Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Ε.Σ.ΔΙ.Σ.Α. Μεσσηνίας - Σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού ΣχεδίουΣε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα για την ταχύτατη προώθηση της συνολικής λύσης του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Νομού Μεσσηνίας, προχώρησε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ.ΔΙ.Σ.Α.).

Έτσι, μετά την περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη που ήδη ανατέθηκαν και ξεκίνησαν να εκπονούνται, ο πρόεδρος του Συνδέσμου και δήμαρχος Μεσσήνης, Κώστας Σπυρόπουλος, υπέγραψε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου τη Σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Master Plan) με την ανάδοχο εταιρεία «OLYFOR Α.Ε. – Σύμβουλοι Φορέων Υλοποίησης Έργων και Προγραμμάτων», κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών του σχετικού διαγωνισμού.

Σκοπός του Master Plan είναι η μελέτη και η εξασφάλιση όλων των νομικών, τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων που θα οδηγήσουν σε ένα βέλτιστο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Νομού Μεσσηνίας, έτσι ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην ανεξέλεγκτη διάθεση και, ταυτόχρονα, να αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων για σκοπούς υπέρ του κοινωνικού συνόλου, όπως η παραγωγή ενέργειας, η ανάκτηση χρήσιμων υλικών, η παραγωγή υλικών για τη γεωργία κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτόν, ο ΕΣΔΙΣΑ:

•καθίσταται μεταξύ των πρώτων φορέων στη χώρα μας που θα πετύχουν τους στόχους και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 99/31 ΕΚ, που τίθενται για όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., σχετικά με την υποχρέωση εκτροπής των βιοαποδομήσιμων υλικών από τους ΧΥΤΥ.

•συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση των βλαβών που έχει υποστεί το περιβάλλον και στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς και της βιωσιμότητας και της αειφορίας των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο του Συμβούλου θα διαρκέσει συνολικά 12 μήνες και χωρίζεται σε δύο φάσεις:

-Στην α’ φάση, διάρκειας 7 μηνών, θα συνταχθούν τα εναλλακτικά σενάρια, θα μελετηθεί ο προϋπολογισμός και τα λοιπά στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των λύσεων και θα υποστηριχθούν οι διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

-Στη β’ φάση, διάρκειας 5 μηνών, θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης, θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα αξιολογηθούν οι προσφορές των υποψηφίων και θα υπογραφεί η σύμβαση.

Η χρηματοδότηση του Master Plan γίνεται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και η χρηματοδότηση των έργων που θα προδιαγραφούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Μεσσηνίας θα γίνει με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και του ιδιωτικού τομέα.Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"