Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Πήρε και το ΑΤΜ η ATEBANK από το Κοπανάκι

Η τράπεζα ζήτησε θέση στην πρόσοψη κάποιου καταστήματος για να τοποθετήσει το μηχάνημα, αλλά το αίτημα δεν καρποφόρησε..............................  Πηγή: KOPANAKINEWS