Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Δύο συνεδριάσεις την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Δύο συνεδριάσεις θα κάνει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Οι προσκλήσεις και τα θέματα............................... 

 Οι προσκλήσεις γράφουν: 

 "8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας". Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα : 

1. Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων τέως Κοινότητος Τριπύλης έτους 2009 (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφαση ς της Οικονομικής Επιτροπής). 

 "9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας". 

 Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα : 

1. Γ.Π.Σ. Γαργαλιάνων. 2. Αίτηση Καπίρη Αναστασίας για τη μεταφορά περιπτέρου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας (Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Διαχείριση ξηρών δένδρων λόγω ολοκλήρωσης βιολογικού κύκλου ή εκτεταμένης και μη αναστρέψιμης προσβολής εχθρών και ασθενειών (Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 4. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήμανσης επί επαρχιακού οδικού δικτύου (Έγκριση της αριθ. 11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 5. Αίτηση της κ, Ανδρώνη Νίκης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από το κατάστημά της φυσικοθεραπευτήριο στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Αριστοτέλους (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 6. Αίτηση Μπουλουλή Διονυσίου του Σπυρίδωνος για χορήγηση θέσης στάθμευσης έξω από το κατάστημα του στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου και Καραολή Δημητρίου (Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 7. Υποβολής πρότασης για τοποθέτηση κορίνων στην οδό Βενιζέλου 24 για ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων (Έγκριση της αριθ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 8. Αίτηση Σταθόπουλου Χαραλάμπους για τη διαμόρφωση του πλάτους του πεζοδρομίου του στη Δ.Κ. Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 9. Προγραμματισμός πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. 10. Προγραμματισμός πρόσληψης ιατρού εργασίας Δήμου Τριφυλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου. 11. Αίτηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δ.Κ. Κυπαρισσίας για την παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων κατά την περίοδο του Πάσχα και κατά τους θερινούς μήνες. 12. Αίτηση Χούλια Νικολάου του Ευαγγέλους για διαγραφή μισθώματος αιγιαλού (στη θέση Βρωμονέρι Δ.Ε. Γαργαλιάνων), έτους 2009, του (Έγκριση της αριθ. 19/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 13. Έγκριση εκκαθάρισης βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων». 14. Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006 και του αριθ. 8/075/2009 Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). 15. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή μετά του αναπληρωτή του για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τριφυλίας έτους 2011 16. Αίτηση Γυμνασίου Φιλιατρών, για την παραχώρηση αίθουσας παλαιού Λυκείου Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Φιλιατρών). 17. Αίτηση Χριστοπούλου Ελευθερίας του Αναστασίου για το χαρακτηρισμό της της επιχείρησης της ως Εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 και της αριθ. 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών". 18. Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας (Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας). 19. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησης της Δ/ντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, Μπότου Αικατερίνης. 20. Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Δ.Ε. Τριπύλης καθώς και του καθαρισμού λαϊκής αγοράς παζάρι) Κοπανακίου (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφαση ς της Οικονομικής Επιτροπής). 21. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο κι εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου. 22. Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. έτους 2013 (Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 23. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Τριφυλίας με την Περ. Πελοποννήσου και τους Δήμους Νομού Μεσσηνίας για υλοποίηση εργασιών καθαρισμού τμήματος του βασικού οδικού δικτύου – συλλογή απομάκρυνση νεκρών ζώων Νομού Μεσσηνίας. 24. Αίτηση Γιαννόπουλου Κων/νου ιδιοκτήτη ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΛΓΟ-ΡΥΘΜΟΣ, για παραχώρηση χώρου στο «ΗΡΩΟΝ» της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Έγκριση της αριθ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).