Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Πρώτη σε καταδίκες για παραβιάσεις κοινοτικού δικαίου η Ελλάδα


Τα πρωτεία σε ό,τι αφορά προσφυγές και καταδίκες για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με απάντηση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζ.Μ. Μπαρόζο σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ.Ιωάννη Τσουκαλά.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Μπαρόζο, το................

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδόσει αποφάσεις για περισσότερες από 200 περιπτώσεις προσφυγών κατά της Ελλάδας, εκ των οποίων οι 28 εκκρεμούν.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν απαγγελθεί από το Δικαστήριο κατά της χώρας μας, μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, ανέρχεται σε 183, ενώ από αυτές συμμορφώθηκε άμεσα μόνο σε 110 περιπτώσεις.

Οι αποφάσεις αφορούσαν κυρίως το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά και, σε μικρότερο βαθμό, τη φορολογία, τη γεωργία και την υγεία.

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις χρηματικές ποινές που έχει κληθεί να καταβάλει η Ελλάδα λόγω των μη συμμορφώσεών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Μπαρόζο, από τις 8 συνολικά περιπτώσεις μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι τέσσερις αφορούν καταδίκες της Ελλάδας, με συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ερώτηση του κ. Τσουκαλά για τις επιδοτήσεις που έχει κληθεί να επιστρέψει η Ελλάδα λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από την ένταξή της στην ΕΕ, ο κ. Μπαρόζο ανέφερε ότι «από το 1996, ζητήθηκε από την Ελλάδα να επιστρέψει ποσό ύψους 1.435.400.000 ευρώ λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».

Κάνοντας μία γενική αποτίμηση της συμμόρφωση της χώρας μας προς την κοινοτική νομοθεσία ο κ. Μπαρόζο σημείωσε ότι «τουλάχιστον στο 40% των υποθέσεων, η Ελλάδα κοινοποιεί με καθυστέρηση τα μέτρα που λαμβάνει για την μεταφορά των Οδηγιών», χαρακτηρίζοντας τις επιδόσεις της «μη ικανοποιητικές».*με πληροφορίες από naftemporiki.gr