Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Όταν η εργασία... βλάπτει σοβαρά την υγεία!Ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) άτομα είχαν ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο της εργασίας τους, στο διάστημα των τελευταίων μηνών, σύμφωνα με ειδική έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την έρευνα εργατικού δυναμικού του β’ τριμήνου του 2007. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων παρατηρείται στους "ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα". Τα ατυχήματα στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων φθάνουν το 4,7%, ενώ στους "χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων" το ποσοστό καταγράφεται σε 3,8%. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό ατυχημάτων σημειώνεται στα "πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα" σε ποσοστό 0,2% και στους "υπαλλήλους γραφείου" σε ποσοστό 0,4%. Η συχνότητα των ατυχημάτων είναι τουλάχιστον τετραπλάσια για τους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Τα μισά σχεδόν ατυχήματα (48,4%) οδήγησαν σε απουσία του απασχολουμένου από την εργασία του, που διήρκεσε από δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες, ενώ το 31,4% των ατυχημάτων είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία του απασχολουμένου το πολύ μιας ημέρας. Το ποσοστό των σοβαρών ατυχημάτων (απουσία μεγαλύτερη των έξι μηνών) φθάνει το 2,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 613.145 άτομα που εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο παρελθόν, αναφέρουν προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Αυτά τα προβλήματα υγείας θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία τους. Το υψηλότερο ποσοστό των εργαζομένων που δήλωσαν κάποιο πρόβλημα υγείας, που σχετίζεται με την εργασία τους, ανήκει στην κατηγορία "ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς". Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό φθάνει το 12,9%, ενώ 9,8% είναι το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν κάποιο πρόβλημα υγείας της κατηγορίας "ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα". Τα χαμηλότερα ποσοστά δηλώθηκαν από τους "υπαλλήλους γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα" σε ποσοστό 3,3% και στην κατηγορία "πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα" σε ποσοστό 3,2%. Τα προβλήματα υγείας που αναφέρονται συχνότερα αφορούν στα οστά, στις αρθρώσεις ή στους μυείς, εντοπισμένα κυρίως στη μέση. Σημειώνεται ότι το 13% των εργαζομένων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας ή πίεση χρόνου. Επίσης οι μισοί σχεδόν από τους εργαζομένους (49,1%) πιστεύουν ότι στο χώρο εργασίας τους αντιμετωπίζουν κάποιο παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά τη σωματική τους υγεία. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στους άνδρες (48,9%) και στις γυναίκες (26,6%). Τα ερωτήματα της έρευνας απευθύνθηκαν σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά και εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο παρελθόν. Στα ερωτήματα της έρευνας απάντησαν συνολικά 49.299 άτομα, που διέμεναν σε 27.915 διαφορετικά νοικοκυριά.