Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Μειονότητα θα αποτελούν από το 2042 οι λευκοί στις ΗΠΑ!Οι λευκοί δεν θα αποτελούν πια την πλειοψηφία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2042, οκτώ χρόνια δηλαδή νωρίτερα από προηγούμενες προβλέψεις.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής, βασισμένης στα ποσοστά γέννησης, θανάτου και μετανάστευσης, υπολογίζεται ότι σύντομα οι μειονότητες θα αγγίξουν το 55% του πληθυσμού.
Οι Ισπανόφωνοι, που σήμερα φτάνουν περίπου στο 15%, υπολογίζεται ότι το 2050 θα αγγίξουν το 30%.
Οι μαύροι θα φτάσουν το 15%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση, ενώ οι Ασιάτες θα αυξηθούν από 4% σε 9%.
Οι λευκοί μη Ισπανόφωνοι φτάνουν περίπου στα 2/3 του πληθυσμού, αλλά μόλις το 55% αυτών είναι ηλικίας κάτω των πέντε ετών.
Όπως αναφέρει το BBC, η Αμερική είναι ένα κράτος μεταναστών, αλλά στο παρελθόν η εισροή προερχόταν κυρίως από λευκούς Ευρωπαίους.
Στα μέσα αυτού του αιώνα, αυτή η ομάδα θα αποτελέσει μειονότητα για πρώτη φορά.
Είναι πιθανό οι δημογραφικές αλλαγές να εμφανιστούν σε ολόκληρη την ήπειρο και όχι μόνο σε αστικές περιοχές όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Συνολικά, ο πληθυσμός της Αμερικής αναμένεται να αυξηθεί από 305 εκατομμύρια σε 439 εκατομμύρια το 2050.
Ο λευκός πληθυσμός επίσης θα γερνά, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων πάνω από 85 χρονών θα τριπλασιαστεί στα επόμενα 40 χρόνια.
Η Υπηρεσία Απογραφών σημειώνει ότι οι προβλέψεις της αυτές εξαρτώνται από την μεταναστευτική πολιτική, τις πολιτιστικές αλλαγές και τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.