Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας.


Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας.

Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν και για τα οποία αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις είναι..................


η Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου,
η Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «Υπεραστικών Οδών και Αστικών Αρτηριών δήμου Κυπαρισσίας» και
η Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «Σήμανσης Οδών και Κόμβων της πόλης της Κυπαρισσίας».

Ακόμη, θα συζητηθούν αιτήματα πολιτών...