Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Ανάρτηση της ελληνικής σημαίας σε όλα τα σχολεία της χώρας!Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ξεκινά από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων η τοποθέτηση της Ελληνικής σημαίας σε όλα σχολικά κτίρια της χώρας, τόσο στη στέγη των κτιρίων όσο και στους αύλειους χώρους μαζί με την ευρωπαϊκή σημαία.
Η κίνηση αυτή έχει ουσιαστικό αλλά και συμβολικό περιεχόμενο.

Ουσιαστικό διότι αναδεικνύει την παρουσία ενός δημοσίου κτιρίου και συμβολικό διότι αναδεικνύει το εθνικό μας σύμβολο αλλά και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα στους χώρους εκπαίδευσης των μαθητών.