Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...