Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Χωρίς "Συμπαραστάτη" Δήμοι και Περιφέρειες;;;


Χωρίς "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" και "Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης" θα μείνουν, με τα ισχύοντα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αφού δεν προχώρησαν στην επιλογή μέσα στην...........................

αποκλειστική προθεσμία που θέτει ο Νόμος Ν.3852/2010 (πρόγραμμα "Καλλικράτης"), μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 77 (για τους Δήμους) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 179 (για τις Περιφέρειες) αναφέρεται:

Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών / περιφερειακών αρχών.

Στους περισσότερους Δήμους και τις περισσότερες Περιφέρειες δεν επελέγη Συμπαραστάτης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν αλεπάλληλες συνεδριάσεις και ψηφοφορίες στα Συμβούλια χωρίς να υπάρξει η πλειοψηφία των 2/3 σε κάποια υποψηφιότητα, όπως προβλέπει ο Νόμος.

Στις περισσότερες, όμως, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες πήγαν στο θέμα στα Συμβούλιά τους, την τελευταία μέρα, έχοντας στο πίσω μέρους του μυαλού τους, ότι δεν θα υπάρξει πλειοψηφία των 2/3 σε κάποιον υποψήφιο με την προσδοκία ότι αφού δεν θα επιλεγεί Συμπαραστάτης στους περισσότερους Δήμους και Περιφέρειες, στην πορεία θα "αλλάξει" ο Νόμος και μετά θα επιλέξουν με τη δική τους πλειοψηφία τον άνθρωπο της αρεσκείας τους.....

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εξέταζε το ενδεχόμενο να κατεβάσει τον πήχη όσον αφορά την απαιτούμενη πλειοψηφία, εφόσον αποβούν άκαρπες οι πρώτες ψηφοφορίες για τη συγκέντρωση της πλειοψηφίας των 2/3. Ειδικότερα επεξεργάζονταν διάταξη, η οποία θα επιτρέπει την εκλογή Συμπαραστάτη με πλειοψηφία 3/5 (όσους δηλαδή διαθέτει η πλειοψηφούσα παράταξη) ή ακόμη και με το 50% συν 1, εφόσον αποβούν άκαρπες οι πρώτες τρεις ψηφοφορίες, για τις οποίες θα εξακολουθήσει να απαιτείται συναίνεση των 2/3.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι σίγουρο πως μπορεί να γίνει αφού ο Νόμος έχει ήδη εφαρμοστεί!
Ο "Καλλικράτης" έχει ήδη εφαρμοστεί!
Ακόμη και τα συγκεκριμένα Άρθρα και διατάξεις για τον Συμπαραστάτη έχουν εφαρμοστεί σε Δήμους και Περιφέρειες.

Άν δεν είχε επιλεγεί πουθενά Συμπαραστάτης, υπήρχε ενδεχόμενο και εξεταζόταν νομική φόρμουλα για αλλαγή των συγκεκριμένων διατάξεων, για την πλειοψηφία των 2/3 και την αποκλειστική προθεσμία.

Από τη στιγμή, όμως, που οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εφαρμοστεί σε Δήμους και Περιφέρεις, θεωρείται "απίθανο" να υπάρξουν, πλέον, αλλαγές, διορθώσεις ή τροποποιήσεις κυρίως στην πρόβλεψη για την πλειοψηφία των 2/3.

Μάλιστα, ερωτηθείς ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος, απέκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής λέγοντας πως, «εάν γίνει αυτό, τότε ο κάθε δήμαρχος και περιφερειάρχης θα διορίζει πρόσωπα της αρεσκείας του».