Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ιδρυτική διακήρυξη Δημοκρατικής Συμμαχίας