Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ!...

Με γοργούς ρυθμούς προχωράνε οι διαδικασίες για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Νέστορος, προϋπολογισμού 5.658.498,52 ευρώ.


Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ε’ Κλιμάκιο, έδωσε την έγκρισή του για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία “Envitec Α.Ε.”, εγκρίνοντας τη νομιμότητα όλων των πράξεων που αφορούν τη δημοπρασία του έργου και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.


Καταγράφοντας και ελέγχοντας όλες τις ενέργειες από την προκήρυξη του έργου που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του Γ’ ΚΠΣ, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει: «Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι από τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου συμβάσεως. Για τους λόγους αυτούς δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως για την εκτέλεση του έργου “Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(ΕΕΔΛ) Δήμου Νέστορος”».