Δευτέρα 14 Ιουλίου 2008

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ...


«ΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ» ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ… ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ!!!...Συνέβη και.. αυτό (!!!) στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας τη Δευτέρα 26 Μαΐου:
«Η πλειοψηφία του Σώματος «έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της» την νομιμότητα, λαμβάνοντας «πολιτική απόφαση» για δημοπρασία, το αποτέλεσμα αυτής και ενστάσεις που είχαν υποβληθεί!!!»

Ομολογώ πως δεν ξαναείδα τέτοια εικόνα του Σώματος και ούτε, φυσικά, και ξανάκουσα τέτοια απόφαση σαν κι αυτή που ελήφθη, κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας 26/5 σχετικά με τις ενστάσεις εταιριών για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης, τις 2 από τις οποίες έκαναν δεκτές, κόντρα στην εισήγηση της, κατά το νόμο, αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου!!!

Και αυτό, παρόλο που σε προηγούμενη συνεδρίαση, με την 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ίδιο λόγo, είχαν απορρίψει προσφορά και αποκλείσει εταιρία που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό για το Βιολογικό Καθαρισμό.
Δηλαδή, στη μία περίπτωση ίσχυσε ο Νόμος, στην άλλη, τώρα, όχι!!! Γιατί, άραγε???... Μα…, για πολιτικούς λόγους, όπως χαρακτηριστικά είπαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης Γρηγόρης Γκότσης και Γιάννης Σταθόπουλος. «Είναι, λένε, πολιτική απόφαση!!!».
Ειλικρινά, δεν έχω ξανακούσει τέτοια απόφαση για δημοπρασία και το αποτέλεσμα αυτής. Είναι, νομίζω, πανελλήνια, για να μην πω, παγκόσμια «πρωτοτυπία»…
Για να καταλάβετε, κατανοήσετε και εμπεδώσετε πλήρως, τί ακριβώς έκαναν, τί αποφάσισαν οι άνθρωποι, που είναι(!!!) και Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυπαρισσίας εν έτει 2008, διαβάστε προσεκτικά…
Την Τρίτη 22 Απριλίου 2008 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας (Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού παραλιακού τμήματος Κυπαρισσίας)».
Στο διαγωνισμό προσήλθαν 12 διαγωνιζόμενα σχήματα – εταιρίες – Κοινοπραξίες.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου Γρηγόρη Κανελλόπουλο, τον μηχανικό Απόστολο Αθανασίου και τον υπάλληλο Αναστάσιο Ράμμο) για κάθε φάκελο προσφοράς ακολούθησε τις διαδικασίες που η Νομοθεσία προβλέπει και ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων σχημάτων. Όλα τα ανωτέρω καταγράφηκαν στα 1(α) και 1(β) Πρακτικά της Επιτροπής και καταρτίστηκε ο Πίνακας των διαγωνιζόμενων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές ως ακολούθως: ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με προσφορά (ποσοστό έκπτωσης) 29,29%, ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 28,01%, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 27,53%, ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε. με 24,55%, ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. με 22,51%, ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. με 17,00% και ΕΔΟΣ Α.Ε. με 16,00%.
Με ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Κυπαρισσίας, γνωστοποιήθηκε ότι τα Πρακτικά διατίθενται για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και ότι εντός 5 ημερών μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.
Κατά των Πρακτικών 1(α) και 1(β) υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και νόμιμα ενστάσεις των διαγωνιζόμενων σχημάτων, Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (που είχε απορριφθεί και έδινε προσφορά 41,05%), Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (που είχε απορριφθεί και έδινε προσφορά 31,00), με τις οποίες ζητούσαν να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις τους και να κριθούν παραδεκτές οι προσφορές τους και ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που συμφωνούσε με το Πρακτικό 1(α) της Επιτροπής για την Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και επιπλέον έθετε και άλλον ένα λόγο για να απορριφθεί η προσφορά της, καθώς επίσης συμφωνούσε με το Πρακτικό της Επιτροπής για την Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και έθετε και έναν επιπλέον λόγο για να απορριφθεί η προσφορά της ζητώντας να συμπληρωθεί το Πρακτικό και με τους παραπάνω λόγους.
Την Δευτέρα 19 Μαΐου συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την εξέταση των ενστάσεων και στη γνωμοδότησή της επί αυτών, ομόφωνα εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
Την απόρριψη της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. σε όλα τα σημεία της, την απόρριψη της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε όλα τα σημεία της, τη μερική αποδοχή της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., δηλαδή την αποδοχή στον πρώτο λόγο και την μη αποδοχή στο δεύτερο λόγο.
Και ερχόμαστε τώρα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι, μα όλοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν, και ο Δήμαρχος, εκθείασαν το έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού, τη σοβαρή δουλειά που έκανε, τον ενδελεχή έλεγχο στον οποίο προέβη, την τήρηση της Νομιμότητας, κ.α. αλλά…, άκουσον – άκουσον, για πολιτικούς λόγους, έλαβαν πολιτική απόφαση και έκαναν δεκτές τις δύο πρώτες ενστάσεις και απέρριψαν την τρίτη!!!
Ποιοί ψήφισαν αυτό, αυτή την απόφαση;;;
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης Γρ. Γκότσης, Παν. Φωτεινόπουλος, Γιαν. Σταθόπουλος, Πην. Βασιλοπούλου, Παν. Τσίγγανος, Ζαχ. Κανελλόπουλος, Θεόδ. Γκρίτζαλης, Γιάννα Κωνσταντέλου και από την Αντιπολίτευση Γιώρ. Γκότσης και Γιάν. Κατσαργύρης.
Από την άλλη, ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Κ. Θανάσης Πετρόπουλος και οι Σωτήρης Γιαννόπουλος, Σωτήρης Μπακούρος, και Θεώνη Αδαμοπούλου (μερικώς) έκαναν δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στις 25 Ιουλίου 2007 με την υπ. αριθμ. 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας είχαν κάνει δεκτή ένσταση της Κ/Ξ ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της συμμετοχής της Ε.Ε. «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.» γιατι στην υπεύθυνη δήλωση που είχε καταθέσει δεν είχε καταγράψει τα δικαιολογητικά, που δεν χωρούσαν στην πρώτη σελίδα, στην πίσω όψη, αλλά σε άλλη σελίδα, σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο είχε συρράψει στην Υ.Δ. και απέρριψαν την προσφορά της γιατι αυτό δεν ήταν σύμφωνα με το Νόμο.
Ένας από τους λόγους που η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου των δικτύων αποχέτευσης στη νοτιοδυτική παραλία, απέρριψε τις προσφορές καθώς και τις ενστάσεις των Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν ότι η υποβληθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είχαν καταγεγραμμένα τα δικαιολογητικά που δε χωρούσαν στην πρώτη σελίδα της Υ.Δ., στην πίσω όψη, αλλά σε χωριστό φύλλο συραμμένο στη Δήλωση. Ε, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προαναφέρουμε, άλλα είπαν και ψήφισαν τον Ιούλιο του 2007 και άλλα προχθές, για το ίδιο, ωστόσο, θέμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, για το ίδιο θέμα… Να είναι νόμιμοι και στις δύο περιπτώσεις, αποκλείεται!!! Σε κάποια από τις δύο, παρανόμησαν.
Όσο για το περίφημο «ανεκτέλεστο», ε, εδώ είναι που γελάμε, για να μην τους πάρουμε με τα γιαούρτια ή τον «πατσά» από του «Χότζα»… Γιατι οι κύριοι των 2 εταιριών και ειδικά της μίας, ήθελε να πείσει πως άλλο είναι το «ανεκτέλεστο» και άλλο το να μην έχει ολοκληρωθεί ένα έργο που έχει αναλάβει!!! Και με αυτό συμφώνησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που γράφω και πιο πάνω… Μιλάμε για «ΤΗΝ» κατάντια σε όλο της το μεγαλείο!!!
Σημειώνω πως, στην 7Μελή Επιτροπή που είχε εισηγηθεί την απόρριψη της ένστασης και τον αποκλεισμό της «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ» συμμετείχε και ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας ο οποίος και είχε, τότε, συμφωνήσει!!! Τώρα, άλλαξε κάπως, για να μην πω πως πρόκειται για «οβιδιακή του μεταμόρφωση»… Γιατί, άραγε???
Σημειώνω, επίσης, πως η απόφαση του Ιουλίου του 2007 έχει «περάσει» και εγκριθεί από την Δνση Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου ελέγχονται οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων!!! Για να δούμε, αυτή…

Αυτά και καταλήγω, τελικά σε αυτή την πόλη πιάσαμε πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω???

Υ.Γ. 1: Ξέρω πως με αυτά που έγραψα, ίσως, κάποιοι «στραβώσουν». Κάθε διαφορετική άποψη είναι σεβαστή και καλοδεχούμενη. Άλλωστε πάντα ένας ανοιχτός και δημόσιος διάλογος με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και ουσιαστικά στοιχεία βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, είναι γόνιμος και παραγωγικός… Και οι πολίτες – αναγνώστες βγάζουν τα συμπεράσματά τους!!!


Υ.Γ. 2: Θα αναρωτηθείτε, γιατί τα γράφω τώρα… Μα, γιατι η μία εταιρία, η «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έκανε προσφυγή κατά της «παράνομης», λέω εγώ, «πολιτικής απόφασης» και αναμένεται το αποτέλεσμα από τη Δνση Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας…
Θα πέσει πολύ γέλιο και «κράξιμο μαζί», να είστε σίγουροι!!!


Διαβάστε Περισσότερα...

Δεν έμεινε ούτε… "λέπι" στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Γιάλοβας!

Εκτενές αφιέρωμα στον Ιχθυογεννητικό Σταθμό Γιάλοβας Πυλίας και την εγκατάλειψη και απαξίωσή του πριν καν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του, είχε η χθεσινή «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».

Στο δημοσίευμα αποτυπώνονται με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο οι λόγοι που οδήγησαν την κατασκευή του μεγαλύτερου ιχθυογεννητικού σταθμού της Ευρώπης για την παραγωγή φθηνού γόνου στην απαξίωση.

Το ιστορικό
Το 1988 προγραμματίστηκε και αποφασίστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας η κατασκευή του Ιχθυογεννητικού Σταθμού Γιάλοβας Πυλίας.
Η πρώτη χωροθέτηση του έργου έγινε δίπλα στο παλάτι του ομηρικού βασιλιά Νέστορα και πάνω στον κόλπο της Βοϊδοκοιλιάς. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την παρέμβαση της ίδιας της Μελίνας Μερκούρη. Το έργο «μετακινήθηκε» περίπου 4 - 5 χιλιόμετρα προς το Διβάρι.
Έγινε δημόσιος διαγωνισμός και την εκτέλεση του έργου ανέλαβε αρχικά η εταιρεία «Ποσειδών ΑΤΕ» και στη συνέχεια η «Μινωϊκή Τεχνική».Η εξέλιξη αυτή είχε αποτέλεσμα καθυστέρηση δύο χρόνων και, τελικά, περίπου το 1990 άρχισε η κατασκευή. Χρησιμοποιήθηκε νέα τεχνολογία και λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σχετικά με την αρχιτεκτονική του κτηρίου ανέβηκε το κόστος.
Τον Ιούλιο του 1998 η Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας (επί υπουργίας Γ. Ανωμερίτη) αποφάσισε μονομερώς τη διάλυση της εργολαβίας χωρίς τη συναίνεση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μεσσηνίας, που ήταν η διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου και η οποία είχε διατυπώσει αντίθετη άποψη.Ο εργολάβος προσέφυγε κατά της απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, όπου αρχικά δικαιώθηκε. Στη συνέχεια το Υπουργείο (επικεφαλής ήταν τότε ο Γ. Δρυς) προσέφυγε στο ΣτΕ πετυχαίνοντας την αναίρεση της απόφασης. Μια δεύτερη απόφαση του Εφετείου (αρ. 286/2004) επικύρωσε την απόφαση διαλύσεως και σήμερα εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης του αναδόχου.
Για τον αδιέξοδο δικαστικό δρόμο, στον οποίο έχει εμπλακεί η υπόθεση, πριν από περίπου δύο μήνες (22 Απριλίου 2008) επισημαίνει σε ενημερωτικό σημείωμα, που στέλνει προσωπικά στον υπουργό Αλ. Κοντό, ο διευθυντής Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θ. Δόλκας.

Δηλώσεις του δημάρχου Μεθώνης, Ηρακλή Μιχελή
Ο δήμαρχος Μεθώνης, Ηρακλής Μιχελής, ο οποίος το 2002 είχε στείλει κι επιστολή προς τον τότε πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, δήλωσε χθες στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»: «Αν εγώ ως δήμαρχος είχα πετάξει στον αέρα τόσα εκατομμύρια, θα με είχε καθίσει στο σκαμνί ο εισαγγελέας. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με τους υπεύθυνους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης;».

Η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Ο Αλέξανδρος Κοντός δήλωσε στην «Κ.Ε» τα εξής: «Αναζητούμε μια νομική οδό, έτσι ώστε με διαφάνεια είτε από ιδιωτικούς Φορείς, είτε από το Δημόσιο να κατασκευαστεί το έργο. Η άποψή μου είναι πως ήταν εξαρχής ένα λάθος και πρέπει σήμερα να μελετήσουμε στον συγκεκριμένο χώρο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε».

Επέμβαση ΣΕΕΔΔ
Για το θέμα της Γιάλοβας το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει σχηματίσει φάκελο. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν αποκαλύπτεται το μέγεθος της διοικητικής αυθαιρεσίας και προχειρότητας. Προτείνουν, μάλιστα, στο Υπουργείο να προχωρήσει αμέσως στην παραλαβή και αξιοποίηση του σταθμού.Διαβάστε Περισσότερα...

Γιάλοβα καλεί… Πεκίνο!
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, με την αναχώρηση των οδοιπόρων των «Δρόμων της Ελιάς» για το Πεκίνο κι εν συνεχεία για τη Μόσχα, το 63ο Rally FIM, το οποίο φέτος φιλοξένησε η Μεσσηνία και συγκεκριμένα η Γιάλοβα Πυλίας.

Μια εκδήλωση στην οποία μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, παραβρέθηκαν σπουδαίες διεθνείς προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Πολιτικής, οι οποίοι κατάφεραν να… κρύψουν καλά την ταυτότητά τους! Επίσης, συμμετείχε και πληθώρα δημοσιογράφων από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ευρώπης.
Κλείνει έτσι ένα σπουδαίο γεγονός με πολιτιστικές προεκτάσεις, που έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο στη Γιάλοβα, αλλά και σε όλη τη Μεσσηνία να δείξουν στους ξένους μοτοσικλετιστές τι μπορούν να προσφέρουν σαν τουριστικός προορισμός, μια επιτυχία που πιστώνεται κυρίως στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Γιώργο Καραμπάτο.

O δρόμος προς Πεκίνο και Μόσχα
Για τη σημερινή αναχώρηση προς το Πεκίνο κι εν συνεχεία προς τη Μόσχα ο κ. Καραμπάτος μας ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αύριο (σ.σ. σήμερα) οι μοτοσικλέτες των “Δρόμων της Ελιάς” ξεκινούν κονβόι για το Πεκίνο, με πρώτη στάση την Άμφισσα κι επόμενη το Σουφλί, όπου θα επισκεφτούν το Μουσείο Μεταξιού, μιας και οι “Δρόμοι της Ελιάς” θα συναντηθούν και με τους “Δρόμους του Μεταξιού”».
Η «Φλόγα της Ειρήνης» δεν θα πρέπει να συγχυστεί με την Ολυμπιακή φλόγα, ούτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την Ολυμπιακή Επιτροπή, όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία.
Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων Πεκίνο 2008, οι «Δρόμοι της Ελιάς» θα ξεκινήσουν από τη Μεσόγειο για να συναντηθούν με τους «Δρόμους του Μεταξιού» και να μεταφέρουν στα βάθη της Ασίας και στη συνέχεια στη Μόσχα τη «Φλόγα της Ειρήνης», τα μηνύματα της ελιάς και την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης, προϋπόθεση ανάπτυξης των κοινωνιών κι ευημερίας των λαών. Θα είναι η συνάντηση δύο μεγάλων δρόμων, δύο πολιτισμών που ενώνουν εδώ και αιώνες θρησκείες και ανθρώπους και συνδιαλέγονται προσφέροντας πλούτο και γνώση μέσα από εμπορικές ανταλλαγές και συνεργασίες.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο «2008 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου» και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δρόμοι της Ελιάς», πολιτιστικών διαδρομών και εκδηλώσεων με αφορμή την ελιά και σκοπό τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές μέσω της ανάδειξης του πολιτισμού του πολύτιμου δέντρου. Γιατί, «κάποτε το εμπόριο προήγαγε τον πολιτισμό, σήμερα ο πολιτισμός προάγει το εμπόριο»….

22.000 χλμ. θα διανύσει η «Φλόγα της Ειρήνης»
Στο οδοιπορικό θα συμμετάσχουν αποκλειστικά μοτοσικλετιστές, οι οποίοι συνδυάζοντας «το τερπνόν μετά του ωφελίμου» θα ξεκινήσουν συμβολικά από την Αρχαία Μεσσήνη σήμερα και θα διανύσουν 22.000 χλμ. για να μεταφέρουν τη «Φλόγα της Ειρήνης» σε 19 χώρες: Τουρκία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Κίνα, Μογγολία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, FYROM, Ελλάδα… Μικρές και μεγάλες Γιορτές της Ελιάς θα γίνουν σε πολλά σημεία της διαδρομής με κορυφαίο γεγονός τη μεγάλη Γιορτή της Μεσογείου της Ελιάς στη Μόσχα, όπου ανάμεσα σε 1.000 ελιές από κάθε σημείο της Μεσογείου, 1.000 βιολιά θα ακουστούν και 1.000 περιστέρια θα πετάξουν για να μεταφέρουν μήνυμα ειρήνης παντού.

Οι μοτοσικλετιστές στο Λιμάνι Καλαμάτας
Προχθές το Σάββατο πραγματοποιήθηκε «Η παρέλαση των εθνών», στην οποία συμμετείχαν άτομα από 28 χώρες, από τη Γιάλοβα (οινοποιείο της «Τράνσεκομ») με προορισμό την Καλαμάτα.
Η διαδρομή που ακολουθήθηκε ήταν Πύλος, διασταύρωση Μηδέν, Χανδρινού, Σουληνάρι, Νερόμυλος, Ριζόμυλος, Βελίκα, Μεσσήνη, Καλαμάτα.
Τελικός προορισμός ήταν το πάρκινγκ στον χώρο του Λιμενικού, όπου περίπου 1.000 μοτοσικλέτες πλημμύρισαν τον χώρο και κατενθουσίασαν τους λάτρεις των δύο τροχών, που κατέφθασαν να δουν από κοντά αυτό το σπάνιο θέαμα.

Τελετή της αφής της «Ιθωμαίας Φλόγας»
Χθες στις 5.00 μ.μ. έγινε συγκέντρωση στη Γιάλοβα για τη μετάβαση στην Αρχαία Μεσσήνη. Στις 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της «Φλόγας της Ειρήνης», με συντελεστές τους Κώστα Νικολέα και Αναστασία Μπάρδα με συνοδεία πιάνου από τη Σοφία Τσόγκα.
Στις 6.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η αφή της «Ιθωμαίας Φλόγας» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιθωμαία Αρχαία Μεσσήνη 2008», ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση από τον Δήμο Ιθώμης προς τιμήν των μοτοσικλετιστών, που θα μεταφέρουν τη «Φλόγα της Ειρήνης» από την Ελλάδα στο Πεκίνο και τη Μόσχα.
Στις 9.00 μ.μ. έγινε απονομή βραβείων στους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ «Μεσσηνίας Όψεις». Τέλος, στις 9:30 το βράδυ πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Καλό Κατευόδιο» από διάφορα συγκροτήματα.

Σήμερα το πρωί αναχώρησαν οι οδοιπόροι των «Δρόμων της Ελιάς» από τη Μεσσηνία για Πεκίνο και Μόσχα.

Πηγή: Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ" - 14/07/2008


Διαβάστε Περισσότερα...

Μις Υφήλιος 2008, η Μις Βενεζουέλα Νταιάνα Μεντόζα!
Η Μις Βενεζουέλα, Νταιάνα Μεντόζα, 22 ετών,
εξελέγη Μις Υφήλιος 2008,
σήμερα στο Να Τράνγκ, παραθαλάσσιο θέρετρο στο νότιο τμήμα του Βιετνάμ!...


Διαβάστε Περισσότερα...

Από 18 έως 27 Ιουλίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας...Στο επίκεντρο οι σύγχρονες τάσεις

Αυλαία» σηκώνει στις 18 Ιουλίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με προσανατολισμό στη διεθνή σκηνή του σύγχρονου χορού και την ανάδειξη των νέων τάσεων της ελληνικής χορευτικής δημιουργίας. Φέτος το φεστιβάλ φιλοξενεί δέκα σχήματα και δημιουργούς από όλο τον κόσμο.


Έως τις 27 Ιουλίου, για ένα δεκαήμερο, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ απλώνεται σε όλη την πόλη της Καλαμάτας και προσκαλεί Έλληνες και ξένους να έρθουν σε επαφή με το χορό.
Φέτος, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει δέκα σχήματα και δημιουργούς από όλο τον κόσμο, που έχουν παρουσιαστεί στις μεγαλύτερες σκηνές διεθνώς και θα ανεβάσουν στην Καλαμάτα δεκαέξι παραστάσεις.


Στο φετινό Φεστιβάλ, πολλές ομάδες επιλέγουν να συνεργαστούν με σημαντικούς χορογράφους από άλλες χώρες, ή σημαντικοί δημιουργοί επιλέγουν να συνεργαστούν με εξαιρετικούς χορευτές επίσης από διαφορετικά μέρη του κόσμου, δημιουργώντας ένα κλίμα γόνιμης συνεύρεσης, αναφέρει χαρακτηριστικά η καλλιτεχνική του διευθύντρια, Βίκυ Μαραγκοπούλου.


Το φεστιβάλ ανοίγει τις «πόρτες» του με δύο διαφορετικούς δημιουργούς: τον ισραηλινής καταγωγής Χόφες Σέκτερ, «τρομερό παιδί» του νέου βρετανικού χορού, ο οποίος, μαζί με την ομάδα του, παρουσιάζει δύο έργα που έχουν αποσπάσει υμνητικές κριτικές, όπου παρουσιάστηκαν.


Από την άλλη, ο Γκρέγκορι Μακόμα, από τη Νότια Αφρική, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο. Ξεκίνησε από τα γκέτο του Σοβέτο και κατέκτησε τις πιο σημαντικές σκηνές του σύγχρονου χορού σε όλο τον κόσμο. Το σόλο «Beautiful Me», που θα παρουσιάσει στην Καλαμάτα, είναι ένας μονόλογος για την ομορφιά που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, με μουσική που ερμηνεύεται «ζωντανά» από τέσσερις Αφρικανούς μουσικούς. Σε αυτό το παράξενο εγχείρημα έχουν συμβάλει άλλοι τρεις χορογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός στο ελληνικό κοινό, Άκραμ Καν.


Η πρωτοπόρος της πορτογαλικής σκηνής του σύγχρονου χορού Βέρα Μαντέρο, μαζί με την ομάδα της, παρουσιάζει την παράσταση «Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty».


O Τζόναθαν Μπάροους, από τους πιο σημαντικούς Βρετανούς χορογράφους, μαζί με τον διακεκριμένο μουσικό Ματέο Φάργκιον ερμηνεύουν το «Both Sitting Duet».


Οι γνωστοί στο κοινό της Καλαμάτας Νοτιοαφρικανοί «Βία Κάτλχονγκ» συμπράττουν με τον Γάλλο Κριστιάν Ριζό και τη βαθιά πολιτικοποιημένη, επίσης Nοτιοαφρικανή, Ρόμπιν Όρλιν.
Ακόμα, ο Γερμανός «χιπχόπερ» Νιλς «Στορμ» Ρομπίτσκι χορογραφεί τους Βραζιλιάνους «μπρέικντανσερ» Ντισίπουλος ντο Ρίτμο.Ο Καταλανός Πέρε Φάουρα είναι ο συνδετικός κρίκος σε ένα τρίπτυχο «πρότζεκτ», αποτέλεσμα συνεργασίας καλλιτεχνών και θεωρητικών του χορού που ζουν και εργάζονται στην Ολλανδία, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα και του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (HeDA). Στο πρώτο μέρος ο Πέρε Φάουρα ξαναδουλεύει κατόπιν ανάθεσης από το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με Ελληνίδες ερμηνεύτριες, το τρίο StripteaSeS. Ο ίδιος θα χορέψει επίσης το βραβευμένο σόλο «This is the picture of a person I don’t know» και μέσω του βίντεο θα προσκαλέσει το κοινό σε μια πραγματική συνάντηση με τον ερμηνευτή.


Διαλέξεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις πλαισιώνουν τις παραστάσεις.Το πρόγραμμα συμπληρώνει από την ελληνική πλευρά η ομάδα Quasi Stellar της Αποστολίας Παπαδαμάκη, η οποία θα παρουσιάσει την τελευταία της παραγωγή «Electric Girl», ένα διάλογο ανάμεσα σε μια χορεύτρια και έναν διάσημο μουσικό που φέρνουν στη σκηνή μια σχέση γεμάτη ένταση.


Το φεστιβάλ κλείνει με τους διάσημους Ιάπωνες «Σάνκαϊ Τζούκου», που υπό τις οδηγίες του ιδρυτή τους Ούσιο Αμαγκάτσου παρουσιάζουν την παράσταση μπούτο Utsushi, ένα απόσταγμα από τη χορογραφική δουλειά του Αμαγκάτσου τα τελευταία τριάντα χρόνια.Πηγή: in.gr - Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Διαβάστε Περισσότερα...