Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Καλά, έχουνε πολύ πλάκα στο Δ.Σ. Τριφυλίας

Έχουνε πολύ πλάκα στο Δ.Σ. Τριφυλίας κι ακόμη δεν ξεκίνησε καλά - καλά................... Γιατι κοιτάζονται περίεργα μεταξύ τους;;;;;;;;; Θα έχουμε τίποτα...............................
ΜΑΠΕΣ;;;;;;;;;;;;;