Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΛΟΓΟΣΜΙΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Την Τετάρτη, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γαργαλιάνων, θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Γαργαλιάνων για τη διετία 2007-2008.

Θα παρουσιαστούν τα έργα και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν και θα γίνει γόνιμος διάλογος με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων καθώς και πολίτες για να προγραμματιστούν τα έργα και οι δράσεις του τρέχοντος έτους.