Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Στη Μεγαλόπολη θα φτάσει ο αγωγός φυσικού αερίου! Στην Καλαμάτα όμως;;;...


Στην, "επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Πελοπόννησο, με στόχο την τροφοδότηση των νέων θερμικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και όλων των μεγάλων αστικών κα βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης", αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, στη διάρκεια των εγκαινίων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό υγροποιημένου αερίου, στη Ρεβυθούσα...

Για την Καλαμάτα όμως, δεν ειπώθηκε κάτι...

Θα φτάσει, άραγε, στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα ο αγωγός φυσικού αερίου;;;

Διαβάστε τί ακριβώς είπε ο κ. Χατζηδάκης.................


"Ομιλία ΥΠΑΝ Κωστή Χατζηδάκη στα εγκαίνια της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο σταθμό της Ρεβυθούσας.

28/5/2009

Σταθερός στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η ενίσχυση των φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας. Η προώθηση του Φυσικού Αερίου έχει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Μιας Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής, που υλοποιείται με μεγάλες διακρατικές συμφωνίες της χώρας μας, όπως ο ITGI, ο South Stream, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου διπλής ροής Κομοτηνή-Χάσκοβο. Οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή και τον ΔΕΣΦΑ σε ισχυρό βραχίονα υλοποίησης της πολιτικής μας.Παράλληλα, υλοποιείται σημαντικό και ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στο εσωτερικό της χώρας μας, με στόχο την διείσδυση του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά αναφέρω:

- επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στην Πελοπόννησο, με στόχο την τροφοδότηση των νέων θερμικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και όλων των μεγάλων αστικών κα βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης

- επέκταση του ΕΣΦΑ στην Εύβοια

- εκπόνηση των απαραίτητων λεπτομερών τεχνικών μελετών για την διείσδυση του φυσικού αερίου στην Κρήτη

- έναρξη κατασκευής του πρώτου σταθμού συμπίεσης στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας, με τον οποίο θα αυξηθεί σημαντικά η μεταφορική ικανότητα του ΕΣΦΑ με στόχο την τροφοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών στη Νότια Ελλάδα, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη κατανάλωση Φυσικού Αερίου στη χώρα.

- προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για τη σύσταση τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου στις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας.Στόχος μας είναι μέσα στο 2009, να αποκτήσουν φυσικό αέριο 85.000 επιπλέον νοικοκυριά και στα τέλη του 2010, ένα εκατομμύριο πολίτες να συνδέονται με φυσικό αέριο.Ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας στον οποίο σήμερα βρισκόμαστε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές της χώρας. Αποτελεί την μεγάλη εφεδρεία του Εθνικού μας συστήματος, όπως φάνηκε καθαρά, πολύ πρόσφατα, στην κρίση του Ιανουαρίου. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας, όχι μόνο μπορέσαμε να καλύψουμε όλες τις εσωτερικές ενεργειακές μας ανάγκες χωρίς σχεδόν να αντιληφθεί η αγορά το πολύ μεγάλο αυτό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παράλληλα τροφοδοτήσαμε με φυσικό αέριο και γειτονική χώρα. Ενισχύθηκε έτσι σημαντικά η θέση της Ελλάδας, ως εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.Ως έργο, συνολικά, ο Σταθμός της Ρεβυθούσας συμπυκνώνει το χαρακτήρα της Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας και σηματοδοτεί τρεις υψηλές προτεραιότητες:Πρώτον, εγγυάται την ενεργειακή μας ασφάλεια. Χάρη στο σταθμό της Ρεβυθούσας διασφαλίζουμε την ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία του δικτύου Φυσικού Αερίου στη χώρα μας και ταυτόχρονα ενισχύουμε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Μάλιστα, η πρόσφατη αναβάθμιση της τεχνικών υποδομών αεριοποίησης, δίνει πλέον τη δυνατότητα να τριπλασιάσουμε την παροχή ΦΑ στο σύστημα.Δεύτερον, λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με αυστηρότατους κανόνες ασφαλείας. Οι προδιαγραφές ασφαλείας και οι όροι περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι αυστηρότεροι ακόμα και από αυτούς που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, ενώ εφαρμόζονται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των στερεών και υγρών επικινδύνων και μη αποβλήτων του σταθμού. Επιπλέον, βρίσκονται πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι μηχανισμοί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης καθώς επίσης και σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που περιλαμβάνουν το σύνολο των υποδομών και του προσωπικού του Τερματικού Σταθμού. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν για μας ύψιστη προτεραιότητα και θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι εδώ στη Ρεβυθούσα εφαρμόζονται στο ακέραιο.Τρίτον, εισάγει και εφαρμόζει καινοτόμες ενεργειακές πρακτικές. Μια τέτοια καινοτόμος πολιτική είναι η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), από Φυσικό Αέριο που εγκαινιάζουμε σήμερα.Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 21.000.000 € και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ύψους 9.500.000 €. Με την εγκατάσταση της Μονάδας αυτής, ισχύος 13 MW, καλύπτονται πλήρως οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες Σταθμού της Ρεβυθούσας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 20% της παραγόμενης ενέργειας να διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σταθμός διασφαλίζει τις θερμικές και ενεργειακές ανάγκες του, ενώ παράλληλα διοχετεύει περισσότερη «καθαρή» ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Η εκμετάλλευση της παραγόμενης Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας από τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα φτάνει περίπου το 90%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδουν έως 40%.Το έργο, που σήμερα θέτουμε σε λειτουργία, δείχνει το δρόμο για την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, την πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με το μικρότερο λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονο περιορισμό στις εκπομπές ρύπων. Συνολικά, από το έργο αυτό θα έχουμε συνολική μείωση αέριων ρύπων της τάξης του 77%, εξοικονομώντας 22.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.Η πολιτική μας είναι να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε την σχετική κοινοτική οδηγία και διαμορφώσαμε το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.Με την πρότυπη μονάδα Συμπαραγωγής ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ καινοτομεί και δείχνει το δρόμο και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές. Δείχνει το δρόμο για το ενεργειακό μέλλον που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις, αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων μεθόδων, υιοθέτηση πρακτικών που αποδεικνύουν έμπρακτα το σεβασμό στο περιβάλλον. Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας, να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν για αυτό το εγχείρημα, με το οποίο δείχνουν ότι οι εποπτευόμενοι από το Κράτος φορείς, δεν είναι κατ’ ανάγκη δυσκίνητοι και αναποτελεσματικοί, αλλά μπορούν παράλληλα να καινοτομούν, να ανοίγουν δρόμους, να δημιουργούν".


Διαβάστε Περισσότερα...

Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στους Γαργαλιάνους


Συγκέντρωση στους Γαργαλιάνους πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ομιλητές είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Πάνος Τριγάζης και ο Θανάσης Πετράκος.
Διαβάστε Περισσότερα...

Σαμαράς - Ιωαννίδης στη Μεσσηνία την Κυριακή


Στην Καλαμάτα θα βρεθούν την Κυριακή ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς και ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιάννης Ιωαννίδης.
Στις 12:30 το μεσημέρι, στη Νομαρχία Μεσσηνίας, ο υπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για την ανάπτυξη και την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη Μεσσηνία. Νωρίτερα.............


στις 10 το πρωί ο κ. Σαμαράς θα εγκαινιάσει το νέο αθλητικό κέντρο στα Φιλιατρά και στις 11 θα επιθεωρήσει τα έργα για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου στην Κυπαρισσία.
Διαβάστε Περισσότερα...

Ομιλία Κουσελά - Κουτσούκου στα Φιλιατρά.Συγκέντρωση για τις ευρωεκλογές οργανώνει σήμερα στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία των Φιλιατρών το ΠΑΣΟΚ.

Ομιλητές θα είναι οι βουλευτές Δημήτρης Κουσελάς και Γιάννης Κουτσούκος.
Διαβάστε Περισσότερα...

Δημήτρης Κουσελάς: «Παπαγαλάκια» και οι… μικρομεσαίοι;


Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία παρουσιάζει ανάγλυφα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματοβιοτέχνες όλης της χώρας και ιδίως της περιφέρειας, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:...........


Η πρόσφατη έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ), διαψεύδει πολλαπλά τις αιτιάσεις της Κυβέρνησης, δείχνοντας πως οι πολιτικές της στήριξαν κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και οδήγησαν συνειδητά σε απόγνωση τους μικρομεσαίους, πολύ πριν εμφανιστούν στη χώρα μας οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.

Μετά την πρώτη φάση του ΤΕΜΠΜΕ, από την οποία ωφελήθηκε μικρό κομμάτι των μικρομεσαίων και μάλιστα αυτοί που το είχαν λιγότερο ανάγκη, η Κυβέρνηση υπόσχεται στους μικρομεσαίους πόρους από το ΕΣΠΑ, τους οποίους θα δουν –αν τους δουν- πολύ μετά την απομάκρυνση από το …Ταμείο των Ευρωεκλογών, αφού η Κυβέρνηση καθυστέρησε να ενεργοποιήσει το ΕΣΠΑ τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ το «πακέτο» των 28 δις για τις Τράπεζες φάνηκε ήδη για ποιους πραγματικά προοριζόταν…

Στο μεταξύ, όμως, «τρέχουν» για τους μικρομεσαίους μειώσεις τζίρου τουλάχιστον 30%, αυξήσεις εισφορών και αβεβαιότητα για τις συντάξεις, σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών, το καθημερινό άγχος της επιβίωσης, καθώς και 160.000 απολύσεις εργαζομένων που έγιναν ήδη εξαιτίας της κρίσης. Και όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους άλλοι 120.000 εργαζόμενοι και 110.000 αυτοαπασχολούμενοι.

‘Όταν οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης, ούτε απτής και πραγματικής «μέριμνας» της Κυβέρνησης για τα προβλήματά τους, όταν πολύ καλά γνωρίζουν πως μετά τις Ευρωεκλογές τους περιμένει, όπως και τους περισσότερους πολίτες, ο…λογαριασμός και η πραγματική διάσταση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης, τι χρεία έχουμε άλλων μαρτύρων; ‘Η μήπως, για τους επιτελείς της Ν.Δ, έγιναν και οι μικρομεσαίοι…παπαγαλάκια; »

Διαβάστε Περισσότερα...

Η κάθοδος των… μοιραίων!


Συνωστισμός πρωτοκλασάτων στελεχών της Ν.Δ. σε Μεσσηνία και Λακωνία

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται των κυβερνητικών στελεχών στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Μεσσηνία και Λακωνία. Οι ευρωεκλογές είναι το πρόσχημα. Όμως...............


με αφορμή μία σειρά άλλων θεμάτων γίνεται η «κάθοδος» των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι, έχει προεκτάσεις… εσωκομματικών διαδικασιών.


Την Πέμπτη ήρθε στην Καλαμάτα ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα ΜΜΕ, Κώστας Γκιουλέκας.

Σήμερα η υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σοφία Καλαντζάκου, θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις «Παλαιολόγεια 2009» στον Μιστρά.

Το Σάββατο στην Καλαμάτα θα μιλήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Επίσης, το Σάββατο έρχονται στην Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς και ο υφυπουργός Πολιτισμού (τομέας Αθλητισμού), Γιάννης Ιωαννίδης.

Τέλος, την Κυριακή ο υπουργός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει στη Σπάρτη σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση.Οι... Σπαρτιάτες της Μεσσηνίας

Μετά την ομιλία Καραμανλή στην Τρίπολη, στην επιστροφή των πούλμαν, σε ορισμένα από τα 26 συνολικά από τον Νομό μας, κάποιοι «έκλειναν» ραντεβού για την... ερχόμενη Κυριακή για Σπάρτη! Στο μεταξύ, από την Κυβέρνηση επελέγη η κα Καλαντζάκου για τα «Παλαιολόγεια 2009». Πολλοί αναρωτιούνται αν κάτι τέτοιο είναι τυχαίο. Δηλαδή, δύο Μεσσήνιοι υπουργοί και βουλευτές να είναι στη γειτονική πρωτεύουσα του Νομού Λακωνίας.

Είναι σύμπτωμα των καιρών να πιστεύουν ορισμένοι πως η Κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν με τη «λογική του... αντίβαρου».

Όχι όμως άδικα, αφού κάτι τέτοιο άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της Ν.Δ.Το κόμμα και τα στελέχη

Κινητικότητα, πάντως, υπάρχει και στον τοπικό κομματικό μηχανισμό. Οι εκλογές είναι το φανερό θέμα το οποίο επικαλούνται. Όμως, ιδιαιτέρως αναπτύσσεται η λογική της επιμέρους «επιτυχίας» των στελεχών, που έρχονται στη Νότια Πελοπόννησο, από φίλους και υποστηρικτές του καθενός απ' αυτούς.

Ο «στόχος» που έχει τεθεί είναι πολύ μικρός εν' όψει των ευρωεκλογών. Συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί ότι, η Ν.Δ. θα είναι... πρώτο κόμμα! Φυσικά, για τη Μεσσηνία κάτι τέτοιο δεν θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, όπως και το να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα, όμως, είναι ένα: Σε περίπτωση που αυξηθεί η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (σε τοπικό πάντα επίπεδο), ποιος θα «καρπωθεί» αυτή την επιτυχία; Για την αντίθετη περίπτωση - που έχει δηλαδή μικρότερα νούμερα από τα αναμενόμενα η Ν.Δ. στη Μεσσηνία - δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ως γνωστόν η νίκη έχει πολλούς πατέρες, ενώ η ήττα κανέναν... Απλά, τότε θ' ανοίξουν οι «ασκοί του Αιόλου»!


*Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Γιάλοβα - Πύλος, νέος δρόμος


Με χρηματοδότηση της εταιρείας ΤΕΜΕΣ ΑΕ θα γίνει ο νέος δρόμος -παράκαμψη της παλαιάς εθνικής οδού Γιάλοβας -Πύλου.............

Αυτό προβλέπει η κοινή Υπουργική απόφαση σύμφωνα με την τροποοίηση που έγινε για την έγκριση των Περιβαντολλογικών όρων για την αποκατάσταση τμήματος της υφιστάμενης οδού. Την νέα απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ Γ.Σουφλιάς, Πολιτισμού Αντ. Σαμαράς και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Στην απόφαση προβλέπεται νέα χάραξη 2036 μ για την αποκατάσταση της υφισταμένης οδού Γιάλοβας - πύλου ( η παλαιά καταργείται ) και ενσωματώνεται στην ΠΟΤΑ Πύλου, επίσης προβλέπεται η βελτίωση τμήματος της Εθνικής Οδού Πύλου - Καλαμάτας σε μήκος 365 μέτρων
Διαβάστε Περισσότερα...

Επικίνδυνη επιπολαιότητα - Νεαροί "άνοιξαν πύρ" με αεροβόλο όπλο στην Καλαμάτα τραυματίζοντας δύο συνομήλικούς τους...


"Κυνηγούσαμε πουλιά και είπαμε να σημαδέψουμε και κανέναν άνθρωπο", δήλωσαν οι δύο νεαροί, 17 και 18 ετών, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης "άνοιξαν πυρ" με αεροβόλο όπλο και τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο συνομήλικούς τους στην Καλαμάτα............

Οι δύο νέοι, επιβαίνοντες σε Ι.Χ. αυτοκίνητο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον 18χρονο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στην οδό Υπαπαντής.
Στη συνέχεια, οδήγησαν ως την περιοχή της "Τέντας" και πυροβόλησαν τον 15χρονο ποδηλάτη στην ανατολική συνοικία της Καλαμάτας.

Οι δύο τραυματισθέντες υπέβαλλαν καταγγελία στην Αστυνομία και μετέβησαν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, αποχώρησαν για τα σπίτια τους.

Χθες το πρωί οικειοθελώς και αυθορμήτως παρουσιάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση, ομολόγησαν την πράξη τους και παρέδωσαν το αεροβόλο όπλο...

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα στο 3Μελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας.
Η δίκη τους, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σήμερα.Διαβάστε Περισσότερα...

Και "άνοστη" και "σούπα" η χθεσινή τηλεμαχία (debate) των πολιτικών αρχηγών!!!...


Ούτε είδηση "βγήκε", ούτε κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς ξεχώρισε...
Η χθεσινή τηλεμαχία, τηλεοπτική αναμέτρηση, debate, όπως και να την πούμε, δεν προσέφερε τίποτα το ιδιαίτερο εν όψει των ευρωεκλογών.............


Οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν, οι πολιτικοί απαντούσαν - έλεγαν ό,τι αυτοί ήθελαν, άσχετα με το εάν αυτά ήταν μέσα στις έξι βασικές θεματικές ενότητες και σχετικά με τις ερωτήσεις...

Διαβάστε Περισσότερα...

Αυλαία στις Πανελλήνιες εξετάσεις με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Aυλαία σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Ενιαίων Λυκείων, με το μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Με το ίδιο μάθημα αύριο, ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες και για τα εσπερινά λύκεια...Διαβάστε Περισσότερα...

Τη Δευτέρα ο τέταρτος και τελευταίος (;;;) τελικός στο μπάσκετ...


Τη Δευτέρα (21.30 - ΑΝΤ1) στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο τέταρτος και τελευταίος (;;;) τελικός των πλέι οφ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ των ανδρών, μετά τη χθεσινή επικράτηση (στο ΣΕΦ) του Ολυμπιακού με 74-70 του "αιώνιου" αντιπάλου του Παναθηναϊκού...........


Τα δεκάλεπτα: 22-10, 36-39, 53-54, 74-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς, Πελεκάνος, Τσίλντρες 23 (3), Βούιτσιτς 8, Μπουρούσης 6, Χαλπερίν 5 (1), Γκριρ 16 (2), Πρίντεζης 11 (1), Έρτσεγκ, Τεόντοσιτς 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Γιασικεβίτσιους 17 (2), Σπανούλης 4, Περπέρογλου, Μπατίστ 8, Φώτσης 6 (2), Χατζηβρέττας 3 (1), Νίκολας 4, Τσαρτσαρής 1, Διαμαντίδης 12 (2), Πέκοβιτς 15, Σάκοτα


***Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες και θέλει μία ακόμη, τη Δευτέρα, για να κατακτήσει το Πρωτάθλημα και να κάνει το, δεύτερό του, "Triple Crown"!!!Διαβάστε Περισσότερα...