Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου η αίτηση/δήλωση υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις...


Προθεσμία μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου έχουν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑΣ Β') για να υποβάλουν στο Λύκειό τους τη σχετική αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.


Πιο συγκεκριμένα υπόχρεοι για την υποβολή της ανάλογης Αίτησης - Δήλωσης είναι:...........



Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)


Β) οι απόφοιτοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ


Γ) οι απόφοιτοι - κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΦΑΑ.


Δ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) - ομάδας Β΄.


Από φέτος η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Τα τέσσερα κατά περίπτωση έντυπα της Αίτησης - Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ: www.ypepth.gr/exams.
Ο υποψήφιος είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση - Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, να συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στην Αίτηση - Δήλωση και να προσέρχεται στο Λύκειο για την υποβολή της ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση Αίτησης - Δήλωσης.


Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που επιθυμούν να εξεταστούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.