Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010

Ο καιρός σε Φιλιατρά, Γαργαλιάνους, Κυπαρισσία.


Παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν χθες στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο (μεταξύ αυτών και στην Τριφυλία) σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα σήμερα:..................


Στα Φιλιατρά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 °C. Ωστόσο, η αισθητή θερμοκρασία όπως αποκαλείται και είναι η θερμοκρασία που νοιώθει το ανθρώπινο σώμα θα φτάσει τους 34 °C. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί εντάσεως μέχρι 3 Μποφόρ.

Στους Γαργαλιάνους η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 °C και οι άνεμοι, δυτικής κατεύθυνσης, θα φτάσουν τα 3 Μποφόρ.

Στην Κυπαρισσία η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 °C και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί εντάσεως μέχρι 2 Μποφόρ.

Διαβάστε Περισσότερα...

Συνήγορος του Πολίτη: Να κλείσουν τώρα οι παράνομες χωματερές. Διαπιστώσεις και προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων.


Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του για τα προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Παρά τη δέσμευση της Ελλάδας για κατάργηση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), έως το 2008, εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία αρκετοί από αυτούς, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο άμεσο μέλλον. Η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων δεν εγκυμονεί μόνο κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά υποβαθμίζει συστηματικά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
O Συνήγορος του Πολίτη ζητά την..................

άμεση παύση λειτουργίας και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των παράνομων ΧΑΔΑ.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι:
(α) αρκετοί ΧΑΔΑ παραμένουν ακόμη σε λειτουργία.
(β) καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
(γ) εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους υπεύθυνους δήμους.
(δ) κατά τον σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων.
(ε) κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση επηρεάζεται συχνά από κριτήρια σκοπιμότητας, όπως προεπιλογή του χώρου.
(στ) η αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων [Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.


Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διαχείριση αποβλήτων
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει περισσότερες από 100 αναφορές πολιτών με αντικείμενο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη χωροθέτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων διαχείρισης.
2. Η Ελλάδα είχε δεσμευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), μέχρι το τέλος του 2008. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε πρόσφατα από τις περιφέρειες της χώρας να κλείσουν και να αποκαταστήσουν όλους τους ΧΑΔΑ, έως τις 16 Ιουλίου του 2010.
Η σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης») ορίζει ότι οι ΧΑΔΑ πρέπει να εξαλειφθούν μέχρι το 2008. Για το σκοπό αυτό κάθε φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όφειλε μέχρι τον Ιούλιο του 2005 να είχε εφοδιαστεί με άδεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ευθύνης του.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι:

αρκετοί ΧΑΔΑ εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία μέχρι σήμερα.

δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα «ένας ΧΑΔΑ ανά Δήμο» και καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

κατά τον σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων.

κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση επηρεάζεται από κριτήρια σκοπιμότητας, όπως η προεπιλογή του χώρου.

η αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων [Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει αδυναμία κατασκευής των αναγκαίων αυτών υποδομών με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και εντείνεται η κοινωνική αντίδραση κατά την χωροθέτηση νέων έργων.

δεν επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους δήμους, με την αιτιολογία είτε ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος, είτε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ).
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να διακοπεί άμεσα η λειτουργία των παράνομων χώρων, να συγκροτηθούν Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, τα οποία θα διενεργήσουν αυτοψίες, θα συντάξουν σχετικές εκθέσεις με τις διαπιστώσεις και τα
προτεινόμενα προς λήψη μέτρα και θα εισηγηθούν την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των παράνομων χώρων διάθεσης αποβλήτων.
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

να επεκταθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση - ανάκτηση ενέργειας, αλλά και οι πρακτικές πρόληψης ή και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Συμπληρωματικά, να κατασκευάζονται ταυτόχρονα με τους ΧΥΤΑ τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε οι ΧΥΤΑ σύντομα να μετατραπούν σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η κατασκευή ΧΥΤΑ είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές και όχι η μοναδική λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων.

να εφαρμοστούν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι δημοπρατήσεις των έργων. Να εκπονούνται μελέτες βιωσιμότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.

να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία κοινωνική αποδοχή των παρεμβάσεων στο χώρο, σύμφωνα με την νομοθεσία για τη «Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

να θεσπιστεί υποχρεωτική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, συγκεκριμένων μεθόδων απορρύπανσης – αποκατάστασης. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την έναρξη μιας δραστηριότητας, όσο και κατά τη λειτουργία της. Να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή τους.

να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τη διαχείριση των οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφών -δεδομένου ότι πολλοί εν ενεργεία ΧΑΔΑ είναι κυρίως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφής.Διαβάστε Περισσότερα...

Πρώτη σε καταδίκες για παραβιάσεις κοινοτικού δικαίου η Ελλάδα


Τα πρωτεία σε ό,τι αφορά προσφυγές και καταδίκες για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με απάντηση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζ.Μ. Μπαρόζο σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ.Ιωάννη Τσουκαλά.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Μπαρόζο, το................

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδόσει αποφάσεις για περισσότερες από 200 περιπτώσεις προσφυγών κατά της Ελλάδας, εκ των οποίων οι 28 εκκρεμούν.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν απαγγελθεί από το Δικαστήριο κατά της χώρας μας, μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, ανέρχεται σε 183, ενώ από αυτές συμμορφώθηκε άμεσα μόνο σε 110 περιπτώσεις.

Οι αποφάσεις αφορούσαν κυρίως το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά και, σε μικρότερο βαθμό, τη φορολογία, τη γεωργία και την υγεία.

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις χρηματικές ποινές που έχει κληθεί να καταβάλει η Ελλάδα λόγω των μη συμμορφώσεών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Μπαρόζο, από τις 8 συνολικά περιπτώσεις μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι τέσσερις αφορούν καταδίκες της Ελλάδας, με συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ερώτηση του κ. Τσουκαλά για τις επιδοτήσεις που έχει κληθεί να επιστρέψει η Ελλάδα λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από την ένταξή της στην ΕΕ, ο κ. Μπαρόζο ανέφερε ότι «από το 1996, ζητήθηκε από την Ελλάδα να επιστρέψει ποσό ύψους 1.435.400.000 ευρώ λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».

Κάνοντας μία γενική αποτίμηση της συμμόρφωση της χώρας μας προς την κοινοτική νομοθεσία ο κ. Μπαρόζο σημείωσε ότι «τουλάχιστον στο 40% των υποθέσεων, η Ελλάδα κοινοποιεί με καθυστέρηση τα μέτρα που λαμβάνει για την μεταφορά των Οδηγιών», χαρακτηρίζοντας τις επιδόσεις της «μη ικανοποιητικές».*με πληροφορίες από naftemporiki.grΔιαβάστε Περισσότερα...