Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Ψάχνεται η Ρηγίλλης για το κώλυμα εκλογιμότητας


Σάλο προκάλεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Θ» σχετικά με το κώλυμα εκλογιμότητας που φαίνεται να έχει ο χρισμένος από τη Ν.Δ. υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας Τάκης Κατσίβελας. Το τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας πήρε φωτιά, όπως φωτιά πήραν και τα τηλέφωνα στελεχών και αυτοδιοικητικών της Ν.Δ., τόσο στη Μεσσηνία όσο και στη Ρηγίλλης, στις αγωνιώδεις προσπάθειές τους να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει…
Οι απόψεις, ακόμη και νομικών, διίστανται, με τις περισσότερες, ωστόσο, να συγκλίνουν πως φαίνεται να υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, επειδή ο κ. Κατσίβελας ασκεί επί χρόνια διοίκηση, χρέη συντονιστή, στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Ο ίδιος, πάντως, σε συνομιλία που είχαμε χθες το μεσημέρι, τόνισε πως δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, ενώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Περικλής Μαντάς σημείωσε πως απηύθυναν σχετικό ερώτημα στη νομική υπηρεσία της ΝΔ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ .........................

Για να γίνει από όλους κατανοητό πώς ακριβώς έχει το θέμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο άρθρο 3 «Κωλύματα εκλογιμότητας», μεταξύ άλλων, τονίζεται: «Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα κωλύματα του άρθρου 29 ΚΔΚ, στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας».
Και συνεχίζεται: «Έτσι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των Δημοτικών Αρχών… οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, που υπηρετούν στις εκλογικές περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, δηλαδή από 6 Νοεμβρίου 2009.
Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά και εφόσον προβλέπεται στον οικείο οργανισμό, στην παράγραφο αυτή εμπίπτουν και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του δημοσίου και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών.
Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση. Η άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύματος ή απουσίας του επιλεγέντος προϊσταμένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυμα, εφόσον είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, δεν υπερβαίνει, συνήθως, το ετήσιο χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και κατά το συνήθως συμβαίνον, είναι εκ του νόμου. Εάν, όμως, έχει κενωθεί η σχετική θέση και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου, έγινε ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου, εφόσον τυχόν συντρέξει το χρονικό διάστημα του ενός έτους από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, τότε υφίσταται κώλυμα, δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του κωλύματος αυτού οι αρμοδιότητες της οργανικής θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης πρέπει να ασκούνται εντός των διοικητικών ορίων της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία θέτουν υποψηφιότητα, ανεξαρτήτως της φύσης, του χαρακτήρα και του εύρους των ασκούμενων καθηκόντων. Στο κώλυμα αυτό δεν υπάγονται οι διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του ΕΣΥ. Εμπίπτουν, όμως, οι περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας.
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν παραιτηθεί από τη θέση τους, με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή αίτησης, για την απαλλαγή από την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, πριν τις 6 Νοεμβρίου 2009».
Πάντως, είναι γεγονός πως από μια πρώτη (ίσως και γρήγορη) ανάγνωση του χθεσινού δημοσιεύματος, ίσως να μην κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, κι αυτό διότι στο δημοσίευμα ο κ. Κατσίβελας φερόταν ως γιατρός – διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Βεβαίως, δεν πρόκειται για λάθος της εφημερίδας, ούτε φυσικά έγινε εσκεμμένα, αφού ο ίδιος ο κ. Κατσίβελας όλο το προηγούμενο διάστημα προέβαινε σε δηλώσεις (στα τοπικά ΜΜΕ) για το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων ως «διευθυντής» αυτού, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει αποποιηθεί τον «τίτλο», αν όλως αυθαιρέτως του τον απέδιδαν τα ΜΜΕ.
Σημειώνουμε πως ο γιατρός Τάκης Κατσίβελας διορίστηκε το 2004 ως Επιμελητής Α’. Όπως πληροφορηθήκαμε, με απόφαση του, τότε, προέδρου του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου Χρήστου Γιάνναρη, το Δεκέμβριο του 2004, του ανατέθηκαν καθήκοντα Συντονιστή Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας (αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος του εκτελούντος χρέη προϊσταμένου). Από τότε μέχρι και σήμερα προΐσταται του Κέντρου Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν διευθυντές, αλλά συντονιστές, οι οποίοι και έχουν αρμοδιότητες και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων, ενώ αμείβονται και αναλόγως!

Τάκης Κατσίβελας:
«Δεν υπάρχει κώλυμα»
Εμείς επικοινωνήσαμε χθες με τον ίδιο τον κ. Κατσίβελα, ο οποίος μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, αλλά επειδή το θέμα ανακινείται από γνωστούς κύκλους, θα διασταυρωθεί, θα τεκμηριωθεί και θα ανακοινωθεί», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές…».

Περικλής Μαντάς – Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ν.Δ.
Σε επικοινωνία μας με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Περικλή Μαντά, μας είπε πως δε φαίνεται να υπάρχει κώλυμα και πως απηύθυναν σχετικό ερώτημα, χθες, στο νομικό τμήμα του κόμματος, για να έχουν επίσημη και σαφή απάντηση.
Επιπρόσθετα, τόνισε: «Οι προσπάθειες που γίνονται για να αποκοπεί η υποψηφιότητα νίκης Κατσίβελα στο Δήμο Τριφυλίας θα πέσουν στο κενό, διότι ό,τι ακούγεται είναι εκτός πραγματικότητας και σύντομα η νομική υπηρεσία του κόμματος θα απαντήσει υπεύθυνα για τη δυνατότητα του κ. Κατσίβελα να είναι υποψήφιος».

Γιώργος Σαμπαζιώτης
– δήμαρχος Κυπαρισσίας
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κυπαρισσίας σημείωσε πως δεν υπάρχει κώλυμα και πως στο χθεσινό δημοσίευμα του «Θ» κάποιο λάθος υπάρχει. Σε ερώτησή μας, εφόσον υπάρχει κώλυμα, εάν ο ίδιος προτίθεται να ηγηθεί συνδυασμού με το χρίσμα της Ν.Δ., επανέλαβε την απόφασή του, όπως έχει δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ, να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος.

Άλκης Ξύγκας
Στο μεταξύ, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογολόγων για το αν τελικά υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι για τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο δήμαρχος Φιλιατρών Άλκης Ξύγκας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την πρωταγωνιστική εκλογική σκηνή.
Σε δηλώσεις του στο «Θάρρος» ανέφερε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο κ. Κατσίβελας δεν έχει πρόβλημα ασυμβίβαστου. Αυτό, όμως, διευκρίνισε ότι θα απαντηθεί από τους ειδικούς εκλογολόγους που εξετάζουν το θέμα και σύντομα θα αποφανθούν. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι υπάρχει ασάφεια στη συγκεκριμένη διάταξη.
Τέλος, για το τι θα γίνει στην περίπτωση που τελικά υπάρχει ασυμβίβαστο και τι θα σήμαινε για τον ίδιο, ο κ. Ξύγκας σχολίασε ότι δεν μπορεί να μιλά υποθετικά. Σε μια τέτοια περίπτωση – δήλωσε - θα πρέπει τα πράγματα να τεθούν από την αρχή.


Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"
Διαβάστε Περισσότερα...