Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Εκδήλωση - συζήτηση του ΚΚΕ την Τετάρτη 24 Μαρτίου.