Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Αναμονή για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και τις απαγορεύσεις στις "Θίνες" Κυπαρισσίας

Αίσθηση προκάλεσε χθες στην Τριφυλία το δημοσίευμα του «Θ» για τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας» και το γεγονός ότι οδεύει προς υπογραφή η υπουργική απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, επιβολής απαγορεύσεων σε έργα και δραστηριότητες, αλλά και αυστηρών περιορισμών! Τούτο, ωστόσο, κανέναν δεν.......................................... πρέπει να εκπλήσσει, καθώς η λήψη μέτρων προστασίας της περιοχής, όπως αυτή οριοθετείται με ταυτοποίηση των συντεταγμένων των χαρτών και των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΕΚΑ για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας» ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί εγγράφως για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, απαγορεύσεις και περιορισμούς στην περιοχή Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας», απαντώντας στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Ε.Ε. από τις 22 Νοεμβρίου 2012, με υπογραφή της γενικής γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, Μάρως Ευαγγελίδου! Χωρίς, δε, αυτά τα μέτρα και την επιβολή αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, πώς αλλιώς θα μπορούσε να «παγώσει» και «μπλοκαριστεί» η διαδικασία έκδοσης αδειών για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, που ξεσήκωσε αντιδράσεις συλλόγων, φορέων, πολιτών, καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου, που είπε «όχι» στη συγκεκριμένη επένδυση; Βεβαίως, η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί δε θα ισχύσουν μόνο για την έκταση που «θα» υλοποιούνταν η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή, κι αυτό προκαλεί φόβο και ανησυχία σε κατοίκους, αγρότες που καλλιεργούν τα χωράφια τους στην περιοχή και ιδιοκτήτες γης! Στην Τριφυλία επικρατεί μια ιδιότυπα «βασανιστική» αναμονή, καθώς οι «πληροφορίες» που κυκλοφορούν για το θέμα είναι συγκεχυμένες και όλοι περιμένουν την υπουργική απόφαση προστασίας και ποια, ακριβώς, μέτρα θα επιβάλει! Όπως έχουμε γράψει στο «Θ», από τις 25 και 26 Νοεμβρίου, με την Αιτιολογημένη Γνώμη της Επιτροπής- Παράβαση 2011/2156 - Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005), «η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει παραβιάσει τα άρθρα 6, παράγραφος 2, και 3 και 12, παράγραφος 1 (σημείο β και δ) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Στην Αιτιολογημένη Γνώμη συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η παράβαση αφορά: α) τον αντίκτυπο διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Natura 2000 GR2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας” (προτεινόμενος τόπος κοινοτικής σημασίας – πΤΚΣ από την 1η Απριλίου 1997, και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, ΤΚΣ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006) και πιο συγκεκριμένα στο είδος προτεραιότητας Caretta caretta και σε οικοτόπους αμμοθινών, συμπεριλαμβανομένου και του οικοτόπου προτεραιότητας 2250* Θίνες παραλιών με juniperus spp και β) την έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να θεσπιστεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν, αφενός, οποιαδήποτε παρενόχληση του είδους αυτού κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και, αφετέρου, οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής του»! Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οικολογική σημασία της περιοχής, σύμφωνα με στοιχεία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν αναλάβει από το 1983 δραστηριότητες παρακολούθησης και επιθεώρησης στην περιοχή αυτή, καθώς και με διαθέσιμα στοιχεία των ελληνικών αρχών. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μεγάλη οικολογική αξία λόγω της παρουσίας ενός εκτεταμένου οικοσυστήματος αμμοθινών. Έχει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία για το είδος της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, το οποίο, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία, έχει ανάγκη αυστηρής προστασίας, ενώ θεωρείται, εξάλλου, ως ένα «απειλούμενο» είδος σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασία της Φύσης (IUNC). Σύμφωνα με το SDF, η εν λόγω περιοχή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές φωλιάσματος για το είδος Caretta caretta στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, ενώ τα στοιχεία από ΜΚΟ φανερώνουν ότι ο Κυπαρισσιακός κόλπος φιλοξενεί, μετά τη Ζάκυνθο (για την οποία έχει κινηθεί στο παρελθόν κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας διαδικασία παραβίασης), τη δεύτερη πιο σημαντική περιοχή φωλιάσματος για το είδος αυτό στη Μεσόγειο (με μέσο όρο, τις τελευταίες 26 περιόδους φωλιάσματος, 529 ωοτοκιών ανά περίοδο). Για, δε, την πλειονότητα της αναπαραγωγικής δραστηριότητας (75 έως 80%), αναφέρεται ότι μπορεί να εντοπισθεί κατά μήκος του τμήματος παραλίας 10 χλμ. που βρίσκεται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Νέδας και Αρκαδικού (με μέσο όρο 621 ωοτοκιών ανά περίοδο). Σε άλλο σημείο της Αιτιολογημένης Γνώμης τονίζεται: «Παρά την υψηλή οικολογική αξία της, αυτή η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Οι κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούν πιέσεις στο οικοσύστημα της περιοχής σχετίζονται με την αμμοληψία, τον καθαρισμό της βλάστησης των αμμοθινών, την ισοπέδωση των αμμοθινικών σχηματισμών, τους επισκέπτες και την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο αμμώδες υπόστρωμα κοντά στη θάλασσα, το άνοιγμα νέων δρόμων και την οικοδομική δραστηριότητα στο σύστημα των αμμοθινών. Η τοποθεσία Αγιαννάκης αποτελεί ένα πειστικό τέτοιο παράδειγμα καταστροφής της βλάστησης των θινών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ασκούν έντονες πιέσεις στην πανίδα της τοποθεσίας αυτής, ειδικά όσον αφορά στις δραστηριότητες φωλιάσματος της Caretta caretta». Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελληνική Πολιτεία, οι κυβερνήσεις δηλαδή, δεν έχουν ακόμη λάβει μέτρα προστασίας του οικοτόπου «Θίνες Κυπαρισσίας», η χώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο βαριάς καταδίκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με επιβολή προστίμου, το οποίο, όπως έχει ειπωθεί, μπορεί να αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ! Η προωθούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή της Ελαίας και του Αγιαννάκη με ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών, από την εταιρεία “Νέος Κότινος Ακίνητα Α.Ε.”, που έχει ξεκινήσει από το 2007 – 2008 και το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη των διαδικασιών για έκδοση οικοδομικών αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, όπως είναι – επίσης - γνωστό, ξεσήκωσε μαζικές και δυναμικές αντιδράσεις πολιτών, φορέων και συλλόγων, ενώ για το θέμα της προστασίας της περιοχής, εκτός από αναφορές σε Υπηρεσίες, Υπουργεία και την Ε.Ε., έγιναν πρόσφατα δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μία σύσκεψη με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλη Αγγελάκα, παρουσία της γενικής γραμματέως του ΥΠΕΚΑ, Μάρως Ευαγγελίδου. Σε αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης για την προώθηση πλαισίου και δράσεων προστασίας των Οικοτόπων και των Ειδών της περιοχής NATURA 2000 της Κυπαρισσίας Αμαλία Καραγκούνη – Κύρτσου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας και η υπεύθυνη προγραμμάτων Πελοποννήσου του ΑΡΧΕΛΩΝ Παναγιώτα Θεοδώρου. Είχε προηγηθεί στις 10 Δεκεμβρίου ευρεία σύσκεψη για το θέμα της προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής και, μάλιστα, τότε, όλοι στράφηκαν κατά της Αιτιολογημένης Γνώμης της Ε.Ε. και ο Δήμος απέστειλε έγγραφο – αιτιολογημένη αντίκρουση στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το ΥΠΕΚΑ, αποκρούοντας το περιεχόμενο της Αιτιολογημένης Γνώμης της Ε.Ε.! Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας για τη Natura 2000 το Σώμα τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, τη νομιμότητα και υπέρ των μέτρων προστασίας. Στη σύσκεψη τέθηκε μετ’ επιτάσεως το θέμα της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή και φάνηκε αλλαγή στάσης και θέσης του ΥΠΕΚΑ με αναφορές πως εξετάζεται, μελετάται και ίσως γίνει προσωρινή αναστολή για 4 - 5 μήνες! Στη δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας το Σώμα αποφάσισε και είπε ένα ηχηρό όχι στην προωθούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ την Τρίτη του Πάσχα στην Ελαία έγινε μαζική και δυναμική κινητοποίηση και ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία του δάσους και της παραλίας της Ελαίας. Θυμίζουμε πως, σε σχετική ανακοίνωση για την περιοχή του ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας που εξέδωσε η ΔΗΜ.ΑΡ., τονιζόταν ότι μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης προστασίας «είναι απαραίτητο να ανασταλεί η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή», όπως ακριβώς δηλαδή αναφέρει και η γενική γραμματέας του ΥΠΕΚΑ στην απάντησή της στην Ε.Ε. Οι δε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Πετράκος, Απόστολος Αλεξόπουλος, Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου, Ηρώ Διώτη, Χαρά Καφαντάρη και Ευγενία Ουζουνίδου, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, στην οποία, μεταξύ άλλων, ρωτούν: «Θα ελέγξει και θα απαγορεύσει το ΥΠΕΚΑ κάθε δραστηριότητα που βλάπτει το οικοσύστημα, καθώς και την επιχειρούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη θεσμοθέτηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του Προεδρικού Διατάγματος;». Με ανακοίνωσή της, την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Τριφυλίας, η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Τριφυλίας καλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει «Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου στη περιοχή της Ελαίας»! Στα άμεσα διαχειριστικά μέτρα προστασίας μέχρι τη σύνταξη και έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, αν, όταν και όποτε αυτό εκδοθεί – θυμίζουμε ότι από το 2002 έχει υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο σχέδιο Ειδικής Περιβαλλοντική Μελέτης και σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για διαχειριστικά μέτρα προστασίας της περιοχής και 11 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και μας κατηγορεί γι’ αυτό η Ε.Ε. –, θα περιλαμβάνονται μέτρα για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, απαγορεύσεις και περιορισμούς στον Τ.Κ.Σ. «Θίνες Κυπαρισσίας», τόσο για τον αιγιαλό όσο και για τη θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ από φορείς και την αρμόδια Επιτροπή και μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με ειδικές ζώνες προστασίας, μειώνοντας στο ελάχιστο, ακόμη και μηδενίζοντας, επιζήμιες οχλήσεις – παρεμβάσεις στο οικοσύστημα (αμμοθίνες, παραλία, θάλασσα) από ανθρώπινες δραστηριότητες και έργα! 

 Ηλίας Γιαννόπουλος Tharrosnews.gr