέλαβε, παράλληλα, τη θέση του ΚΚΕ για αποδέσμευση της χώρας από την Ευρώπη και τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής έκανε λόγο για την ύπαρξη κοινωνικού ελλείμματος στην ΕΕ και κατηγόρησε τα δύο μεγάλα κόμματα ότι προτάσσουν τους οικονομικούς στόχους έναντι των κοινωνικών. «Η ΕΕ βρίσκεται σήμερα σε σταυροδρόμι λόγω της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής κρίσης», ανέφερε και σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει πάρει λάθος δρόμο και πάσχει από δημοκρατικό έλλειμμα. Τόνισε δε ότι οι λαοί αντιμετωπίζονται από την ηγεσία της ΕΕ σαν ανώριμοι καθώς αποφεύγονται τα δημοψηφίσματα.

Η επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ΛΑΟΣ Νίκη Τζαβέλλα χαρακτήρισε ιστορική για την Ευρώπη την προσεχή πενταετία, καθώς μέσα σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να αποφασιστεί το νέο οικονομικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ανέφερε, μάλιστα ότι τα κράτη οδεύουν σε μια μέση λύση μεταξύ αυτορρύθμισης της αγοράς και κρατικής παρέμβασης. Σημείωσε ότι το σημαντικό για τον ΛΑΟΣ είναι η παραγωγή συγκεκριμένων προτάσεων για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της μετανάστευσης. Και η κυρία Τζαβέλλα αναφέρθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας λέγοντας ότι ο ΛΑΟΣ προτείνει τη μετακύλιση των αμυντικών δαπανών της χώρας στην ΕΕ.

Διαβάστε Περισσότερα...

Χρήστος Μαλαπάνης: «Υπό την ίδια σκέπη οι εορτασμοί για τη θυσία του Παπαφλέσσα»


Στο θέμα του διπλού εορτασμού της επετείου της θυσίας του Παπαφλέσσα και των συμπολεμιστών του, σε Μανιάκι και Ταμπούρια, αναφέρεται με ερώτησή του προς τον νομάρχη Μεσσηνίας, κ. Δ. Δράκο, ο νομαρχιακός σύμβουλος, κ. Χρ. Μαλαπάνης. Προτείνει κοινό εορτασμό με παράλληλες εκδηλώσεις και στις δυο περιοχές, δημιουργία «θεματικού πάρκου», που θα αναδεικνύει τα ιστορικά γεγονότα κι εντατικοποίηση των οργανωμένων επισκέψεων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται:...................«Για μια ακόμη χρονιά γίναμε μάρτυρες μιας διπλής γιορτής στον τόπο θυσίας του Παπαφλέσσα και των παλικαριών του πριν από 184 χρόνια.

Όσο μεγάλη και αν είναι η υπερηφάνεια και η τιμή που νιώθουμε και απονέμουμε για την "Λεωνίδιο Μάχη" της σύγχρονης Ελλάδας είμαι σίγουρος ότι πρέπει να τις εκδηλώνουμε ενιαία.

Το παραπάνω είναι κυρίως ηθική υποχρέωσή μας μια και εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης Ιστορίας μας (κήρυξη Επανάστασης, μάχη στο Μανιάκι, ναυμαχία του Ναυαρίνου) που σημάδεψαν την πορεία της χώρας μας έγιναν στον τόπο μας.

Εκτιμώ ότι η ανάληψη πρωτοβουλίας για κοινό εορτασμό είναι υποχρέωση του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου και πρέπει να συνοδεύεται:

α) Από εκδηλώσεις και στους δυο τόπους (Ταμπούρια, Μανιάκι) μια και ο καθένας έχει τον ιστορικό του ρόλο.

β) Από την δημιουργία "θεματικού πάρκου" στην ευρύτερη περιοχή όπου θα αναδεικνύονται τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη Μεσσηνία στην Επανάσταση του 1821, τους ηγέτες που ανέδειξε και κυρίως η ίδια η μάχη του Μανιακίου.

γ) Εξασφάλιση επισκεψιμότητας στα σημεία των μαχών και καθιέρωση ημερήσιας εκδρομής κυρίως των Σχολείων στην περιοχή.

Αυτές οι πρωτοβουλίες που κατά την εκτίμησή μας θ' αναδείξουν και το ιστορικό γεγονός, αλλά και την ίδια την περιοχή μπορεί και πρέπει να γίνουν με αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Συμφωνείτε;».Διαβάστε Περισσότερα...

Κυρίαρχος του παιχνιδιού ο Δημήτρης Δράκος...


Κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού στη Μεσσηνία είναι ο νομάρχης, Δημήτρης Δράκος, όχι μόνο στη συνοχή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μεταξύ των άλλων κομμάτων και των παρατάξεών τους σε διάφορους Φορείς που δραστηριοποιούνται στον Νομό.


Η εκτίμηση αυτή έχει διατυπωθεί τόσο στη Ρηγίλλης όσο και στο Μαξίμου κι έχει πειστεί ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, για τις πολιτικές ικανότητες του κ. Δράκου................


Αυτό δημιουργεί το... τετελεσμένο, πως ο Δημήτρης Δράκος θα είναι και πάλι υποψήφιος νομάρχης στις νομαρχιακές εκλογές του 2010. Φυσικά θα επιλεγεί και πάλι για πρόεδρος της ΕΝΑΕ από τη Νέα Δημοκρατία, εάν κι εφόσον το επιτρέψουν (τότε) τα εκλογικά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή εκλεγμένη Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο του κ. Δράκου, ισχύει ο σχεδιασμός, που είχε γίνει, αλλά, όλα «πάγωσαν», όταν η Κυβέρνηση αποφάσισε την... αναστολή αυτής της μεταρρύθμισης.Τα... συν του Δράκου

Οι συζητήσεις, που έχουν γίνει μεταξύ κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης και του κόμματος (λίγο πριν από την περίφημη απεργία των Νομαρχιών όλης της χώρας), κατέληξαν σε μία συνισταμένη, ότι, ο κ. Δράκος έχει καταφέρει:

Να κρατά ισορροπίες μεταξύ των βουλευτών της Ν.Δ. στη Μεσσηνία.

Να μην έχει ταυτιστεί το όνομά του με εσωκομματικές «φαγωμάρες».

Να έχει καλές σχέσεις με τα στελέχη των άλλων κομμάτων (από την εποχή του Σταύρου Μπένου!).

Να έχει καλές έως ουδέτερες σχέσεις με Κοινωνικούς Φορείς κι επιχειρηματίες, χωρίς ποτέ να έχει κατηγορηθεί για σκάνδαλα.

Να καλύπτει την... ανεπάρκεια των αντινομαρχών του.

Να συνεργάζεται με τους δημάρχους και τον εκάστοτε περιφερειάρχη.

Να «παίρνει» στις εκλογές υψηλότερο ποσοστό από της Ν.Δ. στις εθνικές εκλογές.

Τα... πλην του Δράκου

Τα προβλήματα, τα οποία επισημάνθηκαν, έχουν να κάνουν με τις γενικότερες εσωκομματικές διαφορές των Νεοδημοκρατών, καθώς και με τις ενδοπαραταξιακές φιλοδοξίες ορισμένων, οι οποίοι είτε καθοδηγούμενοι, είτε με προσωπική τους απόφαση βλέπουν να μην εγκαταλείπεται η θέση του νομάρχη από τον κ. Δράκο, ο οποίος στο τέλος της θητείας του θα «μετρά»... 14 χρόνια ως νομάρχης!

Μάλιστα, στα «αυτιά» της Ρηγίλλης έφτασε το «μήνυμα» ότι, ενδεχομένως να υπάρξει «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο και στη Νομαρχία. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι, κατά καιρούς γίνεται προσπάθεια να... τραβηχτεί το χαλί (της Ν.Δ.) κάτω από τα πόδια του κ. Δράκου από γνωστούς «συντρόφους» του.

Μετά τις ευρωεκλογές θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση του πρωθυπουργού με τον νομάρχη Μεσσηνίας, ενώ ο κ. Δράκος θα έχει συνεργασία με τον Μεσσήνιο υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπη Παυλόπουλο, για θέματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για τον ρόλο που θα του ανατεθεί στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, το μεγάλο «ατού» του κ. Δράκου, είναι τα υψηλά ποσοστά να καταγράφει στις νομαρχιακές εκλογές. Τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ υψηλότερα του κόμματος της Ν.Δ. στον Νομό, παρά το γεγονός ότι καταρτίζει ψηφοδέλτιο με «αμιγώς» Νεοδημοκράτες.

Βεβαίως, μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπίσει «αντάρτικο» ψηφοδέλτιο. Έχει, όμως, «εμβολίσει» τα άλλα κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανά τετραετία διαμάχες στο εσωτερικό του.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, κάθε τετραετία έχει διαφορετικό αντίπαλο, αφού δεν υπάρχει συνεχής και με ομοιογένεια Αξιωματική Αντιπολίτευση στη Νομαρχία.Οι βουλευτές και οι... άλλοι

Αυτό που έχει δώσει αρκετούς πόντους στον κ. Δράκο είναι ότι, οι βουλευτές του Νομού έχουν από τη μία πλευρά το κεφάλι τους ήσυχο, αλλά, από την άλλη θα προτιμούσαν να ήταν «δικός» τους.

Η ισχυρή προσωπικότητα του κ. Δράκου «εξασθενεί» κάθε προσπάθεια, που γίνεται, ώστε να... τεθεί υπό έλεγχο κάποιου βουλευτικού ή και υπουργικού γραφείου, ακόμα κι όταν ασκείται πίεση από κομματικά στελέχη του Νομού.

Ωστόσο, οι βουλευτές προτιμούν τον κ. Δράκο, παρά κάποιον, ο οποίος θα είναι ταυτισμένος και ως εκ τούτου εξαρτημένος από ένα βουλευτικό γραφείο. Όπως λέει και ο λαός κι εδώ ισχύει απόλυτα: «Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Μόνο που στην περίπτωση αυτή ο φόβος έχει... ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Δράκος!


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Ομιλία του Δημήτρη Κουσελά στην Αθήνα τη Δευτέρα 1η Ιουνίου


Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς θα μιλήσει σε συγκέντρωση πολιτικών του φίλων και ψηφοφόρων του Κινήματος, στο ξενοδοχείο Athens Imperial, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7.30 μμ...


Διαβάστε Περισσότερα...

Τετ-a-Τετ Αντώνη Σαμαρά Και Ντόρας Μπακογιάννη στο συνέδριο του Economist!


Χαμόγελα αντάλλαξαν χθες στο συνέδριο του Economist στο οποίο παραβρέθηκαν η υπουργός Εξωτερικών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός Πολιτισμού, κ. Αντώνης Σαμαράς.
Η συνάντησή τους παρέμεινε στο… πνεύμα «από μακριά κι αγαπημένοι», ειδικά δε αφού είχαν σημαντικές τοποθετήσεις να κάνουν στα βασικά θέματα του συνεδρίου που αφορούσαν στην οικονομική κρίση, ενεργειακά ζητήματα και εξωτερική πολιτική..............


Μήνυμα τόσο στην ΠΓΔΜ όσο και στην Τουρκία έστειλε από το βήμα του συνεδρίου του «Economist» η υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι η πλήρης ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. προϋποθέτει την πλήρη προσαρμογή στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. «Πλήρης συμμόρφωση, πλήρης ένταξη», είπε η υπουργός για την ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων, τονίζοντας ότι, «το μήνυμα αυτό το στέλνουμε και στην ΠΓΔΜ και στην Τουρκία».
Η κα Μπακογιάννη τόνισε ακόμη ότι, η Ελλάδα στηρίζει την κυπριακή πολιτική ηγεσία και υποστηρίζει την εξεύρεση μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό, μιας λύσης που θα είναι «καθαρά κυπριακή».

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, προέβαλε ως λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης την αλλαγή των κυρίαρχων νοοτροπιών.
«Πρέπει να αλλάξουν κυρίαρχες νοοτροπίες παντού στον κόσμο. Κι αυτό απαιτεί πολιτισμικές αλλαγές, ψυχολογικές ανατροπές και ιδεολογικές μετατοπίσεις», τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού. Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι για να υπάρξει «επανεκκίνηση» της διεθνούς οικονομίας, πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι βασικές προτεραιότητες παντού.


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Πέθανε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης


Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 68 ετών ο βουλευτής Β' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ Μιχάλης Παπαγιαννάκης, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η ΚΠΕ του ΣΥΝ ανακοίνωσε ότι αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πολιτική κηδεία του Μιχάλη Παπαγιαννάκη στο Δημοτικό Νεκροταφείο Καλλιθέας.................


Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης γεννήθηκε την Καλαμάτα, στις 19 Αυγούστου 1941. Σπούδασε νομικά, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες σε Αθήνα, Μονπελιέ και Παρίσι.Από το 1967 μέχρι το 1970, ήταν βοηθός στο Πανεπιστήμιο το Παρισιού και την περίοδο 1970-1980, επιμελητής και ερευνητής στο Institut Agronomique Mediterraneen του Μονπελιέ της Γαλλίας. Το διάστημα 1979-1982, δίδαξε στο Κέντρο Ισλαμικών και Αραβικών Σπουδών, ενώ από το 1981 μέχρι το 1989, δίδασκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Πάντειο και έχει συνεργαστεί και αρθρογραφήσει στο Βήμα, τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, το Αντί, την Αυγή και τον Πολίτη.

Την περίοδο 1960-63 ήταν μέλος ΕΔΑ. Κατά τη στρατιωτική χούντα (1967-1973) εντάχτηκε στη Δημοκρατική Aμυνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ, καθώς επίσης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Εθνικής Γραμματείας της. Εντάχθηκε στον Συνασπισμό, έγινε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του, καθώς και της Πολιτικής Γραμματείας του.

Εξελέγη ευρωβουλευτής του ΣΥΝ στις ευρωεκλογές του 1989, του 1994 και του 1999. Στις εκλογές του 2007 εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών, τρίτος σε σταυρούς μέσα στο κόμμα του.

Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, αντιπρόεδρος της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων.

Τον Ιανουάριο του 1992, εξελέγη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης έχει συμμετάσχει ως μέλος στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Αναφορών, καθώς και στην Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία.

Στις 28 Ιουνίου 1992, στο Συνέδριο του Συνασπισμού, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτρορπής (ΚΠΕ) του κόμματος, αλλά δέκα μέρες αργότερα, στις 8 Ιουλίου, απέρριψε πρόταση της προέδρου Μαρίας Δαμανάκη και δεν έθεσε υποψηφιότητα για την Πολιτική Γραμματεία.

Έχει διατελέσει, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΛΕΕΕ), που αποτελεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Κίνησης, υπερκομματικής ευρωπαϊκής οργάνωσης με έδρα τις Βρυξέλλες.

Τον Ιούνιο του 1997, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας ''Ιπεκτσί'' για τη δραστηριότητά του υπέρ της προσέγγισης της Ελλάδας με την Τουρκία.

Το 1999, έγινε πρόεδρος του ΕΛΕΕΕ. Επίσης ανέλαβε πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ουγγαρίας.

Το Δεκέμβριο του 2004, στο 4ο Συνέδριο του Συνασπισμού, έθεσε υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, αλλά δεν κατόρθωσε να εκλεγεί, συγκεντρώνοντας 368 ψήφους (ποσοστό 33,18%) έναντι 649 ψήφων (58,52%) του Αλέκου Αλαβάνου, που εξελέγη πρόεδρος. Στο ίδιο συνέδριο, επανεξελέγη μέλος της ΚΠΕ του κόμματος και λίγες ημέρες μετά, επανεξελέγη μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.

Το Φεβρουάριο του 2008, στο 5ο Συνέδριο του κόμματος επανεξελέγη μέλος της ΚΠΕ.


«Ο Μιχάλης υπήρξε μια συνεπής και νηφάλια φωνή της Ανανεωτικής Αριστεράς. Διακρίθηκε για την ανεξαρτησία της γνώμης του, το ανοιχτό μυαλό του, τις ριζοσπαστικές του θέσεις. Σταθερά προσηλωμένος στις ιδέες της ανανέωσης, της οικολογίας, του ευρωπαϊσμού, υπήρξε πάντα ένας λαμπρός αγωνιστής. Ηγετικός στέλεχος της ΕΑΡ και μετά του Συνασπισμού, πάλεψε με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια για μια σύγχρονη φυσιογνωμία της Αριστεράς» αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΝ και καταλήγει:

«Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΝ θα θυμούνται πάντα τον ευθύ του λόγο, τις πλούσιες γνώσεις του, τη μαχητική του παρουσία. Θα ξέρουν ότι ο Μιχάλης θα είναι πάντα μαζί μας στους δύσκολους δρόμους για μια Αριστερά που πιστεύει στο σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο».

«Η απώλειά του είναι μεγάλη για όλους όσοι πίστεψαν και πιστεύουν ότι ο αγώνας για την δημοκρατία και ένα καλύτερο μέλλον είναι διαρκής» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας σε συλλυπητήριο μήνυμά του.

«Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης υπήρξε τολμηρός στοχαστής και μαχητής ιδεών. Άνοιξε δρόμο ιδεολογικής και αγωνιστικής συνέπειας, πολιτικού ήθους, κοινωνικής συμμετοχής, διεκδίκησης και προσφοράς. Γνήσιος μαχητής της Αριστεράς, πάλεψε με θάρρος και ψυχή για προσωπικά και συλλογικά οράματα, αλλά και για τις ακλόνητες αξίες της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης και της Αξιοπρέπειας» αναφέρει ο κ. Παπούλιας και εκφράζει στους οικείους του τη βαθύτατη θλίψη του.

«Η Βουλή των Ελλήνων και η ελληνική πολιτική ζωή έχασαν σήμερα ένα σημαντικό πολιτικό και έναν εξαίρετο άνθρωπο» δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας και πρόσθεσε:

«Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης υπηρέτησε με γνώση, δύναμη, θάρρος και αποτελεσματικότητα την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη δημοκρατία, τις ιδέες του και τον πολιτικό του χώρο. Διακρίθηκε στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις πολιτικές και ανθρώπινες αρετές του. Πίστευε στη δύναμη της λογικής πειθούς και στην επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων. Η ηπιότητα του χαρακτήρα του ήταν από τις ισχυρότερες αρετές του. Ενέπνεε πάντα εμπιστοσύνη, σεβασμό και πειθώ. Κυριαρχούσε έτσι συχνά στην πολιτική συζήτηση χωρίς να προσπαθεί ποτέ να επιβληθεί. Η Ελλάδα και η Ευρώπη χάνουν έναν σημαντικό εργάτη της οικοδόμησης ενός καλύτερου, πιο ανθρώπινου αύριο».

«Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή με μαχητικό πνεύμα, αλλά και νηφαλιότητα για τις ιδέες και τα οράματά του: Για τη Δημοκρατία, την ευρωπαϊκή Αριστερά της ριζοσπαστικότητας και της ανανέωσης, την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία. Στους συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Είναι μια μεγάλη απώλεια ενός καλού φίλου, ενός πολιτικού με ήθος, ενός ενεργού πολίτη που πάλεψε για την πρόοδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια για το θάνατο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, με τον οποίο με συνδέουν αγωνιστικές αναμνήσεις των μαθητικών και φοιτητικών μου χρόνων. Ανεξάρτητα από τις διαφορές μας η αντιπαράθεσή μας ήταν πάντα σε αμιγώς πολιτικά πλαίσια» αναφέρει η γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα σε τηλεγράφημα που απέστειλε την οικογένεια του εκλιπόντος.

«Ένας τίμιος εκφραστής της αριστερής ιδεολογίας, ένας καλός συνάδελφος στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο έφυγε. Ο καθαρός του λόγος ήταν μια όαση στις άτακτες κραυγές που ακούγονται απ΄ τον χώρο που εκπροσωπούσε. Θα τον θυμόμαστε με πολύ σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.
Διαβάστε Περισσότερα...

Συνέντευξη Τύπου για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα


Συνέντευξη Τύπου δόθηκε σήμερα στο ΥΠ.ΠΟ. με τη συμμετοχή του Υπουργού Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, για το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ετοιμάζεται να διανύσει, τον Ιούλιο, τη 15η χρονιά του, ελπίζοντας και στην θεσμική του κατοχύρωση, που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στον, υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμό του.

Στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού, από τις 16 έως 26 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα.................


ανέβουν είκοσι παραστάσεις με έντεκα σχήματα από διαφορετικές χώρες, συνδυάζοντας γνωστά ονόματα της διεθνούς σκηνής με νέους χορογράφους. Κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης του προγράμματος, ο υπουργός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε ότι η χρηματοδότηση της διοργάνωσης, για τα επόμενα χρόνια, θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση θα είναι, ονόματα σύμβολα του σύγχρονου χορού, όπως η Μαντλίν Μονιέ και ο Ζοζέφ Νατζ, ο διεθνούς φήμης Ξαβιέ Λε Ρουά, ο Σαμπούρο Τεσιγκαουάρα (από τους κορυφαίους Ιάπωνες χορογράφους, που φέρνει στην Καλαμάτα το τελευταίο του έργο, βασισμένο στον «Ανδαλουσιανό σκύλο» του Μπουνιουέλ), καθώς επίσης η Ιάζμιν Βάρντιμον (κορυφαία του βρετανικού χοροθεάτρου) και μια ομάδα νέων Ιρακινών χορευτών, οι Iraqis Boys, με χορογράφο τον Μουχανάντ Ρασίντ (όλοι πολιτικοί μετανάστες), που αναζητούν με την τέχνη τους τη γλώσσα, που θα εκφράζει την ιστορία της πατρίδας τους.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν στο Φεστιβάλ δύο Έλληνες καλλιτέχνες, που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ο Αντώνης Φωνιαδάκης με τη δική του εκδοχή για την «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Στραβίνσκι και η Κατερίνα Παπαγεωργίου με το «σόλο για δύο σώματα».

Στα παράλληλα προγράμματα του Φεστιβάλ, αναμένεται η διάλεξη από τη θεωρητικό Μπογιάνα Κουνστ, του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα, με θέμα τον ορισμό του σύγχρονου χορού στην εποχή μας (ιδιαίτερα στα Βαλκάνια).

Καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ είναι η Βίκυ Μαραγκοπούλου. Η δε, διοργάνωση υπάγεται στη δημοτική επιχείρηση «Φάρις» του δήμου Καλαμάτας, απ΄όπου χρηματοδοτείται σε ένα ποσοστό. Η κύρια χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο εξοφλήθηκε οφειλή 230.000 ευρώ της περσινής σεζόν και, όπως εξήγγειλε σήμερα κ. Σαμαράς, έχει ήδη δρομολογηθεί η πρώτη δόση, ύψους 250.000 ευρώ, για τη φετινή διοργάνωση. Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να εξοφληθεί και η δεύτερη δόση, ύψους 230.000 ευρώ.


***Η φωτο είναι από τον Παναγιώτη Μπαμπαρούτση - mustmaganine.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Η sexy Έφη Κυριάκου Playmate 2009!Η 21χρονη μελαχρινή καλλονή από την Κρήτη, Έφη Κυριάκου, στέφθηκε Playmate 2009!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ.............

Super Star 2009 στέφθηκε η Χρύσα Δρακάκη, Playgirl 2009 η Εύα Δελλή, Αναπληρωματική Playmate 2009 η Σοφία Μήτρου, ενώ Miss Playboy 2009 στέφθηκε η Νέλλη Καραμάνη.Διαβάστε Περισσότερα...

Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 91-64. Και την Πέμπτη, νίκη, κούπα και «Triple Crown»!!!...


Με μια εξαιρετική εμφάνιση Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής (91-64) και του δεύτερου παιχνιδιού της σειράς των τελικών των πλέι οφ κόντρα στον Ολυμπιακό και πλέον απέχει μόλις μια νίκη από την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος...
Πρωτάθλημα το οποίο θα σημάνει και το δεύτερο «Triple Crown» στην ιστορία του «τριφυλλιού»!!!...
Τα δεκάλεπτα: 21-11, 39-29, 59-41, 91-64.Διαβάστε Περισσότερα...

Σε λίγο, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ


Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21:30 ANT1-NovaΣΠΟΡ FM 94,6) στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» έκαναν το break (69-67) στο πρώτο ματς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον φαντάζουν το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου...............


Αν οι Πρωταθλητές Ευρώπης και Κυπελλούχοι Ελλάδος πάρουν σήμερα τη νίκη και κάνουν το 2-0, τότε θα τους απομένει μόνο η... απονομή. Διαφορετικά, η σειρά θα αρχίσει και πάλι από την αρχή.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λίγο μετά το τέλος της πρώτης αναμέτρησης, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και αφού πρώτα τους έδωσε συγχαρητήρια, τους επισήμανε τα λάθη που έκαναν και τους ζήτησε στο δεύτερο παιχνίδι να είναι πιο προσεκτικοί. «Μπράβο σας για όσα καταφέρατε σήμερα. Έχουμε κάνει απλώς το 1-0 και θέλουμε ακόμη δύο νίκες. Για να μπορέσουμε να τις πάρουμε θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί γιατί σήμερα κάναμε πολλά λάθη», ήταν τα λόγια του «Ζοτς», ο οποίος περιμένει σήμερα από τους παίκτες του να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις λάθος επιλογές του και να τρέξουν στον αιφνιδιασμό. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Σέρβο κόουτς, ο οποίος μαζί με τους παίκτες του θα δουν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ περισσότερους από 18.000 οπαδούς του «τριφυλλιού».

Στον Ολυμπιακό υπάρχει απογοήτευση έπειτα από το 0-1 του πρώτου αγώνα, αλλά και πίστη πως η σειρά μπορεί να έρθει και πάλι στα μέτρα τους. Φτάνει οι «ερυθρόλευκοι» να πάρουν ένα παιχνίδι στην έδρα του μεγάλου τους αντιπάλου. «Όπως ήρθαν αυτοί στο πρώτο παιχνίδι και μας κέρδισαν, έτσι πρέπει να πάμε και εμείς στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα τους σε αυτή τη σειρά και να τους κερδίσουμε. Διαφορετικά με 0-2 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα» έλεγαν στις συζητήσεις τους οι παίκτες και φαίνεται πως αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Πειραιώτες. Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Ιγκορ Μιλόσεβιτς είναι και πάλι εκτός και όπως όλα δείχνουν, οι δύο τους δεν θα καταφέρουν να βοηθήσουν σε κανέναν τελικό την ομάδα τους. Ακόμη και αν αυτοί φτάσουν στα πέντε παιχνίδια.

Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, ουσιαστικά όλα θα κριθούν, αφού πολύ δύσκολα θα καταφέρει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, όντας πίσω στο σκορ με 2-0. Αν πάλι, οι «ερυθρόλευκοι» πάρουν τη νίκη, τότε θα είναι σαν τα δύο πρώτα παιχνίδια να μην έχουν γίνει, αφού η σειρά θα ξεκινάει και πάλι από την αρχή.


http://www.sport-fm.gr/article/178161
Διαβάστε Περισσότερα...

PLAYMATE OF THE YEAR 2009!


Απόψε το βράδυ ετοιμαστείτε για μία... καυτή νύχτα!!!
Δώδεκα καλλίγραμμες κοπέλες διαγωνίζονται στα φετινά Playmate, που θα πραγματοποιηθούν στο νυχτερινό κέντρο «Ιερά Οδός» και θα μεταδοθούν ζωντανά από το Star στις 21:00 (αλλά και από την ιστοσελίδα του playboy.gr)

Οι δώδεκα καλλίγραμμες φιναλίστ...............


θα παρελάσουν με αποκαλυπτικά μαγιό και βραδινά σύνολα για να διεκδικήσουν έναν από τους τέσσερις, εγκεκριμένους από τη διεθνή διοργάνωση, τίτλους: “Playmate 2009”, “Super Star”, “Playgirl”, “Αναπληρωματική Playmate 2009”.

Τα καλλιστεία αυτά δικαιώνουν την ύπαρξή τους κάθε χρόνο αφού για τις περισσότερες κοπέλες που κερδίζουν όχι απαραίτητα τον πρώτο τίτλο, αποτελούν αφετηρία μιας επιτυχημένης καριέρας στο μόντελινγκ ή γενικότερα στα ΜΜΕ (Κάτια Ζυγούλη, Βάσια Λόη, Ιωάννα Λίλη, Χρυσάνθη Ντάφλα, Βιβή Τσιάμη, Έλσα Τόλη, Νάταλι Θάνου, Γκρέτα Τσέτη κ.α.).

Τα Playmate έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997. Σε κάθε διοργάνωση έρχεται για να τιμήσει την εκδήλωση μία από τις κοπέλες που έχει διακριθεί στον Διεθνή Διαγωνισμό. Για την εκλογή της Miss International Playmate αντιπροσώπους στέλνουν κάθε χρόνο 32 χώρες (Αυστρία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Κολομβία, Κούβα, Τσεχία, Δανία, Αγγλία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ινδονησία, Τζαμάικα, Ιαπωνία, Λετονία, Μάλτα, Νορβηγία, Παναμάς, Φιλιππίνες, Πολωνία, Ρωσία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Βιετνάμ).

Τα Playmate οργάνωσε το 1953 ο τότε άγνωστος καλλιτεχνικός ρεπόρτερ και τώρα πάμπλουτος και πασίγνωστος εκδότης, Χιού Χέφνερ.

Από τον διαγωνισμό Playmate των ΗΠΑ, που έχει μεγάλη ιστορία στο χώρο της ομορφιάς, ξεκίνησε το 1953 η τότε άγνωστη ξανθούλα Νόρμα - Τζιν Μπέικερ και μετέπειτα σούπερ σταρ Μέριλιν Μονρόε. Αλλά και η σεξοβόμβα Τζέιν Μάνσφιλντ (Playmate 1955), Έρικα Ελένιακ (Baywatch - Playmate 1989), η πληθωρική Πάμελα Άντερσον (Baywatch - Playmate 1990), το πολυσυζητημένο μοντέλο Άν Νικολ Σμιθ (Playmate 1992 & Playmate of the year 1993) και οι ηθοποιοί Τζένι Μακ Άρθι (Playmate 1993 & Playmate of the year 1994), Ντόροθι Στράτεν (Playmate 1979 & Playmate of the year 1980).

Θα χορέψει 16μελές μπαλέτο του Κάρολι Βάμος.

Σκηνοθεσία: Σάκης Σιάρκος, Θανάσης Μίλησης
Κείμενα: Νίκος Παπαδημητρίου
Αρχισυνταξία: Θέμης Μάλλης
Σκηνικά: Μιχάλης Αθανασιάδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θεόφιλος Μουζάκης
Styling: Διονύσης Χρυσικόπουλος
Υπεύθυνος συντονισμού των υποψηφίων: Χρήστος Μάντακας
Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Βενιός
Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Φλωριώτης


Διαβάστε Περισσότερα...

Greece: 2009 Article IV Consultation Concluding Statement of the Mission


After years of strong growth, the Greek economy is entering a downturn. During the upswing, per-capita incomes approached the euro-area average. This occurred in an unusually benign global environment with ample liquidity and low interest rates. However, with limited reforms and insufficient policy adjustment, competitiveness deteriorated. Consequently, catching up was largely financed by debt, generating large fiscal and external imbalances. The current global crisis has started to affect Greece and marks a turning point in economic conditions going forward. Necessary policy adjustments are inevitable to correct the imbalances. Delaying adjustment could lead to extended slow growth.

The outlook remains uncertain but a slowdown is underway............


1. Prospects are sobering. The mission projects growth between -1 and -2 percent in 2009 with a recovery beginning late in 2010. Consumer and business confidence, industrial production, and retail sales have dropped sharply as in other euro-countries. But Greece has felt the downturn with some delay due to high real wage growth and reliance on small and medium-sized enterprises that have responded sluggishly to the global shock. Nevertheless, Greece is highly integrated with the euro area, which is experiencing a sharp recession. Thus, decoupling is unlikely as the effects of the global financial crisis spill over to the domestic economy and trade remains weak. Compounding these effects, high wage growth that provided support upfront is further eroding competitiveness. The balance of risks remains on the downside.

2. Medium-term recovery will likely be tepid in the absence of significant reforms. Greece is entering the downturn with large imbalances. High public sector debt has crowded out the private sector. Inflation persists above the trading partners’ average and structural rigidities imply costs that have contributed to the large current account deficit. These factors increase the likelihood of a prolonged period of slow growth.

3. Thus, Greece needs a comprehensive medium-term policy program to bolster confidence and boost potential growth. Key elements are: maintaining a sound banking system to support credit as demand revives; reducing pressures from public debt and deficits to create space for the private sector, while being careful to protect the poor with an adequate safety net; and lowering costs in bureaucracy, product, service, and labor markets to bolster competitiveness and speed up the recovery.

The banking system’s challenge is to manage well the growth slowdown

4. Greek banks have shown resilience, but also felt the effects of the crisis. The banking system as a whole has weathered the global financial crisis well, due to its traditional retail business models and lack of toxic assets. Nevertheless, banks experienced an increase in funding costs (compressing margins) as liquidity tightened in late-2008 while loan applications dropped when the private sector began deleveraging. The downturn in foreign and domestic economic activity raised impaired loans. In response, banks increased provisioning and profits declined.

5. The authorities’ response to the financial crisis has been appropriately pro-active. Greece was early to implement bank assistance, consistent with the EU framework:

• Deposit insurance per person per bank was increased from €20,000 to €100,000.

• Capital adequacy was boosted as banks could sell €5 billion (already substantially committed) of 5-year preference shares to the government with one state representative in the Board. The payout of ordinary dividends has been restricted to bolster capital further.

• Liquidity assistance was offered with €8 billion in special 3-year zero-coupon government bonds that can be collateralized for liquidity operations with the ECB.

• Debt guarantees were offered up to €15 billion.

In addition, supervisors have intensified monitoring and contacts with banks’ managements so that additional steps are implemented to further minimize risks, as appropriate.

6. The banking system appears to have enough buffers to weather the expected slowdown. Systemic risks appear contained and the profits of banks, capital cushions, and stepped-up provisioning should provide enough resources to absorb increased impaired loans (in Greece and Southeastern Europe (SEE)). Liquidity policies of the ECB are supportive, debt and interbank markets are slowly opening up, and there is still substantial room under the banking package.

7. Nevertheless, near-term operating conditions for banks could remain challenging, and vigilance is warranted. The operating environment is expected to be difficult as the world goes through the recession. Moreover, Greece could experience prolonged slow growth, and financial tightening could return. Thus, domestic credit quality may deteriorate further than envisaged, and portfolios in SEE could face pressures as local economies slow and their exchange rates shift. These risks need to be managed cautiously.

8. The mission’s policy recommendations are:

• Bank assistance: the package bolstered confidence. However, the government’s bank involvement should remain at arm’s length. To maintain sound lending, the state representative at the Board should refrain from advocating directed lending. While the take-up of the package has been moderate, it should be kept in place preemptively.

• Liquidity: the ECB’s provision of liquidity will not last indefinitely. Banks need to prepare an exit strategy to unwind positions as conditions improve.

• Cross-border issues: Greek banks have opportunities in SEE. But the region is now passing through a difficult adjustment, and commitment is needed to stay involved. All countries, including Greece, should avoid financial nationalism (indeed, all protectionism). The authorities are encouraged to continue developing strong relationships with Central Banks and supervisory colleagues in all SEE countries and to conduct crisis-management exercises with partner countries.

• The crisis resolution framework: the authorities should remain prepared to act if systemic pressures arise. Market solutions should be sought first (e.g. merging banks), and if public support for individual banks is required, this should minimize government involvement and spell out clear exit strategies.

• Financial Stability Report: we welcome the report now being prepared. We encourage this to become a regular feature, informing the public about the health of the financial system, and recommend the issuance of a simultaneous version in English and an update of the report at mid-year.

Fiscal consolidation cannot be postponed

9. The mission projects the headline deficit to widen and public debt to increase sharply. With current information and the growth outlook, and if no further measures are taken, we estimate a deficit of at least 6 percent of GDP in 2009, rising to over 7 percent in 2010. This “no-policy-change projection” includes measures to date but not potential future ones. The debt-to-GDP ratio would continue rising for many years, leading to difficult-to-manage fiscal pressures. This was reflected in spiking spreads on government bonds—and high funding costs for the country as a whole—as liquidity in financial markets tightened. Spreads are now easing, but a return to the low levels prior to the crisis is unlikely and risks of new spikes remain if policies are not strengthened.

10. We welcome the deficit-reducing measures of early 2009 and encourage further steps without delay. Durable measures taken so far, including moderating incomes policy, cuts in nonessential expenditure, and higher excises, could yield over 1 percent of GDP in saving—a welcome reduction in the underlying structural deficit.

11. The mission’s policy recommendations are:

• There is no room for fiscal stimulus. The government’s response to the crisis has rightly included protecting the most vulnerable groups with assistance to the unemployed and poor. But we advise against income transfers to high income groups. Measures such as subsidizing car sales or providing cash grants to new self-employed professionals do little for growth, but further increase the debt.

• Greece needs a coherent multiyear fiscal plan to place debt on a downward path. This cannot be done in one year, nor should it be, to avoid deepening the recession. But further measures are needed, which must be consistent, durable, of high quality, and forward looking, to lower underlying deficits and debt. This plan, assisted with progress in program budgeting and containing ambitious but realistic measures, should be well-communicated to the public and offer monitorable high-frequency milestones to establish a confidence anchor. With strong confidence, fiscal adjustment can be expansionary.

• The mission recommends annual adjustment of about 1½ percent of GDP in permanent measures beginning in 2010. This adjustment is required to place the debt ratio on a downward path by 2012. Automatic stabilizers can be allowed to operate around this adjustment path. The authorities should resist pressure to grant favors to special interest groups or specific sectors, which may become stronger with weak economic conditions.

• Measures must be of high quality:

Ø Tax effort: Efforts should focus on income that escapes taxation, which contributes to the weak public finances, and to spread the tax burden more fairly. Measures could include: (i) broadening tax bases by reducing exemptions and deductions; (ii) moving ahead decisively with taxing the self employed and the informal sector by using information cross-checking and presumptive taxation; (iii) increasing further selected excise taxes to the euro-area average; and (iv) suspending the corporate and personal income tax rate cuts of 1 percent a year through 2014 until the deficit is confirmed to be below 3 percent of GDP.

Ø Incomes policy: The wage bill is growing fast and the authorities need to increase efforts to moderate it to create room for the private sector. Thus, we recommend to: (i) continue wage moderation (extended to pensions)—through a signaling effect, such policy would help moderate wage and pension growth in the private sector as well and help restore competitiveness; and (ii) continue restrictive hiring policies to shrink payroll. From 2010, the government plans to implement a new wage-policy system for new hires, which should re-enforce expenditure containment.

Ø Social security reform: Social transfers are putting growing pressure on the budget, and the pension system is not actuarially balanced, requiring further policy action. (i) The reform just begun (merging 133 into 13 funds) is a welcome step in the right direction and can generate short-run savings if implemented tightly through issuing and requiring social security numbers for all citizens and services; cross-checking data for revenue enhancement; and accelerating the implementation of the new IT and accounting systems. Targets for this reform need to be quantified and published, so that the public can monitor progress. To address long-run pressures in social security associated with population aging, (ii) the Actuarial Authority should be provided with resources and data to prepare annual actuarial reports for all funds as an input for drafting the next year’s government budget. This report should be published so that citizens can monitor the status of social security. (iii) In parallel, the authorities need to prepare parametric reforms in dialogue with social partners, with quantified targets. Pension payments need to be brought in line with contributions to ensure that pensions of the next generation can be paid. This reform should not be postponed, considering that it can only be introduced gradually.

• Public enterprises. The authorities need to set a 5-year deadline to eliminate the public-enterprise operating deficits, which constitute an off-budget source of debt.

Structural reforms can help Greece reach its full potential

12. Structural reforms need to assist the recovery and boost the economy’s growth potential. Above euro-average inflation reflecting high administrative costs (captured by government), high margins (captured by employers), and high labor costs (captured by workers) has resulted in a significant competitiveness gap, with negative-sum gains for society as a whole. Restoring competitiveness requires ambitious and comprehensive reforms in all three areas, which will take time, commitment, and bold initiatives to build credibility and momentum. Key for success is a dialogue with social partners to increase buy-in and ownership of the agenda.

13. The mission’s policy recommendations are:

• The public administration should be streamlined and made more transparent. While progress has been made, including through selling the state airlines and restructuring the railway system, more ambitious and swift actions are needed to: (i) cut entities, reduce staffing, and limit political appointees to lower costs and increase the efficiency of the public sector; (ii) accelerate privatization of public enterprises to limit losses and public indebtedness; and (iii) place greater trust in the public by publishing more information, including financial statements of state enterprises and hospitals, to increase public acceptance.

• Product and service markets need to be further liberalized, by: (i) rationalizing legislation and accelerating actions cutting administrative burdens to facilitate a more efficient business environment; (ii) completing reforms and unbundling of network industries, which provide vital inputs to the entire economy; and (iii) ambitiously implementing the EU Services Directive to liberalize professional services, retail trade, and other activities that can significantly lower production costs.

• Labor market reforms are key to achieve lower unit labor costs. More government spending cannot compensate for high labor costs and solve the problem of unemployment. The authorities are encouraged to: (i) promote a tri-partite social contract between employers, unions, and the public sector, aimed at more cooperative bargaining to favor employment growth over income growth at this time, requiring understandings on wage moderation in return for investment and employment promotion; and (ii) facilitate more part-time work to boost participation of youths and women in the labor force.

The mission thanks the authorities and other interlocutors for their cooperation, extensive discussions, and hospitality.http://www.imf.org/external/np/ms/2009/052509.htm


Διαβάστε Περισσότερα...