Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Αμπελώνες - Προθεσμία μέχρι 15 Απριλίου για τη «νέα» αναδιάρθρωση.


Μέχρι τις 15 Απριλίου έχουν χρονικό περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για να μετάσχουν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2008/09.
Τα κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό και για την περίοδο 2008/09 αυξήθηκαν από 6.286.000 ευρώ σε 12.086.000 ευρώ, σύμφωνα με επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα που κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Φεβρουαρίου 2009.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκιαδάς με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του επισημαίνει πως...................«επειδή σύμφωνα με το ανωτέρω “επικαιροποιημένο” πρόγραμμα στήριξης, δεν προβλέπεται για την επόμενη αμπελοοινική περίοδο 2009/10 πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υλοποιήσουν το 2009 συμπληρωματικό πρόγραμμα».
Όσοι ενδιαφέρονται να περιληφθούν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα θα υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 15 Απριλίου στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στο αμπελουργικό μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιό του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 15 Ιουνίου 2009, καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
Οι επιλέξιμοι παραγωγοί του κανονικού προγράμματος της φετινής περιόδου που λόγω κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή δυσκολιών στην εφαρμογή του προγράμματος έμειναν εκτός, εντάσσονται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και υλοποιούν τις δράσεις του με τις νέες ημερομηνίες, εφόσον η αίτησή τους εξακολουθεί να ισχύει και υποβάλουν αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση με την προαναφερθείσα.
Στο έγγραφο του Κώστα Σκιαδά αναπτύσσεται όλη η διαδικασία την οποία υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την υποβολή των νέων αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα, ώστε καταρχήν να γίνει κατανομή εκτάσεων και πιστώσεων ανά Νομαρχία από το υπουργείο, κάτι που το υπουργείο θα κάνει μέχρι 30 Απριλίου.
Στη συνέχεια αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα δράσεων από τις ΔΑΑ και τους παραγωγούς και γίνεται γνωστό ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο έως 15 Οκτωβρίου.Του Κώστα Κοντοθανάση - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"