Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Πελοποννήσου: Εργαλείο ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας

«Είναι ένα νέο εργαλείο που απαιτεί και προκαλεί συνέργειες και συνεργασίες για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο να προσδώσει υπεραξία στα αγροτικά και τουριστικά προϊόντα, στα προϊόντα σίτισης, μεταποίησης και τυποποίησης, καθιστώντας τα ελκυστικά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε αυτή. «Με την πρωτοβουλία μας.........................................
ανοίξαμε τη νομοθετική διαδικασία ούτως ώστε να υφίσταται πλέον το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση και τη λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι «εξαρχής διαπιστώσαμε τις αδυναμίες των αντίστοιχων προσπαθειών σε δύο άλλες Περιφέρειες, οι οποίες δεν ευοδώθηκαν, και έχουμε ενσωματώσει αυτή την εμπειρία στη δική μας προσπάθεια». Ο κ. Τατούλης δήλωσε τέλος ότι η σύμπραξη θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με το πρόγραμμα προβολής των αγροτικών προϊόντων, που ήδη υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και με το Δημοπρατήριο, με το οποίο θα υπάρχει κάθετη και οριζόντια διασύνδεση με απώτερο στόχο την ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη και ανάπτυξη της περιφερειακής αγροτικής οικονομίας της Πελοποννήσου. 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ