Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Χορηγία Λάτση για την αρχαία Ολυμπία!Ομόφωνα ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τη χορηγία του Ιδρύματος Λάτση για την αναβάθμιση του συστήματος πυροπροστασίας στην αρχαία Ολυμπία.

Με τη χορηγία θα καταβληθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ προκείμενου να επεκταθεί το σύστημα πυροπροστασίας γύρω από το παλαιό, το νέο αρχαιολογικό μουσείο και το κτίριο ΣΠΑΠ.

Επίσης, θα τοποθετηθούν νέα κανονάκια και πυροσβεστικές φωλιές, ενώ οι αντλίες και το δίκτυο δεξαμενών θα παραμείνει το ίδιο.

Αν το έργο δημοπρατηθεί άμεσα, το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμη η επέκταση του συστήματος, στο οποίο όμως δεν προβλέπεται η προστασία του Κρονίου Λόφου.