Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (24-10-2014), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα.................................. :
1.Παραλλαβή Οικονομοτεχνικής Μελέτης κόστους οφέλους για την διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΚΥ. 2.Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΚΥ με αλλαγή επωνυμίας και χωρικής αρμοδιότητας. 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν. Π. Δ .Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». 4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας» 5.Ορισμός Αιρετών αντιπροσώπων στον σύνδεσμο ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ. 6. Συγκρότηση Επιτροπών για Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. 7.Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τριφυλίας. 8.Έγκριση δαπάνης συνδρομής του Δήμου Τριφυλίας για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου, έτους 2014. 9.Τροποποίηση Προυπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014. 10.Έγκριση δαπάνης, ποσού 3.200 ευρώ, για προμήθεια καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για το σύστημα εντοπισμού ( GPS) οχημάτων του Δήμου. 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης κ’, παρ.2, του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, για την Δ.Ε. Αυλώνος. 12.Απόδοση Λογαριασμού για το αριθ.927/2014 χρημ. ένταλμα από τον υπάλληλο Πανταζέλο Κωνσταντίνο (έλεγχος ΚΤΕΟ οχημάτων). 13.Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Μάλθη-Αετός (Α΄ Φάση)», Π/σμου 230.000,00 ευρώ, ως προς τον ορισμό των μελών για την επιτροπή παρακολούθησης. 14.‘Εγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τριπύλης». 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για προμήθεια σκυροδέματος Δ. Ε Τριπύλης. 16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». 17.Ανανέωση των συμβάσεων δωρεάν παραχώρησης της χρήσης υπαίθριων χώρων στις Τ. Κ Κεφαλόβρυσης και Τ.Κ. Αρτικίου από τον Ο Τ Ε. 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου» (Αριθ. Μελ. 470/2009). 19. Αίτηση παραίτησης κου Κουκούμη Σαράντου από Επιτροπές του Δήμου που κληρώθηκε με το αριθ.23358/29-9-2014 πρακτικό και εν συνεχεία εγκρίθηκε με την αριθ.230/2014ΑΔΣ 20. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική παραγωγή –Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Τριφυλίας» στο Ε. Π “Ψηφιακή Σύγκλιση”. 21. Διαγραφές τελών ύδρευσης Δ. Ε Γαργαλιάνων. 22.Αίτηση Σαμέτη Νικόλαου του Παναγιώτη για διαγραφή από Χ. Κ 23.Αίτηση Αποστολόπουλου Δημήτριου του Αγγέλου για διαγραφή από Χ. Κ 24.Αίτηση Μαρίνη Γεώργιου του Αθανασίου για διαγραφή από Χ. Κ 25.Αίτηση Ντασάκη Νίκης του Πέτρου για διαγραφή από Χ, Κ 26.Αίτηση Δημητροπούλου Δήμητρας συζ. Βασιλείου Τασσόπουλου για διαγραφή από Χ. Κ 27.Αίτηση Χαράλαμπου Ηλιάδη, περί καθορισμού μόνιμης θέσης στάθμευσης (έγκριση της αριθ.57/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 28.Αίτηση Λυμπερόπουλου Βενετσάνου περί μεταφοράς προειδοποιητικής Πινακίδας (έγκριση της αριθ.35/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 29.Αίτηση Λύκου Σωτήριου για μεταφορά προειδοποιητικής πινακίδας (έγκριση της αριθ.53/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).


Διαβάστε Περισσότερα...